Actul normativ schimbă complet articolul 58 din legea educației prin care în prezent este reglementat programul ”Școală după școală”. Atât programul „Masă caldă la școală”, cât și programul ”Școală după școală” vor fi generalizate pentru întregul sistem de învăţământ preuniversitar până în anul 2030.

Legea aflată la Klaus Iohannis arată că limita valorii zilnice pentru masa calsă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

În cazul în care părinții nu sunt de acord ca elevii să primească masă caldă, atunci vor face cerere scrisă că secretariatul școlii că nu vor acest lucru și vor primi vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora.

”La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care sunt înmatriculați antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice stabilite conform legii”, se arată în legea aflată la președintele Klaus Iohannis.

Metodologia pentru programul masa caldă va fi elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătăţii.

Banii pentru programul masa caldă vor fi dați de primării din din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. În cazul în care nu ajung aceste sume, atunci primăriile vor suplimenta sumele din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanţare.

Ministerul Educaţiei și Cercetării elaborează până la începutul anului școlar 2020-2021 normele metodologice de aplicare a programului „Masă caldă la școală” în unităţi de învăţământ preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Același document completează modul în care se va desfășura programul „Şcoala după şcoală”, care va fi generalizat pentru întregul sistem de învăţământ preuniversitar până în anul 2030, în mai multe etape.

Dacă în prezent legea educației prevede că programul Școală după școală poate fi organizat de primării în parneriat cu asociațiile de părinți, dar și cu organizații neguvernamentale din educație, noua formă a legii arată că dacă primăriile nu finanțează acest program atunci părinţii pot încheia contracte cu unităţi de învăţământ preuniversitar pentru închirierea spaţiilor destinate educaţiei, respectiv contracte de furnizare de servicii educaţionale cu profesori încadraţi în sistemul de învăţământ.

Tot articolul 58 este completat cu faptul că profesorii pot presta servicii la ”Școală după școală” prin contracte de servicii educaţionale. Dacă profesorul de la ”Școală după școală” provine de la o altă școală atunci este necesar acordul consiliului de administrație. De asemenea, părinții pot înființa organizații neguvernamentale prin care să finanțeze programul ”Școală după școală”.

De asemenea, pentru proiectul „Școală după școală“, Guvernul a anunțat joi că va lansa în dezbatere publică un nou apel pentru un proiect-pilot de tipul after-school, din bani europeni, 20 de milioane de euro fiind destinați proiectului care vizează elevi care provin din zone defavorizate și familii dezavantajate și care sunt expuși riscului de abandon școlar.

 

(Visited 638 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.