Registrator medical debutant – Spitalul Orăşenesc din Lipova

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – şcoală generală;
vechime – 6 luni vechime in activitate;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
11 februarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Asistent medical, generalist, debutant PL – Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I“, Costești, județul Argeș
Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I“, Costești, județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de asistent medical, generalist, debutant PL, la Compartimentul Anestezie și Terapie Intensivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor cane sa ateste nivelul studiilor în specialitate și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele cane atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
taxa de înscriere – 50 lei;
certificat de membru și adeverință eliberată de O.AM.G.MA.M.R. Argeș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 februarie 2019, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
18 februarie 2019, ora 10.00 – interviul.

Asistent medical generalist debutant – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
04 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Autopsier debutant (3 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat; absolvire liceu;
fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
05 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical debutant, îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical debutant, studii postliceale, vechime nu se solicită, Cabinet Pediatrie;
• 1 post de îngrijitoare, studii medii/generale. vechime nu se solicită. Laborator Analize Medicale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
12 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
12 februarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Brancardier, secretară debutantă (2 posturi) – Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post brancardier, studii medii/generale, vechime nu se solicită, Compartiment Primire Urgențe;
• 1 post secretară debutantă, studii medii, vechime nu se solicită, Secția A.T.I.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
14 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Asistente medicale debutante și infirmiere debutante (6 posturi) – Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

3 posturi de asistente medicale debutante, studii postliceale, vechime nu se solicita, Secţia Chirurgie Generală;
3 posturi de infirmiere debutante, studii medii/generale, vechime nu se solicită, Secţia Chirurgie Generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
05 februarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Asistent medical generalist șef – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Susenii Bârgăului
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor PL/SSD/S;
vechime minimă în domeniu – 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 februarie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor.
07 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
12 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu/practică.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București
Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical, studii superioare/postliceală, vechime minimum 2 ani în secție pediatrie, I post asistent medical, studii superioare postiiceală, vechime minimum 5 ani, 3 posturi infirmieră, curs specialitate, fără vechime -3 posturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 februarie 2019, ora 09.30, proba scrisă;
11 februarie 2019, ora 09.30, proba practică

Kinetoterapeut debutant – Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicoale Robănescu”, București

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a învățământului superior în specialitate;
cunoștințe operare calculator;
cunoștințe medii de limba engleză;
autorizația de liberă practică.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
08 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical principal și casier (2 posturi) – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” din Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal – studii postliceale:
diploma de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R însoţit de aviz de liberă practică valabil;
certificat grad principal;
poliţă de asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
vechime în funcţie de post.

Casier:
absolvent studii medii,
vechime în specialitate de minimum 6 luni.
Taxă de înscriere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 februarie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
asistent medical principal – studii postliceale:
11 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
12 februarie 2019, ora 11:00: proba practică;
13 februarie 2019, ora 16:00: proba interviu.
Casier:
11 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
13 februarie 2019, ora 16:00: proba interviu.

Șef serviciu aprovizionare, transport, achiziţii – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de şef serviciu aprovizionare, transport, achiziţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitatea postului;
2 ani vechime în specialitate,
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 februarie 2019, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 11.00, proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 11.30, proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical generalist în cadrul compartimentului sterilizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate/ diplomă de şcoală postliceală;
6 luni vechime în specialitate;
curs sterilizare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
11 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
13 februarie 2019, ora 11.00, proba interviu.

Director medical – Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de director medical.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în data de 11.02.2019, ora 10.00 – proba scrisă, ora 13.00 – susținerea proiectului de management și ora 15.00 – proba interviu.

Condițiile de participare, la concursul menționat mai sus, sunt cele prevăzute în art. 3 din Ordinul nr. 284/2007, actualizat, precum și cele specifice, și anume:

pentru funcția de director medical:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Aceste condiții de participare la concurs se vor afișa la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 1 februarie 2019 inclusiv, ora 13.00, la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat și la numărul 0238561231 (persoana de contact – Plcștiu Pctruș).

Maseur – Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Județul Buzău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de liceu sanitar sau şcoala sanitară în profil:
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat şi valabil la data concursului sau aviz de principiu O.A.M.G.M.A.M.R.:
certificat/adeverinţa calificare maseur eliberat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi, recunoscut de O.A.M.G.M.A.M.R.;
diplomă de bacalaureat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Statistician – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – generale;
vechime necesară ocupării postului – nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
07 februarie 2019, ora 09:00: proba practică și interviu.

