Cel mai important proiect prevede aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2021.

Iată întregul convocator al ședinței din 22 aprilie:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2020
 3. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Procedura privind aprobarea schemei de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazuta de art. 456(4) si 464(4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, aprobata prin HCL nr. 195/22.12.2020
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii „Procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, aprobata prin HCL nr. 87/2020
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Orasului Navodari
 6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in litigiile care fac obiectul dosarelor nr. 95/36/2021 si nr. 102/36/2021 aflate pe rolul Curtii de apel Constanta
 7. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu Statul Roman – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.
 8. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu operatorul/operatorii de transport feroviar care opereaza pe reteaua feroviara de Nord a Orasului Navodari
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 10. Proiect de hotarare cu privire la HCL nr. 251/21.12.2006 modificata si completata prin HCL nr. 89/30.03.2015 si HCL nr. 297/22.07.2016, referitor la desemnarea reprezentantului UAT Oras Navodari in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”
 11. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Anexele la HCL nr. 5/26.01.2021
 12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 13. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, Judetul Constanta, cu destinatia de alee acces
 14. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri
 15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr. 54A, lot 2, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, B-dul Mamaia Nord nr. 70, lot 1, judetul Constanta
 19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 4, judetul Constanta
 20. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 5, judetul Constanta
 21. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 1, judetul Constanta
 22. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Teilor nr. 30, lot 7, judetul Constanta
 23. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada A1, zona Digul de sud, judetul Constanta
 24. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta
 25. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului, lot 1, judetul Constanta
 26. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, judetul Constanta
 27. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 13597/17.01.2019 pentru locuinta situata in Navodari, str. Marii, bloc Legmas, judetul Constanta
 28. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42408/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 31,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. A4
 29. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42407/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 26,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. D Turn
 30. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 33945/03.06.2016 pentru terenul in suprafata de 15,33 mp situat in Navodari, strada Randunelelor, bl. 4 Sud, sc. C
 31. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 26423/08.04.2016 pentru terenul in suprafata de 8,65 mp situat in Navodari, strada Pescarusului
 32. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Social Democrat – Organizatia Oraseneasca Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Sanatatii, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
 33. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul National Liberal – Filiala Constanta, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 4, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
 34. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Miscarea Populara, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
 35. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 2 mp, situat in Navodari, strada T 12, judetul Constanta, pentru amplasare caseta stradala unificata si FDCP
 36. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 28 mp, situat in Navodari, strada M11, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton 400 kVA
 37. Proiect de hotarare privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari
 38. Proiect de hotarare privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari (zona Depozit 10)
 39. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 13, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
 40. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada T12 nr. 6, judetul Constanta
 41. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Viitorului nr. 16, judetul Constanta
 42. Diverse:

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 19333/15.03.2021,

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 17983/08.03.2021,

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 27253/14.04.2021,

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 17858/05.03.2021,

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 19422/15.03.2021,

– Adresa inregistrata la Primaria Navodari cu nr. 19346/15.03.2021.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.