Inspector (4 posturi) – Primăria Municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă în în cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoane, astfel:

inspector clasa I, gradul superior, Serviciul Evidenţa Persoane, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 1 post;

consilie rclasa I, gradul superior, Serviciul Evidenţa Persoane, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 2 posturi;

inspector clasa I, grada I superior, Serviciul Stare Civilă, Direcţia Locală de Evidenţa Persoane – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative;
să îndeplinească condiţiile dc ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare;
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Inspector (6 posturi) – Primăria Municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia Achiziţii şi Investiţii Publice, astfel:

inspector clasa I, gradul debutant (1 post).
Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative, inginereşti.

inspector clasa I, gradul superior (1 post).
Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative, inginereşti, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

inspector clasa I, gradul principat (2 posturi).
Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative, inginereşti, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

inspector clasa I, gradul asistent (2 posturi),
Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţe economice, juridice, administrative, inginereşti, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Consilier juridic (3 posturi) – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, astfel:

consilier juridic, clasa I, gradul asistent, Serviciul Juridic, Direcţia Administraţie Publică Locală – 1 post – minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
consilier juridic clasa I, gradul principal, Serviciul Juridic, Direcţia Administraţie Publică Locală – 1 post – minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
consilier juridic clasa I, gradul superior, Serviciul Juridic, Direcţia Administraţie Publică Locală – 1 post – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea ştiinţe juridice;
să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Director executiv – Primăria Oraşului Oraşului Hîrşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Secretar unitate de învăţământ – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului • 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
20 septembrie 2018, ora 14.00: proba scrisă;
20 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
20 septembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Îngrijitoare G – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 septembrie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
20 septembrie 2018, proba interviu.

Expert, consilier (8 posturi) – Instituţia Avocatul Poporului
• expert 1 post (specializare juridică), la sediul central al Instituţiei Avocatul Poporului;
• consilier 1 post (specializare juridică), la sediul central al Instituţiei Avocatul Poporului;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Braşov – cunoscător de limbă maghiară;
• expert 2 posturi (specializare juridică), la Biroul Teritorial Cluj;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Constanţa;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Iaşi;
• expert 1 post (specializare juridică), la Biroul Teritorial Suceava.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor: superioare juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
24 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 septembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
04 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu (inclusiv evaluarea aptitudinilor de limbă maghiara pentru postul de expert de la Biroul Teritorial Braşov).

Administrator financiar II (S) – Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare dc lunga durata finalizate cu diplomă de licenţă în specialitatea finanţe-contabilitate;
vechime minimă în domeniul financiar-contabil: 5 ani;
vechime minimă în învăţământ – 3 ani;
funcţie de conducere în domeniu – 3 ani;
competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare internet), programe de contabilitate, EDUSAL, SIIIR, operare FOREXE BUG.;
atestat SEC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
18 septembrie 2018, ora 12:00: proba practică;
18 septembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Consilier superior și consilier debutant (2 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia
Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante de:

consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Asistenţă Socială;
consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Investiţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier juridic clasa I grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.
consilier clasa I grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
16 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Inspector superior – Servicivil Public de Asistenţă Socială Constanţa cu sediul în Constanţa
Servicivil Public de Asistenţă Socială Constanţa cu sediul în Constanţa, Str. Unirii nr. 104, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului sprijin comunitar şi evenimente sociale, Direcţia sprijin comunitar:

inspector clasa I grad superior – Serviciul sprijin comunitar şi evenimente sociale – Direcţia sprijin comunitar (1 post) – ID post 392107.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 septembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
26 septembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Contabil șef, secretar șef (2 posturi) – Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga“, Constanţa
Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga“, Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

contabil șef – 0,5 post
secretar șef – 0,5 post

Administrator de patrimoniu – Şcoala Gimnazială nr.18 „Jean Bart“, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
17 septembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
17 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

(Visited 1.988 times, 3 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.