Șofer autosanitară I – Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

cel puţin 6 (şase) ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
certificat de absolvire a cursului de ambulanţier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2019, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 09.00: proba practică;
11 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (8 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, respectiv execuție, vacante, de:

şef serviciu Achiziţii publice-contractare – 1 post; diplomă de licenţă ştiinţe economice; 3 ani vechime în domeniul achiziţiilor publice şi în specialitate;
şef birou Administrativ – 1 post; diplomă de licenţă ştiinţe juridice; 6 ani vechime în specialitatea studiilor, 2 ani vechime în funcţii de conducere;
inginer II, Birou tehnic – întreţinere, 1 post, diplomă de licenţă în instalaţii, 6 luni vechime în specialitate;
economist specialist IA Serviciul Financiar-contabil, 1 post, diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
şef formaţie muncitori, 1 post, diplomă de bacalaureat, certificat de calificare instalaţii, 3 ani vechime în specialitate;
muncitor calificat – instalator, 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de vechime;
muncitor calificat – sudor, 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de vechime;
muncitor necalificat neutralizator deşeuri, 1 post, fără condiţie de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 ianuarie 2019, orele 11.00-14.00 (vineri – orele 11.00-13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
şef serviciu, şef birou, inginer II și economist specialist IA:
01 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019: proba practică (operare calculator) – str. Clinicilor nr. 3-5;
13 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.
șef formaţie muncitori, muncitor calificat – instalator, muncitor calificat – sudor și muncitor necalificat neutralizator deşeuri:
01 februarie 2019, ora 08.00: proba practică – str. Clinicilor nr. 3-5;
06 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.

Funcții contractuale (25 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

asistent medical generalist – 2 posturi; studii superioare; debutant fără condiţii de vechime;
asistent medical generalist – 9 posturi; studii postticeale; debutant fără condiţii de vechime;
kinetoterapeut – 1 post; diplomă de licenţă în specialitate, 6 luni vechime în specialitate;
infirmier debutant – 11 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime;
brancardier – 1 post, studii generale, fără condiţie de vechime;
registrator medical – 1 post: diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, orele 11.00-14.00 (vineri – orele 11.00-13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
asistent medical generalist, kinetoterapeut, infirmier debutant și brancardier:
04 februarie 2019, ora 08.00: proba scrisă (test grilă) – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019, ora 08.00: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.
registrator medical:
04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019: proba practică (operare calculator) – str. Clinicilor nr. 3-5;
13 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.

Asistent medical debutant PL – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant (PL) – Cabinet Dermato-venerologie, Ambulatoriu integrat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
membru al O..A.M.M.R.;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Asistent medical principal PL – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal (PL) – Secția A.T.I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
examen pentru obținerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical;
membru al O.A.M.M.R., cu certificat vizat la zi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Gipsar debutant G – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de gipsar debutant (G) – Bloc operator chirurgie, ortopedie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală.
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Infirmieră debutantă G – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Asistent medical debutant PL specialitatea radiologie şi imagistică medicală – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
membru al O.A.M.G.M.A.M.R.M.R.;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
06 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Asistent medical principal – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale, temporar vacante, de asistent medical principal PL C.P.U.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma şcoală sanitară postliceală;
5 ani vechime ca asistent medical;
examen pentru obţinerea gradului principal;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 10.00: termen limită de depunere a dosarelor;
11 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal PL – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale, temporar vacante, de asistent medical principal PL – CI. A.T.I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma şcoală sanitară postliceală;
5 ani vechime ca asistent medical;
examen pentru obţinerea gradului principal;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019, ora 10.00: termen limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
15 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Filişanilor
Spitalul Filişanilor, cu sediul înFiliaşi, bd. Racoţeanu nr. 216, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

kinetoterapeut Cabinet recuperare medicină fizică şi balneologie
asistent medical generalist Cabinet dermatovenerologie
economist debutant Compartiment financiar-contabilitate
economist debutant Biroul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
referent de specialitate debutant Compartimentul R.U.N.O.S.
consilier juridic II Biroul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
inginer I A Compartiment tehnic

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 ianuarie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
01 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
13 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (3 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de:

1 post de inginer IA, în cadrul Serviciului de Management al Calității.
Cerințe și condiții de participare:
studii superioare profil tehnic – diplomă de licență;
minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate conform O.M.S. nr. 1470/2011;
minimum 3 ani experiență în activitatea de achiziții publice din care 1 an în intervalul 2016-2018;
certificat de absolvire a unui curs de specializare/perfecționare „expert achiziții publice”:
certificat dc absolvire a unui curs de specializare/perfecționare în domeniul resurse umane;
alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, cursuri, competențe, atestate in domeniul managementului calității, achizițiilor publice și resurselor umane.

