Administraţie

Consilierii locali din Poarta Albă au aprobat acordarea de daruri copiilor, bătrânilor și persoanelor cu handicap

Primarul Vasile Delicoti a convocat consilierii locali în cadrul unei ședințe de Consiliu în data de 29.03.2018, pe ordinea de zi aflându-se 19 proiecte de hotărâri, după cum urmează:

Scris de 
 pe data 
30 martie, 2018
 • aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Poarta Alba a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
 • aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 41 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 540 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. George Cosbuc, nr.1, lot 194, zona „D”, comuna Poarta Alba, județul Constanța
 • aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor prescolari, celor din clasele I-VIII, pensionarilor si persoanelor cu varsta de peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, precum si persoanelor cu grad de handicap
 • aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018
 • aprobarea modificarii Caietului de sarcini, in vederea vanzarii/inchirierii/concesionarii prin licitatie publica a bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Alba
 • incheierea intre Postul de Politie Poarta Alba si comuna Poarta Alba si  Politia Locala, a unui Protocol de colaborare pentru initierea unor programe si actiuni comune privind luarea masurilor de prevenire si combatere a infractionalitatii, de evitare a actelor de violet ape raza comunei Poarta Alba
 • aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea intocmirii P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA UNITATI DE EXPLOATERE AGRICOLA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 • aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea propunerilor privind necesitatea si oportunitatea initierii Programului judetean de dezvoltare prin sustinerea invatamantului prescolar, primar si gimnazial din mediul rural al judetului Constanta, in perioada 2018 -2022
 • aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 314 mp.,situat in localitatea Poarta Alba, zona „D”,str. Constantin Brancoveanu, nr. 19, lot 247,comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului Chivu Aktagian
 • transmiterea din domeniul public al U.A.T. Poarta Alba in domeniul public al Judetului Constanta, a unui imobil – teren
 • indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local nr.146 din 21.09.2016
 • aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 1.130,67 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Gradinilor, nr. 2S, lot 3, zona „C”, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
 • insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 2000 mp, situat in localitatea Poarta Alba, Parcela A 811/1/3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea vanzarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata de 439 mp., situat in localitatea Poarta Alba, Aleea Sanzienelor, nr. 5A, comuna Poarta Alba, judetul Constanta
 • aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr. 176 din 25.10.2017

Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate de consilierii locali, acestea urmând a fi duse la îndeplinire de primar prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Poarta Albă.

Actualitate