În cadrul ședinței se vor supune votului următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local GIGEA MILICĂ şi vacantarea mandatului de consilier local – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pentru trimestrul II, anul 2018 – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna IULIE – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai Unităţii Administrativ-Teritoriale Poarta Albă în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C RAJA S.A Constanţa şi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă Canal Constanţa” – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 10 din 28.02.2013 – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor maxime pentru consumul de carburant aferent autovehiculelor din dotarea Primăriei comunei Poarta Albă şi cota de combustibil în vederea efectuării de lucrări pe domeniul public şi privat – inițiator: viceprimar Ţigmeanu Florentina
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de expertiză tehnică şi evaluare a unor terenuri situate în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poarta Albă, județul Constanța – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 430 mp., situat în localitatea Poarta Albă, zona ”D”, Ionel Teodoreanu, nr.31, lot 211, comuna Poarta Albă, județul Constanța, tânărului DEACONU SORIN – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 45 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan în suprafață de 430 mp., situat în localitatea Poarta Albă, zona ”D”, Ionel Teodoreanu, nr.41, lot 109, comuna Poarta Albă, județul Constanța, deținut de tânărul CĂLIN CĂTĂLIN-CRISTIAN  – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 46 din 01.08.2016, pentru terenul intravilan în suprafață de 500 mp., situat în localitatea Poarta Albă, zona ”D”, Ion Creangă, nr.32, lot 104, comuna Poarta Albă, județul Constanța, deținut de tânăra CĂLIN CLAUDIA-MARIA – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 13 din 06.10.2015, pentru terenul intravilan în suprafață de 700 mp., situat în localitatea Poarta Albă, Cartier “Via”, Ciocârliei, nr.12, comuna Poarta Albă, județul Constanța, deținut de tânărulLUCAN GHEORGHIŢĂ – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, în suprafață de 112182 mp, situat în localitatea Poarta Albă, ParcelaN 1001, cu nr. Cadastral 102242 – în 2 loturi distincte – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei RĂILEANU LUCIA – iniţiator: primar Delicoti Vasile
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a comisiei de specialitate nr. 3 Juridică şi de disciplină şi de Validare a Consiliului Local Poarta Albă – iniţiator: primar Delicoti Vasile

 

(Visited 49 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.