Îngrijitoare (6 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de îngrijitoare – 6 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – şcoală generală;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 09:00 – proba scrisă;
09 noiembrie 2018, ora 09:00 – proba interviu.

Psiholog stagiar, asistent medical principal (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş
Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

• psiholog stagiar în cadrul Compartimentului Evaluare – Monitorizare, Analiză Statistica şi Incluziune Socială;
• asistent medical principal în cadrul Centrului de Recreere pentru Pensionari.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcţia de asistent medical principal;
studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă/certificat în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist, eliberată de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali – asistent medical generalist, grad principal;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale, minimum 5 ani.

• pentru funcţia de psiholog stagiar: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical – medicină generală – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din Oradea
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” din Oradea anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată determinată a următorului post temporar vacant de natură contractuală de asistent medical – medicină generală la Cabinetul Medical Şcolar al C.S.E.I. „Orizont”, structura C.S.E.I. nr. 1, Tileagd.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 sau
diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate;
lucrează cu elevi cu CES;
efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în conformitate cu nevoile instituţiei;
abilităţi de relaţionare-comunicare;
abilităţi pentru munca în echipă;
disponibilitate la un program flexibil;
vechime 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
25 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă;
26 octombrie 2018, ora 09.00 – proba practică;
26 octombrie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Asistent medical, asistent medical generalist și îngrijitoare (3 posturi) – Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani
Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

un post de asistent medical, grad principal, specialitate igienă, perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului supraveghere, prevenire, limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
un post de asistent medical generalist, cu PL, perioadă nedeterminată, în cadrul secţiei Psihiatrie;
un post de îngrijitoare, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Primiri Urgenţe
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de asistent medical,grad principal, specialitate igienă:
studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, de profil sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG 797/1997, de profil, sau asistent medical generalist care a absolvit un curs de perfecţionare profesională în domeniu;
examen pentru obţinerea gradului principal;
vechime: 5 ani ca asistent medical;
pentru postul de asistent medical generalist, cu PL:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG 797/1997;
vechime: nu sunt condiţii de vechime;
pentru postul de îngrijitoare:
studii: şcoală generală;
vechime: nu sunt condiţii de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 noiembrie 2018, ora 11:00, proba scrisă/test grilă;
07 noiembrie 2018, ora 11:00, proba interviu.

Asistent medical principal generalist – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical principal generalist la Staţia Centrală Brăila.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii post liceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2018, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Infirmieră – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoala generală;
6 luni vechime minimă în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Funcții contractuale (11 posturi) – Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti
Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

referent de specialitate debutant, 1 post – Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale;
economist gr. II, 1 post – Serviciul achiziţii publice-contraetare;
economist gr. I, 1 post – Serviciul achiziţii publice-contractare:
economist gr. IA, 1 post – Serviciul RUNOS;
economist gr. II, 1 post – Serviciul RUNOS
asistent medical principal (PL) specialitatea igienă, 1 post – Serviciul de Prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
asistent medical specialitatea farmacie (PL), 1 post;
asistent medical specialitatea generalist (PL), 1 post – Spitalizare de zi oncologie medicală;
kinetoterapeut, 1 post -Secţia cl. ATI III;
infirmieră, 1 post – Staţie hemodializă adulţi;
infirmieră, 1 post – Secţia cl. gastroenterologie III – Compartiment oncologie medicală.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent de specialitate debutant:
diplomă de licenţă;
nu necesită vechime.

economist gr. II:
diplomă de licenţă;
minimum 6 luni vechime în specialitate.

economist gr. I
diplomă de licenţă;
minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

economist gr. IA
diplomă de licenţă;
minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

asistent medical principat (PL) specialitatea igienă:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă- specialitate igienă, sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind, echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare-specialitate igienă;
examen pentru obţinerea gradului de principal-specialitate igienă;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical igienă.

