Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 2014-2020, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Lazăr Edeleanu Năvodari”, cod SMIS 115197.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.

Proiectul este implementat în orașul Năvodari – Liceul tehnologic Lazăr Edeleanu și are o valoare totală de 9.417.984,52 lei, din care 8.000.881,79 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.223.664,28 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 193.438,45 lei este contribuţia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea condițiilor de educație a elevilor și promovarea coeziunii sociale, prin realizarea unor investiții în eficiența energetică în unitatea de învățământ – izolarea termică a pereților exteriori, termoizolarea pereților în zona soclului, izolarea termică a planșeului peste sol, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată de viață mare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu.

Obiectivele specifice sunt: îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirea de învatământ reabilitată, reducerea consumului anual specific de energie primară la 114 kwh/mp/an, reducerea consumului anual de energie primară cu 40% față de consumul initial, iar 11,72% din consumul total de energie primară va fi realizat din surse regenerabile de energie, emisia echivalenta de CO2 se va situa sub 25 kg/mp/an , asigurarea egalității de șanse prin creearea de facilități și adaptarea construcției la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza lucrări de creștere a eficienței energetice a celor 2 clădiri aferente Liceului Tehnologic Lazăr Edeleanu.

Notă: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul Primăriei Orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1 , telefon 0241/ 761.603, e-mail management.programe@yahoo.com

(Visited 230 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.