Actualitate

Armata va cumpăra 4 corvete noi, cu 1,6 miliarde euro, construite într-un șantier românesc. Guvernul a demarat procedura

corveta dotarea fortelor navale romane

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi demararea procedurilor aferente programului esențial de înzestrare „Corvetă munltifuncțională” în vederea atribuirii unui contract-cadru și a contractelor subsecvente privind furnizarea a patru corvete, construite și dotate la un șantier naval din România, precum și a suportului logistic inițial.

Scris de 
 pe data 
15 februarie, 2018

Potrivit notei de fundamentare a hotărârii de guvern, Forţele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în actualul context politico-militar de la Marea Neagră, trebuie să dispună de o structură de forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale celorlalte state riverane Mării Negre.

Corvetele, cele mai eficiente nave de luptă în zona de litoral

Cele mai eficiente nave de luptă de suprafaţă în zona de litoral sunt navele din clasa „corvetă”, cu deplasament mediu, capabile să îndeplinească întreaga gamă de misiuni în Marea Neagră şi în afara acesteia, având o autonomie corespunzătoare şi calităţi nautice care să le permită executarea acţiunilor inclusiv în condiţii hidro-meteorologice dificile.

În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare patru corvete, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, cu interoperabilitate limitată în raport cu navele altor state membre NATO şi UE, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă.

În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu patru corvete multifuncţionale noi, moderne, interoperabile cu navele din dotarea altor state membre NATO şi UE, adaptate misiunilor actuale, constituie o necesitate esenţială ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil. Prin dotarea cu corvete noi, luându-se în considerare durata de viaţă a acestora de aproximativ 30 de ani, care poate fi prelungită ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung.

Construcția și dotarea corvetelor, doar în România

Conform notei de fundamentare, pentru Armata României este fundamental ca realizarea construcţiei şi dotarea celor patru corvete să se facă în România, în vederea eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea programului esenţial de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” în termenele asumate şi pentru satisfacerea cerinţelor de securitate a aprovizionării ale forţelor navale române/statului român.

Sunt avute în considerare, cumulativ, cel puţin următoarele elemente:

  • eliminarea riscului ca în cazul unei situaţii de criză internaţională sau chiar regională, realizarea navei/navelor să fie întreruptă/perturbată sau chiar nava/navele finalizată/e să fie blocată/e într-un port străin ori să nu se permită tranzitarea unor strâmtori, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă natură;
  • eliminarea riscului reprezentat de insecuritatea marşului către ţară, ca urmare a pericolelor generate de posibile evenimente/atacuri ce pot apărea în situaţia unei nave care navighează izolat;
  • eliminarea riscului neîncadrării în termenul de 3 ani pentru prima corvetă, respectiv 7 ani pentru gruparea de 4 corvete, în care acestea vor putea să satisfacă cerinţele de luptă în apele Mării Negre, având în vedere că în situaţia construirii navei/navelor, dotării acesteia/acestora, instruirii echipajelor, testării, evaluării, omologării şi recepţiei navei/navelor pe teritoriul naţional, toate aceste activităţi se vor realiza într-un interval de timp mult mai scurt;
  • eliminarea riscurilor aferente construcţiei şi dotării navei/navelor, prin supravegherea/controlul îndeaproape al activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional;
  • transferul de tehnologie pentru construirea/mentenanţa navelor, precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi tehnologice la mobilizare;
  • crearea premiselor constituirii unui centru de mentenanţă în România, cu responsabilităţi în realizarea mentenanţei/modernizării pe ciclul de viaţă al navelor.

Capabilităţi industriale navale în domeniul militar, la malul mării

Astfel, prin realizarea în România a construcţiei şi dotării corvetelor, se consolidează/dezvoltă infrastructura şi expertiza la nivel naţional pentru executarea lucrărilor de construcţie şi dotare a navelor militare, de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă, dar şi de mentenanţă pentru alte tipuri de nave ale forţelor navale române, în timpul cel mai scurt, în volum complet, cu respectarea cerinţelor de calitate conform standardelor NATO şi UE, pe timp de pace, dar şi în situaţii de criză şi la război, asigurându-se securitatea aprovizionării cu privire la aceste activităţi.

Interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul naţional, prin intermediul operatorului economic declarat câştigător, a unei capabilităţi industriale navale în domeniul militar, în care să se construiască şi să se doteze o primă corvetă în intervalul de 3 ani şi gruparea de 4 corvete într-o perioadă de maximum 7 ani, termene stabilite de la intrarea în vigoare a contractului multianual/primului contract subsecvent aferent acordului cadru, în vederea furnizării şi intrării în înzestrarea forţelor navale române. Ulterior, această capabilitate navală de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă a acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru restul navelor din cadrul forţelor navale române, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

Valoarea totală a proiectului de investiţii este de cca 1,6 miliarde euro, inclusiv TVA.

 

Actualitate