În cadrul ședinței, ce va avea loc la ora 16:00, în sala 10, vor fi supuse la vot următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în str. Liliacului, nr. 5, bl.12, sc.A, et.1, ap.7, loc.Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Liliacului, nr.3, bl.11, sc.B, et.2, ap.32,  loc.Cernavoda prin închiriere către Negrilă Elena Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Dacia, nr.36 , et.1, ap. 5,  loc.Cernavoda prin închiriere către Chiriac Vasilică Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr.14, bl. H2, sc.A, et.IV, ap. 17, loc.Cernavoda, prin închiriere către dna. Zaim Elena-Alina Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafețelor utile locuibile aferente apartamentelor tip locuință din str. Călărași, nr. 3 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 2, 3, 4
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractelor de închiriere a locuinţelor de tip ANL, situate in orasul Cernavoda, judetul Constanta, Str. 24 Ianuarie nr.4  aflate în administrarea orașului Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dumitru Aura 1, 3, 4
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenului din str. Canalului, nr. 46, în suprafață de 47 mp Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 318 mp situat în str. Prelungirea Seimeni, nr. 65 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavoda a terenului din str. Revoluției, nr. 1, în suprafață de 37 mp Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind vânzarea prin negociere directă pentru terenul în suprafață de 428 mp din str. Jupiter, nr. 2, lot 46, UAT Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 187 mp situat în str. Prundului, nr. FN, lot 2 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participãrii delegaţiei oraşului Cernavoda la „Festivalul International al Copiilor 2019” din Luleburgaz, provincia Kirkareli, Republica Turcia,  în perioada 20-24 Aprilie 2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția Casa de Cultură și Muzeu, Bibliotecă – Popa Sorina 1, 2, 3, 4
13. Proiect de hotărâre privind continuarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Strategie și proiecte – Nicolescu Laura 1, 2, 3, 4
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind vânzarea prin negociere directă pentru terenul în suprafață de 250 mp din str. Canalului, nr. FN Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Cîrjali Șerif, reprezentant al orașului Cernavoda în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dobrogea” Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat – Dragomir Rodica 1, 2, 3, 4
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului – teren prin licitație publică în suprafață de 707 mp măsurată și 709 mp din acte situat în str. Salciei, FN, (lângă SC Argos SA), atestat în patrimoniul privat al Orașului Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 4
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de atribuire a terenurilor cu destinația construcții provizorii garaje Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț – Mihai 1, 2, 3, 4
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnico-Economice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul tehnic – Bănuță Silviu Marian 1, 2, 3, 4

Diverse:
Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.

1. Raport privind activitatea economico-financiară a societății comerciale UTILITĂȚI PUBLICE – GOSPODĂRIA COMUNALĂ SRL pe perioada 01.01.-31.12.2018.

2. Adresă din partea SOCIETĂȚII UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL nr. 846/07.03.2019 înregistrată la Primăria Cernavoda cu nr. 7142/11.03.2019 cu privire la opinia Compartimentului de Audit Intern din cadrul societății referitor la factura nr. 31/30.01.2018 în valoare de 2.435.975,59 lei, rezultată în urma împrumuturilor acordate prin convențiile nr. 22078/27.11.2008 respectiv 21126/27.07.2011.

3. Raportul Primarului pe anul 2018 privind starea economică, socială și de mediu a Unității Administrativ Teritoriale Cernavoda.

 

(Visited 507 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.