ȚSERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BĂLCESCU organizează în data de 15.07.2022 ora 9.00, proba practică a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de muncitor necalificat, gradul I, funcție contractuală de execuție vacantă în cadrul Compartimentului Salubrizare, post pentru care candidații vor îndeplini următoarele condiții specifice:

◦ studii medii sau gimnaziale;

◦ vechime în muncă – nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu din str. Carol I, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, până la data de 07.07.2022 ora 16.00 şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008.

Selecția dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare are loc în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Proba practică se desfăşoară la sediul Serviciului Local de Salubrizare din str. Plopilor nr.43, localitatea Dorobanțu, județul Constanța, în data de 15.07.2022 ora 9.00, iar interviul întermen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna Ștefan Mariana, șef serviciu

(Visited 67 times, 8 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.