Astfel, în cadrul ședinței ce va avea loc la ora 16:00, în sala 10, vor fi supuse la vot următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Cernavoda și al serviciilor publice locale înființate în subordinea Consiliului Local Cernavoda. Inițiator: Primar, Negoiță Liviu Cristian. Direcția Servicii și Administrație Publică – Bărbulescu Alina Diana. Activitatea pe comisii speciale: 1, 2, 3, 4

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavoda. Inițiator: Primar, Negoiță Liviu Cristian. Compartiment Urbanism AC – Onofrei Virginia. Activitatea pe comisii speciale: 1, 2

3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru Orașul Cernavoda. Inițiator: Primar, Negoiță Liviu Cristian. Biroul Intern de prevenire și protecție – Mîndru Mirela. Activitatea pe comisii speciale: 1, 2, 3, 4

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unui teren aflat în domeniul public al Orașului Cernavoda din strada Prelungirea Seimeni, în suprafață de 26 mp pentru construire și modernizare PTA 346 Vinalcool și atribuirea în folosință gratuită către SC E-Distribuție Dobrogea SA. Inițiator: Primar, Negoiță Liviu Cristian. Serviciul Patrimoniu Cadastru – Olteanu Ionuț Mihai. Activitatea pe comisii speciale: 1, 2, 4

5. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Cernavoda pentru anul școlar 2019-2020.
Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat – Guțu Anca 1, 2, 3, 4

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor de tip ANL, situate orasul Cernavoda, judetul Constanta, Str. Seimeni nr.18 si Str. 24 Ianuarie nr.4 aflate în administrarea orașului Cernavoda. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dumitru Aura 1, 3, 4

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul situat în str. Aleea Mălinului, nr.1, bl.DS 19, sc.A, et.3, ap.10, aprobat spre vânzare conform HCL nr. 184/27.07.2018 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 2, 3, 4

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr. 18, bl.H 12, ap. 38, sc.B, et.4, loc.Cernavoda prin închiriere către Dumitru Paula. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Zlatef Mihaela 1, 3, 4

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri de tip ANL Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Strategie și Proiecte – Presadă Simona 1, 2, 3, 4

10. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în orașul Cernavoda. Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția de Asistență Socială – Carmen Marcu 1, 2, 3, 4

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și a serviciilor sociale administrate. Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția de Asistență Socială – Carmen Marcu 1, 2, 3, 4

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Cernavoda pentru anul 2019. Primar, Negoiță Liviu Cristian Direcția de Asistență Socială – Carmen Marcu 1, 2, 3, 4

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru terenurile ce se închiriază din domeniul privat și public al UAT Cernavoda pe anul 2019 pentru diverse destinații Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Cioară Mirela 1, 2, 3, 4

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafaţa de 250 mp, din str. Canalului, nr. FN, cu nr. cadastral si Carte Funciara 103336/UAT Cenavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit pentru drumurile de exploatare cuprinse in Anexa, pentru SC PROVITIS SERV SRL. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafaţa de 290 mp situat in str. Radu Iordachescu, nr. 11. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafaţa de 3147 mp situat in str. Medgidiei, Zona Faleza Sud, lot 6. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafaţa de 428 mp situat in str. Jupiter, nr. 2, lot 46. Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Dan Florentina 1, 2, 4

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionat Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, în domeniul public al unității administrativ teritoriale Cernavoda Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Patrimoniu și Cadastru – Olteanu Ionuț -Mihai 1, 2, 3, 4

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 25,00 lei/oră manoperă directă ce va fi utilizat de SC Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL la întocmirea devizelor estimative și situațiilor de plată pentru lucrările prestate de această societate UAT-ului Cernavoda începând cu data de 01.02.2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat – Dragomir Rodica 1, 2, 3, 4

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 25,00 lei/oră manoperă directă ce va fi utilizat de SC Utilități Publice – Cernavoda SRL la întocmirea devizelor estimative și situațiilor de plată pentru lucrările prestate de această societate UAT-ului Cernavoda începând cu data de 01.02.2019 Primar, Negoiță Liviu Cristian Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat – Dragomir Rodica 1, 2, 3, 4

Diverse:
Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.

1. Cerere din partea doamnei Chiriac Mariana privind modificarea HCL nr. 336/20.12.2018 privind aprobarea prelungirii/incetarii, dupa caz a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de garaj din anexă.
2. Înștiințare din partea SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL cu privire la acordarea licenței pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.
3. Justificare din partea SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL cu privire la majorarea capitalului social cu suma de 810.000 lei, conform HCL nr. 320/12.12.2018.
4. Adresă din partea SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL prin care prezintă bilanțul și contul de profit și pierdere previzionate pentru anul 2018.
5. Adresă din partea SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL prin care înaintează raportul de activitate pentru anul 2018.

 

(Visited 208 times, 2 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.