Constanța

Locuri de muncă la stat pentru constănțeni. Ce posturi sunt scoase la concurs în instituțiile publice din Constanța

Constănțenii au la dispoziție, în săptămâna 18-25 martie, mai multe locuri de muncă în instituțiile publice. Cele mai multe posturi sunt la Autoritatea Navală Română.

Scris de 
 pe data 
18 martie, 2019

Inspector debutant (3 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa
Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul protecția și promovarea drepturilor copilului. Direcția beneficii sociale (3 posturi) ID post 535071, 535072, 535073 (3 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială, psihologie;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică;
18 aprilie 2019, ora 12.00: proba interviu

Brancardier G – Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de brancardier (G) – Secția Ortopedie Traumatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 martie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Muncitor calificat III (zidar) – Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat III (zidar) – Atelier Întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

calificare pentru meseria de zidar;
3 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 martie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Arhivar și asistent medical (2 posturi) – Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa
Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, după cum urmează:

arhivar;
asistent medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

arhivar:
studii medii,
fără condiții de vechime.
asistent medical:
studii postliceale;
grad principal;
vechime minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Comunei Ciobanu, Judeţul Constanţa
Primăria Comunei Ciobanu, Judeţul Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism Disciplina în Construcții, Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcții, agronomie, urbanism;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu necesită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
15 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
18 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Director – Casa de Cultură „Carsium” din Hârșova, Judeţul Constanța
Casa de Cultură „Carsium” din Hârșova, Judeţul Constanța organizează concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcției de director al Casei de Cultură instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Hârșova.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor economice sau administrative;
fără vechime în specialitatea studiilor;
cunoștințe operare pe calculator nivel mediu;
să dețină carnet de conducere.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Desfășurarea etapelor concursului:
în data de 12.03.2019 aducerea la cunoștință publică a condițiilor de participare la concurs, caietului de sarcini, bibliografiei, a proiectelor de management;
15.04.2019, ultima zi de depunere a dosarelor de concurs;
16.04.2019, verificarea dosarelor și afișarea rezultatelor.
din 17.04.2019 până în data de 24.04.2019 analiza proiectelor de management;
24.04.2019. afișarea rezultatelor;
25.04.2019, susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

Inspector de specialitate, debutant – Primăria Orașului Techirghiol
Primăria Orașului Techirghiol, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, debutant în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Arhivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic/administrație publică,
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
10 aprilie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – liceul sanitar cu echivalare postliceală/postliceală;
studii – diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitate – 12 luni;
abilități/cunoștințe operare PC – MS Office (Excel, Windows).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 aprilie 2019, ora 13:00: proba scrisă;
05 aprilie 2019, ora 13:00: proba practică;
05 aprilie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Auditor superior – Primăria oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
11 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Manager proiect și expert achiziții – Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, din cadrul UIP Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța, de:

manager proiect;
expert achiziții

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

manager proiect:
studii – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
certificare profesională – diplomă manager de proiect;
experiență în cel puțin un proiect în care a deținut funcția de lider de echipă/coordonator/manager de proiect;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

expert achiziții:
studii – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științe Economice, specializare – Management;
certificare profesională – diplomă – Expert Achiziții Publice;
experiență în cel puțin un proiect finanțat din fonduri europene;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 martie 2019, ora 16.30 (ora 14.00 – vineri): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
02 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Auditor public intern – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de auditor public intern .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic,
vechimea în specialitatea studiilor de minimum 5 ani (cinci) ani;
curs de auditor intern în sectorul public acreditat A.N.C.;
obținerea avizului favorabil la interviul de avizare, susținut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 aprilie 2019, ora 10:00: susținerea interviului pentru avizare ;
11 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
17 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Funcţii contractuale – Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Căpitănia Zonală Constanța:

Căpitan de port specialist – Oficiul de Căpitănie Tomis/Căpitănia Portului Constanța – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază: domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim managerial;
posesor carnet de conducere categoria B;
alte cerințe specifice:
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Căpitan de port, grad I/Oficiul de Căpitănie Ovidiu/Căpitănia Portului Medgidia – 1 post:
nivelul studii lor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani în domeniul naval;
fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim:
posesor carnet de conducere categoria B;
alte cerințe specifice:
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Căpitănia Zonală Tulcea:
Referent specialitate, grad IB/Căpitănia Portului Sulina – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în studiile superioare necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.

Ofițer de port, treapta I/Căpitănia Portului Sulina – 1 post:
nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă;
specialitatea de bază – în armă/alte studii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercităm funcției – 3 ani conform brevet.
posesor brevet traionier/mecanic fluvial.

Ofițer de port, treapta II/Serviciul Siguranța Navigației, Poluare și VTMIS – 1 post:
nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă;
specialitatea de bază – navală/alte studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime;
„posesor certificat de capacitate în domeniul naval.” Rectificare: (Conform M.O. nr. 272/14.03.2019, partea a III-a).

Căpitan port, gradul I/Compartiment Cercetare și Autorizare Agenți Economici – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani în domeniul naval;
fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim;
alte cerințe specifice:
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Conducător șalupă/Biroul Tehnic – 1 post:
nivelul studiilor – studii generale;
specialitatea de bază: -;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.
alte cerințe specifice:
posesor certificat de capacitate de conducător șalupă fluvială-valabil.

Căpitănia Zonală Giurgiu:
Economist debutant/Serviciul financiar contabilitate-administrativ – 2 posturi:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.
alte cerințe specifice:
cunoștințe de operare PC.

Referent specialitate, grad III, Compartimentul Tehnic/Serviciul financiar contabilitate administrativ – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – inginerie electronică și telecomunicații;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
alte cerințe specifice:
cunoștințe de operare PC.

Căpitănia Zonală Galați:
Șef Birou/Biroul Cercetare Poluare, Mărfuri Periculoase, Agenți Economici – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – navigație;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani în domeniul naval.
alte cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;
curs familiarizare transport mărfuri periculoase și potențial periculoase în transportul naval.

Căpitan port debutant/Căpitănia Portului Brăila/CZ Galați – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.
alte cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;

Căpitan port debutant/Biroul VTMISCZ Galați – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.
alte cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B.

Căpitan de port, treapta II/Căpitănia Portului Brăila/CZ Galați – 1 post:
nivelul studiilor – studii medii;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
brevet de căpitan, maritim portuar, șef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului sau
brevet căpitan fluvial, șef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului.

Șofer/Căpitănia Portului Brăila/CZ Galați – 1 post:
nivelul studiilor – studii medii;
specialitatea de bază – școală de șoferi profesioniști;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.
alte cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoriile B, C, D și E.

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin:
Căpitan port debutant/Oficiul de Căpitănie Moldova Veche/CZ Drobeta-Turnu Severin – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
01 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
04 aprilie 2019, ora 10.00 – interviul.

Actualitate