Educaţie

Anomalia burselor de merit. Mii de elevi cu medii de 6 și 7 iau burse de merit, iar elevi cu 9,49 nu primesc nimic

Scris de 
 pe data 
22 septembrie, 2023

Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigmă în privința acordării burselor școlare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a anunțat Ministerul Educației după aprobarea metodologiei cadru de acordare a recompenselor bănești pentru elevii cu rezultate bune la învățătură sau cu o situație socială grea.

Într-adevăr, schimbarea de paradigmă s-a văzut chiar din primeledouă săptămâni de școală, după ce diriginții au parcurs etapele birocratice de întocmire a listelor și dosarelor cu beneficiarii de burse școlare.

Noul sistem de acordare a burselor de merit prevede că acestea se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă în ordinea crescătoare a mediilor, dar și elevilor cu o medie mai mare sau egală cu 9,50.

Aceste noi prevederi au deschis poarta spre niște anomalii revoltătoare în ceea ce privește ierarhizarea elevilor într-o unitate de învățământ.

Ministerul Educației spune că „bursele de performanță și de merit stimulează competiția și învățarea și sunt destinate celor mai buni elevi”.

În aceste condiții, domnilor de la minister, cum îi spui unui elev cu media 9,49 că nu este la fel de bun la învățătură ca vecinul-coleg de la clasa sau școala alăturată care are media 7? Cel cu media 7 primește bursă de merit, fiindcă se încadrează în primii 30% din clasa sa, în timp ce un elev cu media 9,49 de la altă clasă sau școală, unde sunt rezultate mult mai bune la învățătură, nu se încadrează la bursa de merit.

Diriginta unei clase de la un liceu tehnologic din Constanța era șocată că are la clasă elevi cu media 6 care iau bursa de merit, iar copilul ei, aflat la un liceu bun din oraș, cu media 9,40 nu este suficient de bun pentru bursă. „Sistemul nu are nicio legătură cu performanța școlară sau meritul elevilor. Este făcut de aceeași oameni incompetenți de la București care de ani de zile distrug tot ce se mai poate distruge în învățământ. Amatori, conțopiști, incompetenți care în viața lor nu au stat în fața unui clase”, ne-a povestit cadrul didactic în cauză.

Iată criteriile de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024:

  • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
  • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
  • bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional; 
  • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
  • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Actualitate