Asistent medical şef – Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Judeţul Argeş

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Judeţul Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical şef, specialitatea generalist, studii postliceale, în cadrul Secţiei de Pneumologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliccală;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist).
vechime minimă în muncă – 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical – Primăria Comunei Măgireşti
Primăria Comunei Măgireşti, Judeţul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical, pe perioadă nedeterminată, în cadrul S.P.A.S, – Cămin îngrijire bătrâni, sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti, judeţul Bacău.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale de specialitate în domeniul sanitar/fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu

Funcții contractuale – Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” din Marghita
Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” din Marghita, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

2 post infirmieră debutantă – Secția Medicină Internă
1 posturi infirmieră – Secția Medicină Internă
2 posturi îngrijitoare – Secția Medicină Internă

1 post asistent medical (PL) – Camera de gardă

1 post infirmieră debutantă – Compartiment Psihiatrie
1 post cu ½ normă psiholog stagiar – Compartiment psihiatrie

1 post infirmieră – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie
1 post asistent medical (PL) – Comp. recuperare, medicină fizică și balneologie

1 post asistent medical debutant (PL) – Secția Chirurgie gen., Bloc operator
1 post infirmieră debutantă – Secția Chirurgie generală
3 posturi îngrijitoare – Secția Chirurgie generală

1 post asistent medical debutant (PL) – Ambulator integrat

2 posturi asistent medical debutant (PL) – Secția A.T.I., Bloc operator
1 post asistent medical principal (PL) – Secția A.T.I., Bloc operator

1 post infirmieră – Secția Pediatrie

1 post asistent medical (PL) – Secția Obstetrică-ginecologie
1 asistent medical principal (PL) – Secția Obstetrică-ginecologie

1 post infirmieră – Compartiment Neonatologie
1 post cu ½ normă îngrijitoare – Compartiment Neonatologie

1 post infirmieră debutantă – Compartiment O.R.L., Bloc operator

1 post asistent radiologie debutant (PL) – Laborator Radiologie și Imagistică Med.

1 post kinetoterapeut debutant – Lab. recup., medicină fizică și baln.
1 post licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuparare – Lab. recup., medicină fizică și baln.
2 posturi băieș– Lab. recup., medicină fizică și balneologie.

1 post licențiat în nutriție și dietetică (S) debutant – Bucătărie dietetică
1 post muncitor calificat IV- lucrător în alimentația publică – Bloc alimentar

1 post subinginer – Birou Tehnic, Administrativ

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 13.00: proba de cunoştinţe operare calculator;
27 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Registrator medical (3 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Judeţul Bihor
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Judeţul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

2 posturi registrator medical la Biroul de evaluare şi statistică medicală;
1 post registrator medical la Serviciul de Medicină Legală Bihor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii;
6 luni vechime în activitate;
curs operare calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical și infirmieră (3 posturi) – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială din localitatea Suliţa
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială din localitatea Suliţa, judeţul Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

asistent medical -1 post;
infirmieră – treaptă profesională – debutantă – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical:
minimum 6 luni vechime în funcţia de asistent medical;
studii postliceale sanitare – absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ postliccal sanitar, acreditat/autorizat, conform legii.
infirmieră – treaptă profesională – debutantă – studii medii liceale – absolvite cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ de nivel liceal sau studii generale – absolvite cu certificat de capacitate/de absolvire a învăţământului de 8 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Ambulanţier – Serviciul de Ambulanță Județean Brașov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii liceale;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;
6 ani vechime ca şofer (conducător auto), categoriile B şi C.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15:00: perioada (termenul) limită de depunere a dosarelor;
14 decembrie 2018, ora 09.00, proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 09.00, proba practică şi interviu.

Ambulanţier – Serviciul de Ambulanță Județean Brașov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii liceale;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;
6 ani vechime ca şofer (conducător auto), categoriile B şi C.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 15:00: perioada (termenul) limită de depunere a dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 09.00, proba scrisă;
27 decembrie 2018, ora 09.00, proba practică şi interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante după cum urmează:

asistent medical – la Bloc Operator – 2 posturi;
îngrijitor curăţenie – la Bloc Operator – 2 posturi;
brancardier – la Bloc Operator;
registrator medical debutant – la Secţia Chirurgie;
asistent medical principal specialitatea – masaj – la Compartimentul Recuperare Medicală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 08.30/09.30/10.30/11.30/13.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 09.30/10.30/11.30/12.30/14.00: proba practică;
20 decembrie 2018, ora 11.00/12.00/13.00/14.00/15.00: proba interviu.

