Actualitate

Bugetarii vor primi indemnizația de hrană (300 lei) doar în decembrie. Din 2019, se suspendă. Angajații din spitale, singurii exceptați

Începând cu 1 decembrie 2018, bugetarii vor primi lunar, în plus la salariu, suma de 300 lei reprezentând indemnizația de hrană. Excepție fac doar categoriile de bugetari din sistemul public de apărare (armată, poliție, SRI, SIE, SPP, Justiție), care primesc deja drepturi de hrană.

Scris de 
 pe data 
18 decembrie, 2018

Prevederea acordării indemnizației de hrană pentru bugetari este inclusă în legea salarizării unitare.

„Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în textul legii.

Astfel, potrivit consultanților fiscali, pentru decembrie 2018 suma acordată în dreptul indemnizației de hrană va fi de 300 lei, însă ea va fi încasată de bugetari abia odată cu prima leafă din ianuarie, informează adevărul.ro. Practic, această indemnizație nu vine decât să înlocuiască sistemul de tichete de masă, însă la un prag mult mai mare.

 

Din lipsă de fonduri însă , Guvernul se pregătește să suspende acordarea indemnizației de hrană pentru bugetari. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pe care se pregătește să îl adopte Guvernul, în anul 2019 se suspendă acest drept, pe lângă altele.

„În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici premii şi indemnizaţia de hrană și indemnizația de vacanță reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și
completările ulterioare”, se arată în textul ordonanței.

Singurii care sunt exceptați sunt angajații din sistemul sanitar: „Prin excepție de la alin. (1), pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2018 de indemnizaţia de hrană, se acordă indemnizația de hrană și în anul 2019 în cuantumul lunar stabilit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Actualitate