Șef serviciu – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil Resurse Umane din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
13 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector debutant – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale – Direcția Sprijin Comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018: ora 14.00, proba interviu.

Asistent medical debutant PL – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant (PL), specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului radiologie şi imagistică medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
membru al O.A.M.G.M.A.M.R;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
05 decembrie 2018, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Funcţii contractuale (16 posturi) – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa
Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa, cu sediul secundar în Bucureşti organizează concurs, la sediul principal din Constanţa, pentru ocuparea a 16 funcţii contractuale vacante de execuție, în cadrul Direcţiei Control, Inspecţii, verificări şi în cadrul Direcţiei sisteme de management, inginerie sonde, integritate structurală şi situaţii de urgenţă, astfel:

Direcţia control inspecţii, verificări:

 • Cerinţe specifice generale pentru 8 posturi vacante inspector IA:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, arhitectură navală;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 (şapte) ani;
  • experienţă sau certificări în activităţi specifice de inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onshore şi offshore;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionale;
  • cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • certificat Medical Offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oil and Gas United Kingdom, ex- UKOOA” sau NMD „Norwegian Maritme Directorate”), împreună cu certificarea OPITO „Fit-To-Train” necesară efectuării cursurilor BOSIET- HUET, valabil minimum 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare;
  • cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.
 • Cerinţe specifice generale pentru 5 posturi vacante inspector I:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă, arhitectură navală;
  • vechime în specialitatea stadiilor de minimum 5 (cinci) ani;
  • experienţă sau certificări în activităţi specifice dc inspecţii/audituri maritime şi/sau a instalaţiilor petroliere onshore şi offshore;
  • capacitate de analiză şi sinteză;
  • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
  • cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • certificat medical offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oil and Gas United Kingdom, ex-UKOOA” sau NMD „Norwegian Maritme Directorate”), împreună cu certificarea OPITO „Fit-To-Train” necesară efectuării cursurilor BOSIET-HUET, valabil minimum 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare;
  • cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.
 • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente, instalaţii şi evaluare riscuri – posturi scoase la concurs: 3 (trei) posturi vacante inspector I:
  • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate:
   • inspector instalaţii electrice şi de control, instalaţii electrice în zonele periculoase;
   • inspector protecţia contra incendiilor;
   • inspector echipamente şi linii de înaltă presiune;
   • inspector instalaţii de ridicare şi de transfer al personalului.
 • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii.
  • Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior: autorizaţie pentru responsabilităţi privind echipamentele tehnice şi instalaţii din spaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive.
 • Cerinţe specifice inspectori specialitate integritate structurală – posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante inspector IA.
  • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/ certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.
   • inspector materiale şi coroziune;
   • inspector structură navală/integritate structurală.
 • Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii pentru controlul sondelor – posturi scoase la concurs – 4 (patru) posturi vacante inspector IA,
  • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă sau/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.
   • inspector echipamente/instalaţii conectate la instalaţia offshore (subsea tree, conducte)
   • inspector echipamente control sondă şi echipamente de foraj – extracţie.
 • Cerinţe specifice inspectori specialitatea sms/ liseq
  • Posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante inspector IA şi 2 (două) posturi vacante inspector I:
  • Specialităţi: inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă certificări pentru toate tipurile de inspecţii listat:
   • inspector – instalaţii şi echipamente de prevenire a poluării/echipamente protecţia mediului;
   • inspector – sănătate ocupaţională;
   • inspector – ISM/HSEQ;
   • inspector – mijloace şi dispozitive de salvare.
 • Direcţia Sisteme de Management inginerie Sonde, integritate Structurală şi Situaţii de Urgenţă

Cerinţe specifice şi bibliografie pentru 3 posturi vacante consilier IA:

 • Compartimentul Inginerie Sonde:
  • 1 post funcţie de execuţie consilier IA – cu atribuţii de inginer producţie;
  • Condiţii ocupare:
   • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 (şapte) ani.
  • 1 post funcţie de execuţie consilier IA- cu atribuţii de protecţia mediului;
  • Condiţii ocupare:
   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic sau protecţia mediului; experienţă în domeniul protecţiei mediului de minimum 7 (şapte) ani.
 • Compartimentul situaţii de urgenţă:
  • 1 post funcţie de execuţie consilier IA – cu atribuţii de situaţii de urgenţă şi SAR;
   • Condiţii ocupare:
    • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic/ minimum 7 (şapte) ani vechime în studii superioare, experienţă în operaţiuni de situaţii de urgenţă
    • sau acţiuni speciale în sistemul de ordine şi siguranţa publică sau instituţii private care desfăşoară activităţi de situaţii de urgenţă ori acţiuni speciale/perfecţionări (specializări) cursuri de management a situaţiilor majore de urgenţă (OPITO), curs cadru tehnic pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, curs inspector protecţie civilă, curs asistenţă medicală sau paramedic, curs SSO – ofiţer cu securitatea navei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor (dosarul de concurs se depune la sediul ACROPO din Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, tronsonul III, intrarea E, etajul 7, sectorul 3, camera 5, în intervalul orar 09,00 – 14.00);
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – la sediul principal din Constanţa (str. Cristea Georgescu nr. 6);
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Inspector debutant – Primăria Comunei Bărăganu, județul Constanța 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Secretar-dactilograf, muncitor calificat, șofer microbuz școală, guard (4 posturi) – Primăria Comunei Gârliciu
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă-unică;