Funcții contractuale (12 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de :

asistenţi medicali (5 posturi) în specialitatea medicină generală în secţiile:
Neurochirurgie,
Chirurgie Toracică,
Chirurgie Generală II,
Staţia de Sterilizare,
Compartiment A.T.I. – O.R.L.;
asistent medical în specialitatea balneofizioterapie la Compartimentul de Medicină Fizică şi Balneologie I – Astra;
infirmieră (2 posturi) în Secţia Chirurgie generală II, Compartiment Maxilo-faeial şi Compartiment Endocrinologie;
îngrijitoare (3 posturi) în secţiile: Medicină Internă II – Mârzescu, Reumatologie şi Hematologie;
registrator medical la Compartimentul de Primire şi Externare a Bolnavilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical în specialitatea medicină generală:
nivelul studiilor – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/certificat de absolvire/diplomă de licenţă în specialitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
asistent medical în specialitatea balneofizioterapie:
nivelul studiilor – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/certificat de absolvire/diplomă de licenţă în balneofizioterapie;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
infirmieră şi îngrijitoare:
nivelul studiilor – şcoală generală;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
registrator medical:
nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni în sistemul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă – etaj 6;
21 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu – etaj 6.

Funcții contractuale – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraş, judeţul Braşov
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

  • denumirea postului – registrator medical debutant la Secţia Medicină internă, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – medii;
vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.

  • denumirea postului – asistent medical la Laborator de analize medicale, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – medii;
specialitatea laborator;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.

  • denumirea postului – asistent medical la OG, 2 posturi, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.

  • denumirea postului – asistent medical – la Sala de naşteri, normă întreagă.
  • Condiţii specifice de participare la concurs:
    nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.

    denumirea postului – îngrijitor curăţenie la Neonatologie, 2 posturi, normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

registrator medical debutant la Secţia Medicină internă, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 08.30, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 21.12.2018. ora 09.30. la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei.

asistent medical la Laborator de analize medicale, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisa în data de 21.12.2018, ora 09.30, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 21.12.2018, ora 10.30, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 12.00, la sediul instituţiei.

asistent medical la OG, 2 posturi, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 10.30, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 21.12.2018, ora 11.30, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 13.00, la sediul instituţiei.

asistent medical – la Sala de naşteri, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 11.30, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 21.12.2018, ora 12.30, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 14.00, la sediul instituţiei.

îngrijitor curăţenie la O.G, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 12.30, la sediul instituţiei;
proba practică în data de 21.12.2018, ora 13.30, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 15.00, la sediul instituţiei.

îngrijitor curăţenie la Neonatologie, 2 posturi, normă întreagă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 13.30, la sediul instituţiei
proba practică în data de 21.12.2018, ora 14.30, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 21.12.2018, ora 16.00, la sediul instituţiei.

 

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
18 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant și brancardier – Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist debutant – studii postliceale (pentru Secţia Neurochirurgie);
brancardier – studii generale (pentru Secţia Neurologie).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant generalist cu studii postliceale:
diplomă şcoală postliceală sanitară;
cunoştinţe de operare pe calculator;
vechime în specialitate pentru ocuparea posturilor nu se solicită.
brancardier:
diplomă de şcoală generală;
vechime în specialitate nu se solicită;
recomandări de la ultimul loc de muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, proba scrisă;
04 ianuarie 2019, proba interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cu urmează:

un post vacant de economist IA la Serviciul R.U.N.O.S;
un post vacant de economist IA la Serviciul financiar contabilitate şi buget;
0,5 post vacant de asistent medical generalist la Laborator radiologie şi imagistică medicală;
un post vacant de asistent medical generalist la Serviciul de Medicina Legală Ilfov;
un post vacant de şofer autosanitara II la Serviciul de Medicină Legală Ilfov;
un post vacant de registrator medical la Serviciul de evaluare şi statistică medicală (Secţia clinică RMFB);
un post vacant de îngrijitoare la Ambulatoriu Integrat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru participarea la concursul de economist IA, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;
studii – diplomă de licenţă;
vechime – 6 ani şi 6 luni in specialitate.

