Potrivit Legii 231/2018 prin care se modifică Legea 18/1991 a Fondului Funciar, persoanele fizice și juridice pot formula cereri în vederea constituirii și reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenurile aferente locuinței.
Data limită până la care pot fi depuse cererile este 7 DECEMBRIE 2018.

De aceea, este foarte important ca toți cetățenii îndreptățiți să depună de urgent cererile la Primărie, până la termenul limită, completarea dosarului cu actele necesare putând să se facă și ulterior acestei date.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate
2.fac dovada că imobilul este înregistrat în Registrul Agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale;
3. pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate
4. terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.