Muncitor calificat II (metrolog), muncitor calificat II (lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale) și muncitor calificat II (frezor universal) – Unitatea Militară 02049 Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat II (metrolog):
  • absolvent a unor forme de pregătire acreditate în specializarea metrolog (studii medii, şcoală profesională sau cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituţii acreditate conform legii);
  • vechime în domeniul postului de 3 ani şi 6 luni.
 • muncitor calificat II (lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale):
  • absolvent a unor forme de pregătire acreditate în specializarea lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale (studii medii, şcoală profesională sau cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituţii acreditate conform legii);
  • vechime în domeniul postului de 3 ani şi 6 luni.
 • muncitor calificat II (frezor universal):
  • absolvent a unor forme de pregătire acreditate în specializarea frezor universal (studii medii, şcoală profesională sau cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituţii acreditate conform legii);
  • vechime în domeniul postului de 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 26 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Îngrijitor – Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale din Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 26 iulie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Referent debutant și muncitor calificat II (sudor) – Unitatea Militară 02049 Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent debutant:
  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în domeniu.
 • muncitor calificat II (sudor):
  • absolvent a unor forme de pregătire acreditate în specializarea sudor (studii medii, şcoală profesională sau cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituţii acreditate conform legii);
  • vechime în domeniul postului de 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • referent debutant:
  • 19 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 25 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;
  • 31 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor calificat II (sudor):
  • 19 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;
  • 31 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Administrator financiar – Universitatea Maritimă Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice, cu diplomă de licenţă;
 • vechime – minimum 2 ani vechime în domeniul financiar-contabil – se va proba cu adeverinţă/fişă de post/CIM;
 • alte cerinţe – cunoştinţe utilizare PC (soft contabilitate, pachetul MS Office – Word, Excel).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 24 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Referent III – Primăria Comunei Castelu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Inspector (2 posturi) – Primăria Orașului Cernavodă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomaţie licenţă;
 • speciiilitatea de bază – absolvent de facultate tehnică, institut/ academie/ universitate maritimă, cu diplomă de inginer;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani;
 • cerinţe specifice – posesor carnet de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Muncitor calificat I – electrician – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • certificat de calificare profesională în meseria de electrician, eliberat de furnizori de formare profesională recunoscuţi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • vechime în meseria de electrician – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 iulie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 20 iulie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Inspector specialitate IA – Autoritatea Navală Română din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomaţie licenţă;
 • speciiilitatea de bază – absolvent de facultate tehnică, institut/ academie/ universitate maritimă, cu diplomă de inginer;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani;
 • cerinţe specifice – posesor carnet de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Laborant – Universitatea Maritimă din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime – minimum 5 ani experienţă de lucru efectiv, ca ofiţer radio.

 

 • Alte cerinţe:
  • să deţină calitatea de ofiţer radio:
  • să fie deţinător de certificat GMDSS-GOC, certificat general de operator radio în Serviciul Mobil Maritim. Serviciul Mobil Maritim prin Satelit;
  • să deţină certificare de instructor IMO.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2018 ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Administrator și referent (2 posturi) – Clubul Sportiv Năvodari

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator, treapta II:
  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 luni.
 • referent, treapta I:
  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2018, ora 11.00: proba scrisă; Rectificare: din luna „iunie” în luna „iulie”, conform M.O. nr. 628/28.06.2018, partea a III-a.
 • 18 iulie 2018, ora 11.00: proba interviu.

 

Contabil șef, mediator școlar (2 posturi) – Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga” din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil-şef
  nivelul studiilor studii superioare în ştiinţe economice/contabilitate;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
 • mediator şcolar
  nivelul studiilor – studii conform art. 250 Legea nr. 1/2011;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2018, ora 09:00 – proba scrisă;
 • 17 iulie 2018, ora 11:30 – proba practică;
 • 17 iulie 2018, ora 13:00 – proba interviu.

Referent și șofer (2 posturi) – Primăria Comunei Lumina, judeţul Constanţa

Primăria Comunei Lumina, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 1 post referent – Compartiment Cultură, Sport şi Activităţi pentru Tineret.
 • Nivelul studiilor:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor administrative:
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • 1 post şofer categoria B – Compartiment Administrativ.
  • nivelul studiilor – medii sau generale;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • permis conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 iulie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Arhitect șef – Primăria comunei Corbu, judeţul Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor conform art. 36 indice 1 lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe operare/programare pe calculator: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 iulie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 27 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Expert debutant – Unitatea Militară 02022 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice;
 • domeniul studiilor de licenţă: marketing/management/administrarea afacerilor/economie; specializarea marketing/management/administrarea afacerilor/economie/administraţie publică;
 • nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 iulie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 31 iulie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Inginer II – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, agricole şi silvice;
 • 6 luni vechime în specialitate;
 • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 16 iulie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 24 iulie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Inspector specialitale IA și căpitan port debutant – Autoritatea Navală Română din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Inspector specialitate gr. IA – Inspectoratul Tehnic ANR Giurgiu/ Direcţia Tehnică:
  • Nivelul studiilor: studii tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Specialitatea de bază: Absolvent de facultate tehnică, institut /academie/ universitate maritimă, cu diplomă de inginer;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani;
  • Cerinţe specifice: Posesor carnet de conducere categoria B.
 • Căpitan port debutant/ Căpitănia Port Cernavodă /CZ Constanţa:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
  • de licenţă sau echivalentă;
  • Specialitatea de bază: domeniul naval;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: fără condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Muncitor IV – bucătar – Unitatea Militară 02049 Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent a unor forme de pregătire acreditate în specializarea bucătar (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituții acreditate conform legii);
 • fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 20 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Expert debutant – Unitatea Militară 02022 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare cu licenţă;
 • domeniul studiilor de licenţă: economie, management, marketing;
 • specializarea: economie agroalimentară, management, marketing;
 • certificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională Pentru Calificări, pentru ocupaţia expert în achiziţii publice;
 • nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 23 iulie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Comunei Poarta Albă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 18 iulie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Secretar al comunei – Primăria Comunei Lipniţa, judeţul Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator, word, excel: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 26 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Expert debutant – Unitatea Militară 02022 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare cu licenţă;
 • certificat de atestare în domeniul resurselor umane acreditat de Ministerul Educaţiei;
 • nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iulie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 20 iulie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conservator, grad profesional II – Muzeul de Artă Populară Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniul artă;
 • vechime minimă în domeniu 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iulie 2018, ora 12.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 iulie 2018, ora 10.00 – probă scrisă;
 • 16 iulie 2018, ora 14.00 – interviul.
(Visited 2.349 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.