Pentru participarea la concursul de economist IA la Serviciul financiar contabilitate şi buget, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii – diplomă de licenţă în specialitatea postului;
vechime – 6 ani şi 6 luni în specialitate şi cel puţin trei ani in contabilitate bugetară în ultimii cinci ani de activitate.

Pentru participarea la concursul de asistent medical generalist, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr.797/1997;
vechime – nu necesită vechime în specialitate.

Pentru participarea la concursul de şofer autosanitară II, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
vechime – 3 ani vechime ca şofer (conducător auto profesionist);
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C.

Pentru participarea la concursul de registrator medical candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii – medii;
vechime – nu necesită vechime.

Pentru participarea la concursul de îngrijitoare candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii – diplomă de şcoală generală;
vechime – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor
20 decembrie 2018, ora 08:00: proba scrisă (test grilă);
27 decembrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Asistent medical debutant, infirmieră și brancardier (4 posturi) – Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din Bucureşti

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

1 post asistent medical debutant generalist, studii postliceale;
1 post infirmieră;
1 post infirmieră debutantă;
1 post brancardier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant, studii postliceale studii – diplomă de şcoală similară postiiceaiă sau echivalentă, iară vechime in specialitate,
infirmieră – studii – şcoală generală, 6 luni vechime în activitate;
infirmieră debutantă şi brancardier – studii – şcoală generală, condiţia de vechime nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 12:00: termen limită de depunere a dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
27 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical,registrator medical, infirmieră, îngrijitoare (8 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

3 posturi asistent medical debutant, studii postliceală/superioare, fără vechime;
1 post asistent medical, studii postliceale/ superioare, vechime minimum 2 ani;
1 post asistent medical, studii postliceală/superioare, vechime minimum 2 ani în laborator angiografie/radiologie;
1 post registrator med., studii medii, fără vechime;
1 post infirmieră, curs specialitate, fără vechime;
1 post îngrijitoare, studii medii, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 09.30, proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 09.30, proba practică.

Asistent medical principal radiologie, asistent medical generalist (3 posturi) – Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor” București
2 (două) posturi de asistent medical principal radiologie, posturi vacante pentru Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală;
• 1 (un) post de asistent medical generalist, post vacant pentru Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate – fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 09:30: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 09:30: proba practică/interviu.

Infirmiere la secţia ATI și bucătar (3 podturi) – Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

2 posturi de infirmiere la secţia ATI – perioadă nedeterminată;
1 post de bucătar la bloc alimentar – perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

2 posturi de infirmiere la secţia ATI – perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – şcoala generală şi curs de infirmiere;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în activitate.

1 post de bucătar la bloc alimentar – perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – şcoala generală, diplomă de bucătar,
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

infirmiere la secţia ATI:
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

bucătar la bloc alimentar:
18 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – Spitalul de Psihiatrie din comuna Poiana Mare
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de licenţă în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.MR. vizat la zi, pe anul 2018;
adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform H.G. nr. 35/2015;
condiţiile generale şi specifice din fişa postului;
vechime – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018, ora 13:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant (2 posturi) – Unitatea Militară 02590 Craiova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului intr-un mediu militar;
disponibilitate pentru prezentare la program în cazul solicitărilor de urgenţă;
nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu . fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă“;
nivel de studii – studii postliceale;
diplomă de şcoală sanitară postliceală – specialitatea medicină generală;
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată în conformitate ca prevederile Hotărârii nr. 35/2015 din 4 decembrie 2015,
privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual, publicată în Monitorul Oficial nr. 951 din 22 decembrie 2015

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
24 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Șofer autosanitară I – Serviciul de Ambulanță Județean Galați
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
minimum 6 ani vechime ca şofer profesionist cat. B şi C;
domiciliul în comuna Pechea, judeţul Galaţi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical balneofiziokinetoterapie – Spitalul General C.F. Galaţi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

6 luni vechime în specialitate – studii PL – Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Consilier juridic debutant – Spitalul Orăşenesc “Sf. Ştefan“, Rovinari
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi studii superioare (S) de specialitate juridică;
să fie licenţiat în ştiinţe juridice;
vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Director medical – Spitalul Municipal Motru, județul Gorj
Criterii generale:

au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice;
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical se va organiza în data de:
12.2018, ora 09.00 – proba scrisă;
12.2018, ora 13.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate;
20.12.2018, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data limită până la care se depun dosarele pentru înscrierea la concurs este 12.12.2018, ora 15.00.

