Economist II, contabil debutant (3 posturi) – U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu

U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a posturilor vacante de personal civil contractual de economist gr. II la biroul contabilitate, contabil debutant la biroul contabilitate şi contabil debutant la biroul salarizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de economist gr. II, la biroul contabilitate sunt:
1. studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul Economie;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. vechime în muncă – 6 luni;
4. vechime în specialitatea domeniului de licenţă – 6 luni;
5. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, neatestat;
6. cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de contabil debutant la biroul contabilitate sunt:
1. studii medii cu diplomă de bacalaureat;
2. cursuri de specializare în contabilitate
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. fără vechime în muncă;
5. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, neatestat;
6. cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de contabil debutant la biroul salarizare sunt:
1. studii medii cu diplomă de bacalaureat;
2. cursuri de specializare în contabilitate;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. fără vechime în muncă;
5. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, neatestat;
6. cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018, ora 14:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
07 ianuarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Inspector şi polițist local (4 posturi) – Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa
Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

poliţist local, clasa III, grad profesional asistent, Birou Poliţie Locală;
poliţist local, clasa I, grad profesional superior, Birou Poliţie Locală;
inspector protecţie civilă, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Protecţie civilă, Mediu şi Transport;
inspector, clasa I, grad profesional asistent, Birou Urbanism, Cadastru şi Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

poliţist local, clasa III, grad profesional asistent, Birou Poliţie Locală:
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 6 luni;

poliţist local, clasa I, grad profesional superior, Birou Poliţie Locală:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria mediului, inginerie chimică;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;

inspector protecţie civilă, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Protecţie Civilă, Mediu şi Transport:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria mediului;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

inspector, clasa I, grad profesional asistent, Biroul Urbanism, Cadastru şi Amenajarea Teritoriului:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
31 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Inspector specialitate, referent specialitate (2 posturi) – Şcoala Gimnazială nr. 10, „Miliari Koiciu„ Constanţa

Şcoala Gimnazială nr. 10, „Miliari Koiciu„ cu sediul în Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• inspector de specialitate IA la Compartimentul Cultură;
• referent de specialitate, gradul IA la Compartimentul administrare, gospodărire comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare;
vechime minimum 1 an;
cetăţenie română;
fără antecedente penale;
utilizare TIC, nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 08.30: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10.30: proba practică;
21 decembrie 2018, ora 11.30: proba interviu.

Inspector specialitate II – U.M. 02191, Constanţa
U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de referent de specialitate, gradul II, la Compartimentul informare şi relaţii publice, studii superioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare,
vechime minimă 3 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Administrator patrimoniu – Liceul Teoretic „Decebal“, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă conform prevederilor Legii 1/2011 actualizată;
absolvire curs utilizare SEAP/SICAP (experienţă lucru, pe aceste platforme, dovedită eu adeverinţă eliberată de angajator);
vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor din care minim 6 ani in învăţământ;
competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), platforma SEAP/SICAP, SIIIR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 18:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 11:30: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;

Manager – Primăria Comunei Limanu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată;
vechime în muncă de minimum 3 ani;
deţine certificat de instructor sportiv;
cunoştinţe de operare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 15:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Administrator financiar I S cu 0,50 normă și informatician cu 0,50 normă – Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera
Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

administrator financiar I S – 0,50 normă;
informatician – 0,50 normă.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator financiar I S – 0,50 normă:
nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
informatician – 0,50 normă:
nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

administrator financiar I S – 0,50 normă:
proba scrisă în data de 19.12.2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 19.12.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 19.12.2018, ora 12.00, la sediul instituţiei.

informatician – 0,50 normă:
proba scrisă în data de 19.12.2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 19.12.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 19.12.2018, ora 12.00, la sediul instituţiei.

Instructor vioară – Casa de Cultură „Carsium” din Hârşova, Judeţul Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

să deţină atestat;
experienţă în muncă de minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Îngrijitor I -G – Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti“, cu sediul în Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii sau generale;
vechime- minimum 1 an:
atestat ca agent de pază şi ordine constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 09.00 – proba practică;
18 decembrie 2018, ora 11.00 – proba interviu.

Funcții contractuale – Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale din Constanța

Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale din Constanța, Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de:

muncitor calificai IV (bucătar) – nr. posturi 1 (curs de bucătar, 6 luni vechime);
muncitor calificat III (instalator încălzire şi gaze) – nr. posturi 1 (curs de instalator încălzire, 3 ani şi 6 luni vechime);
muncitor calificat IV (curăţitor faţade) – nr. posturi 1 (6 luni vechime);
şofer 1 – nr. posturi 1 (3 ani şi 6 luni vechime).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor
18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
04 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Muncitor calificat (2 posturi) – Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza“, cu sediul în Constanţa
Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza“, cu sediul în Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 126, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante de:

muncitor calificat – instalator sanitar;
muncitor calificat bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: calificare de instalator sanitar respectiv bucătar;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 09.00 proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 09.00 proba practică;
19 decembrie 2018, ora 13.00 proba interviu.

Inspector debutant – Primaria oraşului Murfatlar, județul Constanța
Primaria oraşului Murfatlar, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
27 decembrie 2018, ora 10:00, proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector specialitate debutant (2 posturi) – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• inspector specialitate, gradul debutant, Cabinet Primar (1 post). Condiţii dc ocupare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

• inspector specialitate, gradul debutant, Cabinet Viceprimar (1 post). Condiţii de ocupare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Secretar – Liceul Teoretic Băneasa
Liceul Teoretic Băneasa, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
vechime în muncă – 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 12.30: proba practică;
19 decembrie 2018, ora 15.00: proba interviu.

Infirmieră – cabinet medical (4 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – minimum studii generale finalizate;
certificat de calificare profesională pentru funcția de infirmieră;
fără vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Operator registrator de urgenţă debutant – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de studii medii;
certificat de radiotclefonist sau telefonist;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
17 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
27 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

 

 

(Visited 2.751 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.