1 post de asistent medical generalist, cu studii postliceale.
Cerințe și condiții de participare:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă de specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent generalist;
cunoștințe operare PC.

1 post de muncitor calificat – telefonist
Cerințe și condiții de participare:
diplomă de bacalaureat;
certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
minimum 3 ani vechime în activitate ca telefonist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 ianuarie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
12 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu“ Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post de bioinginer debutant;
1 post de inginer debutant. în specialitatea industrie alimentară, pentru serviciul de management al calității, absolvent cu certificate al programului de formare în managementul calității din spitalele publice;
1 post de asistent medical de laborator PL, anatomic patologică;
1 post de asistent medical de laborator PL de analize medicale;
1 post de chimist debutant pentru Laboratorul de analize medicale;
1 post de psiholog stagiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor și condițiile de vechime conform O.M.S. nr. 1470/2011;
pentru funcțiile de bioinginer, inginer, chimist și psiholog se cer studii superioare cu diplomă dc licență, fără condiții de vechime;
pentru posturile de asistent medical se cer studii postliceale. cu cel puțin 6 luni vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
19 februarie 2019, ora 10:00: proba practică și interviu;

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi :

Secția Clinică Ortopedic – Traumatologie:
• 1 post de infirmieră

Laborator Radiologie și imagistică medicală:
• 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale

Serviciul Primire Bolnavi:
• 1 post de brancardier

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră:
studii – școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
vechime – minimum 6 luni vechime în activitate.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:
studii – diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, specialitate medicină generală;
vechime – nu se solicită vechime în specialitate.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de brancardier:
studii – școala generală;
vechime – nu se solicită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
05 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 09:00: proba practică;
11 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Infirmieră, asistent medical debutant, brancardier (3 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Secția Clinică Ortopedic – Traumatologie:
• 1 post de infirmieră

Laborator Radiologie și imagistică medicală:
• 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale

Serviciul Primire Bolnavi:
• 1 post de brancardier

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră:
studii – școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
vechime – minimum 6 luni vechime în activitate.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:
studii – diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, specialitate medicină generală;
vechime – nu se solicită vechime în specialitate.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de brancardier:
studii – școala generală;
vechime – nu se solicită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
05 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 09:00: proba practică;
11 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Orășenesc Făget, Județul Timiș
Spitalul Orășenesc Făget, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical debutant, un post la Cabinet O.R.L. în cadrul Ambulatorii lui Integrat;
asistent medical, un post la Cabinet Psihiatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant SPL – școală sanitară postliceală, vechimea în Specialitate nu este necesară.
asistent medical SPL – școală sanitară postliceală, 6 luni, vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
12 februarie 2019, ora 13.00: proba practică;
12 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu;

Director medical, director financiar-contabil, director îngrijiri (3 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara cu sediul în localitatea Timișoara, Bld. Liviu Rebreanu, nr. 156, județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi aprobate prin Ord. 284/2007 completat cu Ord. nr. 954/2017, funcţii specifice comitetului director:

Denumirea postului: director medical
Condiții specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani în specialitatea respectivă ( sunt confirmaţi cel puţin medic specialist ).
Data, ora și locul de desfăsurare a concursului:

proba scrisă: data de 18.02.2019, ora 09.00, la sediul instituției.
proba practică: data de 18.02.2019, ora 11.30, la sediul instituției.
proba de interviu: data de 18.02.2019, ora 12.00, la sediul instituției.
Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 08.02.2019 la sediul instituției.

Date contact: Bulica Mihaela, tel: 0356433129.