Asistent medical generalist cu PL, infirmieră și infirmieră debutant – Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu
asistent medical generalist cu PL;
infirmieră;
infirmieră debutant.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

registrator medical debutant -1 post – Compartiment Primiri Urgenţe;
infirmieră debutantă – 2 posturi – Compartiment Primiri Urgenţe;
brancardier – 2 posturi – Secţia Neurologie;
economist debutant – 1 post structura de Management a calităţii;
muncitor calificat – zidar – 1 post formaţia de întreţinere;
muncitor calificat fochist – 1 post centrală termică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Șef birou resurse umane – Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;
minimum 2 ani vechime în specialitatea postului (Resurse Umane) sau curs resurse umane;
cunoştinţe (curs) operator PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Economist specialist IA – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

capacitatea de utilizare a platformei SEAP pentru realizarea următoarelor operaţiuni: achiziţii directe şi monitorizarea acestora, încălcarea documentelor constatatoare, transmiterea de notificări privind achiziţiile online şi oft!me conform solicitărilor ANAP, realizarea de documentaţii de atribuire pentru proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrâns, procedura simplificata, negociere fără publicarea unui anunţ de participare:
cunoştinţe privind realizarea anunţurilor publicitare în SEAP şi a consultării de piaţă în SEAP;
cunoştinţe privind conţinutul, etapele de evaluare şl alte elemente specifce ale dosarului de achiziţie publică;
capacitatea de utilizare a programelor contabile: generare propunere, urmărire derulare contracte.

Cerinţe privind ocuparea postului:
diplomă de licenţă în ştiinţe economice;
6 ani 6 luni vechime în specialitatea de economist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
13 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (5 posturi) – Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu

Infirmier, brancardier, îngrijitoare, asistent medical generalist (12 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

• 4 posturi infirmier (Secţia Chirurgie Vasculară – 2 posturi, Secţia Clinică Chirurgie Generală I -1 post, Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post);
• 1 post brancardier – Secţia Chirurgie Vasculară;
• 3 posturi îngrijitoare (Secţia Chirurgie Vasculară – 1 post, Secţia Clinică Gastroenterologie 1 post, Laborator Explorări Guncţionale – 1 post);
• 4 posturi asistent medical generalist – Secţia Clinică Gastroenterologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• infirmier: absolvent liceu ( 12 clase) cu sau fără diplomă de bacalaureat, curs de infirmier sau dovada înscrierii la curs de infirmier;
• brancardier: absolvent liceu (12 clase) sau şcoală profesională (11 clase);
• îngrijitoare: absolvent studii generale (8 clase), fără condiţii de vechime;
• asistent medical generalist: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate, certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 09.00: testarea psihologică (nu constituie probă de concurs);
13 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 08.30: proba interviu.

Asistent medical generalist şi infirmier debutant (5 posturi) – Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

5 (cinci) posturi vacante, din care:
3 (trei) posturi de asistent medical generalist;
2 (două) de infirmier debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical:
absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară;
fără vechime în specialitatea studiilor;
absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
infirmier debutant:
absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent de şcoală profesională.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

6 luni vechime ca asistent medical
diplomă/certificat de absolvire a şcolii sanitare postliceale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 12.00: examen/concurs proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică/interviu.

Asistent medical cu PL (3 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Olt
Serviciul de Ambulanţă Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• 1 (unu) post de asistent medical cu PL, pentru Staţia Ambulanţa Slatina;
• 1 (unu) post de asistent medical cu PL, pentru Staţia Ambulanţa Slatina- Punct de lucru Tufeni;
• 1 (unu) post de asistent medical cu PL, pentru Substaţia Ambulanţa Scorniceşti.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia“ Mizil
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare şi grad principal,
vechime în specialitate minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 13.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu)
Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de:

1 post de asistent medical debutant la saloane bolnavi – Secţia A.T.I nivel studii – superioare, iară vechime în specialitatea postului;
1 post de asistent medical la saloane bolnavi – Secţia medicină internă, nivel studii – postliceale, vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de asistent medical debutant, la saloane bolnavi – Secţia AT.I:
studii universitare de lungă durată în specialitatea postului;
stare de sănătate – apt;
conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului în mediul militar.
pentru postul de asistent medical, la saloane bolnavi – Secţia Medicină Internă:
diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
stare de sănătate – apt;
conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului în mediul militar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie – 13 decembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
07 ianuarie 2019, ora 11.00: proba practică;
10 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical şef Secţie/Laborator/Compartiment (11 posturi) – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Condiții:
diplomă de licenţă în domeniul medical şi 3 ani vechime în funcţia de asistent medical, sau
diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical şi 5 ani vechime în funcţia de asistent medical, sau
diplomă de şcoală sanitară postliceală şi gradul principal;
specialitatea medicină generală sau pediatrie (pentru postul de asistent şef In Laboratorul de Analize Medicale şi Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală pot candida doar asistenţi medicali de specialitate medicină de laborator, respectiv radiologie).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (PL) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a şcolii în domeniu;
6 luni vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică și interviu.

Asistent medical generalist (3 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi, județul Suceava

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post de asistent medical generalist principal cu PL, certificat de grad principal, durată nedeterminată, post vacant în Compartimentul de Ortopedie;
1 post de asistent medical generalist PL, minimum 6 luni vechime în specialitate ca asistent medical, durată nedeterminată, post vacant în Compartimentul de sterilizare;
1 post de asistent medical generalist cu PL debutant, durată nedeterminată, post vacant în Secţia de Chirurgie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu ;

Asistent medical generalist (2 posturi) – Spitalul Municipal „Sf, Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi

• 1 post de asistent medical generalist principal cu PL post vacant în Secţia de Pediatrie;
• 1 post de asistent medical generalist debutant cu PL post vacant în Compartimentul de diabet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical, brancardier (4 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent PL în cadrul Secţiei UPU- cabinet de medicină dentară,
• 2 posturi brancardier în cadrul Secţiei UPU – Alexandria;
• 1 post brancardier în cadrul CPU Videle.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical PL:
absolvent al şcolii postliceale;
certificat membru eliberat de O.A.M.G.MA.M.R.;
6 luni vechime.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru brancardier:
şcoală generală;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Asistent medical (6 posturi) – Spitalul Municipal „Caritas“ , Roşiorii de Vede
Spitalul Municipal „Caritas“ cu sediul în Roşiorii de Vede organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

asistent medical principal- Secția Medicină Internă – 1 post vacant;
asistent medical principal – Compartiment Cardiologlie – 2 posturi vacante;
asistent medical – Compartiment Cardiologlie – 2 posturi vacante;
asistent medical – Secția Obstetrică Ginecologie – Sala de nașteri -1 post vacant
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să înd

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Municipal „Caritas” Roşiorii de Vede;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
3. Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
Sau
Diploma de studii postliceale prin echivalare conform HGR 797/1997
4. 5 ani vechime ca asistent medical;
5. Adeverinţă/certificate de promovare în grad principal;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu;

Asistent medical, şofer autosanitară II (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Timiş

Serviciul de Ambulanţă Timiş din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. asistent medical -1 post;
2. şofer autosanitară II-1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical FL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare confonn H.G. nr. 797/1997 şi foaie matricolă;
asigurare malpraxis;
certificat de membru O.A.M.R, (ALP);
diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă;
vechimea necesară în specialitate – minimum 6 luni vechime asistent medical;
concurs pentru ocuparea postului;

• şofer autosanitară II;
diplomă de bacalaureat (diplomă absolvire 12 clase) şi foaie matricolă;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
vechimea necesară în specialitate – minimum 3 ani şofer (conducător auto);
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
20 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Șofer autosanitară I (7 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Tulcea
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a funcţiilor contractuale, vacante, de :

6 posturi de şofer autosanitară I, pe perioadă nedeterminată pentru Staţia Centrală Tulcea;
1 post şofer autosanitară I, pe perioadă determinată pentru Substaţia Macin.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şofer autosanitară I:
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriilor B şi C;
6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier/adeverinţă înscriere la cursul de ambulanţier precum şi diploma de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 09.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică/interviul.

Asistent medical generalist – Primăria Municipiului Drăgăşani, Județul Vâlcea

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi de şcoală postliceală sanitară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 15.00: proba interviu.

Asistent medical cu postliceală – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea din Focşani
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime asistent medical;
certificat de membru OAMR valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

 

 

(Visited 11.025 times, 2 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.