asistent medical specialitatea farmacie (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară specialitatea farmacie, sau
diplomă de studii postliceale specialitatea farmacie, prin echivalare, conform HG nr.797/1997;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical farmacie

asistent medical specialitatea generalist (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară specialitatea generalist sau
diplomă de studii postliceale specialitatea generalist, prin echivalare, conform HG nr.797/1997;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

kinetoterapeut:
diplomă de licenţă în specialitate;
minimum 6 luni vechime în specialitate.

infirmieră:
şcoală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
minimum 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
01 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
07 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist, infirmieră (5 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical generalist (PL) – Compartiment explorări funcţionale ale sistemului nervos (EEG, EMG, potenţiale evocate, etc., inclusiv monitorizare video – EEG de lungă durată);
• 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Compartiment explorări funcţionale ale sistemului nervos (EEG, EMG, potenţiale evocate, etc., inclusiv monitorizare video – EEG de lungă durată);
• 2 posturi infirmieră debutantă – Secţia Clinică Neurologie Pediatrică;
• 1 post infirmieră – Secţia Clinică Neurologie Pediatrică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2018, ora 15.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
02 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Infirmieră – Spitalul Municipal „Praf. Dr. Irinel Popescu“, Băileşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii-şcoală profesională, cu o vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare fiecărei funcţii, de minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 noiembrie 2018: proba scrisă;
08 noiembrie 2018: proba interviu.

Asistenţi medicali generalişti (6 posturi) – Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

să aibă abilităţi de lucru în echipă şi de comunicare;
să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ (postliceal sau universitar) care le conferă calificarea de asistent medical generalist;
să deţină certificatul de membru emis de O.A.M.G.M.A.M.R. ca asistent medical generalist.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant (PL) – Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, Judeţul Gorj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant;
diplomă şcoală postliceală sanitară (PL);
vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul;
certificat de membru vizat pe anul 2018.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
02 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist PL – Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea generalist sau pediatrie, sau diplomă de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat şi valabil la data concursului;
poliţă de malpraxis;
6 luni vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
05 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist (5 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante de asistent medical generalist (5 posturi), astfel:

Ambulator Integrat Adulţi – 4 posturi;
Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
studii superioare;
superioare de scurtă durată;
postliceale de specialitate;
certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali GeneraUşti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
31 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
02 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical, puericultor, îngrijitoare copii (18 posturi) – Serviciul Public Creşe al Municipiului Timişoara
Serviciul Public Creşe al Municipiului Timişoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 asistent medical Condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă specialitatea asistent medical;
vechime- minimum 1 an;
cunoştinţe de operare pe calculator MsOffice – nivel mediu.

• 2 educator puericultor. Condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă sau generale;
curs de calificare educator puericultor;
fără vechime.

• 15 îngrijitoare copii. Condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă sau generale;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
31 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
06 noiembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Funcții contractuale (20 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent de dietetică.
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 11 posturi de asistent medical generalist;
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diploma de licenţă în specialitate
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post registrator medical;
nivelul studiilor-diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul;

• 1 post infirmieră;
nivelul studiilor – 8 clase
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post îngrijitoare;
nivelul studiilor – 8 clase
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 5 posturi brancardier.
nivelul studiilor – 8 clase
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
25 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Kinetoterapeut și asistenți medicali (3 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post kinetoterapeut, studii superioare (S) – Secţia Pneumologie II Adulţi;
1 post asistent medical principal, specialitate radiologie, studii postliceale (PL) – Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală;
1 post asistent medical, specialitate laborator, studii postliceale (PL) – Laborator Analize Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

kinetoterapeut, studii superioare (S) – Secţia Pneumologie II Adulţi:
diplomă de licenţă în specialitate;
minimum 6 luni vechime în specialitate.

asistent medical principal, specialitate radiologie, studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

asistent medical, specialitate laborator, studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
minimum 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

kinetoterapeut:
29 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică.
asistent medical:
29 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
01 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

 

 

 

 

(Visited 9.116 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.