Denumirea postului: director financiar-contabil
Condiții specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani
Data, ora și locul de desfăsurare a concursului:

proba scrisă: data de 18.02.2019, ora 09.00, la sediul instituției.
proba practică: data de 18.02.2019, ora 12.30, la sediul instituției.
proba de interviu: data de 18.02.2019, ora 13.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 08.02.2019 la sediul instituției.

Date contact: Bulica Mihaela, tel: 0356433129.

Denumirea postului: director de îngrijiri
Condiții specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali
Data, ora și locul de desfăsurare a concursului:

proba scrisă: data de 18.02.2019, ora 09.00, la sediul instituției.
proba practică: data de 18.02.2019, ora 13.30, la sediul instituției.
proba de interviu: data de 18.02.2019, ora 14.00, la sediul instituției.
Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 08.02.2019 la sediul instituției.

Referent de specialitate III – Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
07 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
12 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Medic – Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de medic la Serviciul de management al calității serviciilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență;
absolvent al Programului de formare – Managementul Calității în Spitale;
nu necesită vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
08 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
13 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical șef (4 posturi) – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical șef – Secție /Laborator /Compartiment – 4 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în domeniul medical și 3 ani vechime în funcția de asistent medical, sau:
diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical și 5 ani vechime în funcția de asistent medical, sau;
diplomă de școală sanitară postliceală și gradul principal, specialitatea medicină generală sau pediatrie (pentru postul de asistent șef în Laboratorul de Analize Medicale pot candida doar asistenți medicali de specialitate medicină de laborator).
pentru postul de asistent medical șef în Blocul Operator, vechime minimum 3 ani în Blocul Operator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
14 februarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Registrator medical – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de registrator medical, 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – diplomă de bacalaureat;
cunoştinţe operare calculator (Word şi Excel) nivel avansat;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
01 martie 2019, ora 10.00: proba practică;
06 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – școală postliceală sanitară/colegiu/facultatea de medicină;
vechime în specialitate – fără vechime;
certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
18 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
21 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – școală postliceală sanitară/colegiu/facultatea de medicină;
vechime în specialitate – fără vechime;
certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
15 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
20 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (7 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de asistent medical generalist, 7 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – școală postliceală sanitară/colegiu/facultatea de medicină;
vechime în specialitate – fără vechime;
certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
15 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
20 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Medic specialist – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu)
Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de medic specialist, confirmat în specialitatea urologie în Compartimentul Urologie din Secția chirurgie generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
18 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
28 februarie 2019, ora 10.00: proba practică

Director medical – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Criteriile specifice pentru postul de director medical sunt următoarele:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical se va organiza în data de

13.02.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de
15.02.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.01.2019.

Îngrijitoare curăţenie (5 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii minimum 8 clase;
fără vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
08 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460, Sibiu), judeţul Sibiu
Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460, Sibiu), judeţul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 46 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1 post de asistent medical debutant, la punct de transfuzie – Secţia A.T.I, -nivel studii – post liceale, iară vechime in specialitatea postului;
1 post de asistent medical debutant, la staţionar – Compartimentul primire urgenţe – nivel studii – postliceale, tară vechime în specialitatea postului;
1 post de asistent medical principal dc radiologie sau cu competenţă în radiologie, la computer tomograf – Laborator radiologie şi imagistică medicală – nivel studii – postliceale, vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani.
1 post de asistent medical principal de laborator, la microbiologic şi hematologie – Laborator de analize medicale – nivel studii – postliceale. vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – şcoală postltceală sanitară sau studii postliceale sanitare prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
competenţă în specialitatea postului;
stare de sănătate – apt;
conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului în mediul militar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
07 februarie 2019, ora 11.00: proba practică;
12 februarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Infirmieră, îngrijitor (3 posturi) – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460, Sibiu)
Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460, Sibiu), judeţul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 46 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post de infirmieră debutantă la Secţia O.R.L. – nivel studii – medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului;
• 1 post de îngrijitor, la desenare – Administrativ – nivel studii – medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului;
• 1 post de infirmieră debutantă, pe perioadă determinată la – Secţia medicină internă nivel studii – medii sau generale fără vechime în specialitate a postului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – medii sau generale;
stare de sănătate – apt;
conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului in mediul militar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
06 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
11 februarie 2019, ora 11.00: proba practică;
14 februarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

 

 

(Visited 4.379 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.