Secretar – Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare/medii/postliceale;
vechime în domeniu: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Comunei Saraiu, județul Constanța
Primăria Comunei Saraiu, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Consilier superior (2 posturi) – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Patrimoniu, Administrativ;
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar Contabil Resurse Umane.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Patrimoniu, Administrativ:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor economice sau ştiinţe juridice;
certificat de absolvire curs perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice (Legea nr. 98/19.05.2016);
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar Contabil Resurse Umane:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Secretar – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul” Constanţa
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 13.00: proba practică;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șofer microbuz – Primăria Comunei Cogealac
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;
5 ani vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Polițist local principal – Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Șef birou – Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța
Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante, de şef birou – Biroul Investiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
să aibă studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Inspector și referent (2 posturi) – Primăria Comunei Gârliciu, judeţul Constanţa

inspector, clasa I, grad profesional asistent (contabil) – Compartiment Buget, Contabilitate, Impozite şi taxe;
referent, clasa III, grad profesional superior (urbanism) – Compartiment Urbanism şi amenajarea teritoriului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Valu lui Traian

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Administrator financiar – Şcoala Gimnazială Nr. 31, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor superioare – în ştiinţe economice;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
04 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent social – Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu“, Medgidia
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
29 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Administrator financiar I (S) – contabil şef – Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
30 noiembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Conducător auto – Colegiul Naţional„Kemal Ataturk“
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Funcții contractuale (11 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

7 posturi de asistent medical generalist.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

1 post registrator medical.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă dc absolvire a liceului şi curs/atestat LCDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul,

1 post infirmieră.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

2 posturi brancardier.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant (PL) – Compartiment Pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare;
membru al O.A.M.M.R.;
nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, proba interviu.

Muncitor calificat (electrician) – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
autorizaţie de electrician, gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, conform Ordinului A.N.R.D.E. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
vechime în specialitate – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 09.00, proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 09.00, proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant (PL) – Compartiment Neurologie.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare,
b) membru al O.A.M.M.R.;
c) nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, proba interviu.

Informatician (2 posturi) – Universitatea Maritimă Constanţa
2 posturi de informatician, respectiv:
un post studii superioare în cadrul Compartimentului Comunicare,
un post studii medii în cadrul Direcţiei Resurse Umane – Compartiment Salarizare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 14:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu (estimativ).

Consilier juridic – Universitatea Maritimă Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor:
studii superioare juridice, cu diplomă de licenţă.
Vechime:
minimum 5 ani vechime în funcţia de consilier juridic.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018, ora 14:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu (estimativ).

Director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Corepetitor S – Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare domeniul muzică;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 14:00: proba practică;
07 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Laborant M – Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii în domeniul chimie-biochimie;
cunoştinţe operare pe calculator;
3 ani vechime în specialitate/domeniu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
04 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă – Campus Corp B, et. 1 – sala E141;
07 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică.

Secretar – Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”, Medgidia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare, specialitate economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -10 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 noiembrie 2018, ora 10:00, proba scrisă;
24 noiembrie 2018, ora 10:00, proba practică;
24 noiembrie 2018, ora 10:00, proba interviu.

Inspector de specialitate II (ghid de turism) – Primăria Comunei Agigea
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
curs ghid de turism;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, temporar vacante, astfel:

1 post delogoped, pe durată determinată până la data de 14.07.2020 conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Autism

1 post de educator, pe durată determinată până la data de 16.04.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 29.06.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina

1 post de inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată determinată până la data de 06.07.2019, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată determinată până la data de 20.02.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 13.04.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol

1 postde muncitor calificat bucătărie, pe durată determinată până la data de 05.03.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 14.02.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 23.08.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 10.07.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Luca Negru Vodă

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – (zona Halta Traian, vis-a-vis de Str. Interioară 2);
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

 

(Visited 6.933 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.