Administraţie

Primăria Nicolae Bălcescu, organizare concurs ocupare funcții contractuale

PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU JUDETUL CONSTANTA ANUNTA:

Scris de 
 pe data 
6 iulie, 2021

              PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU JUDETUL CONSTANTA cu sediul in str. Carol I, nr.26, comuna Nicolae Balcescu Jud. Constanta, organizeaza in data de 28.07.2021, ora 10,00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe  durata nedeterminata  a doua  posturi  contractuale vacante executie :

  • 1 post,   referent III,  din  cadrul compartimentului agricol, post pentru care candidatii vor indeplini urmatoarele conditii specifice:
  • Studii  – 12 clase absolvite cu diploma de bacalaureat
  • Vechime in specialitatea studiilor –  nu este cazul
  • Cazier judiciar
  • Persoana organizata , responsabila
  • 1 post,   casier I,  din  cadrul compartimentului contabilitate si casierie, post pentru care candidatii vor indeplini urmatoarele conditii specifice:
  • Studii: – 12 clase absolvite cu diploma de bacalaureat
  • Vechime in specialitatea studiilor –  minim  un an
  • Cazier judiciar

     Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comuna Nicolae Balcescu,  str. Carol I, nr.26, loc. Nicolae Balcescu Jud. Constanta,  pana in data de 20.07.2021, ora 16,00 si vor cuprinde in mod obligatoriu documentele prevazute la art.6  din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008 .

     Selectia dosarelor pe baza indeplinirii conditiilor de participare are loc in termen de maxim doua zile lucratoare  de la data expirarii termenului de depunere.

     Interviul se va desfasura in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.      Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241.257.016  zilnic intre orele 9,00-15,00, persoana de contact :  Anton Mirela , inspector superior compartiment resurse umane

Actualitate