Administraţie

Cursuri de calificare profesională pentru cernavodenii care doresc să devină asistenți maternali

Sursă foto: nastenatural.ro

Primăria Cernavodă aduce la cunoștință că, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, implementează proiectul „TEAMP-UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Scris de 
 pe data 
28 februarie, 2019

În acest sens, se dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.

Persoanele care doresc să urmeze cursurile de calificare profesională pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist se pot adresa de luni până joi- orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00- 14.00, Serviciului Management de Caz pentru Copil – Biroul Alternative de tip Familial din Constanța, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, județul Constanța sau la nr. de telefon 0241/488650, persoană de contact doamna Simona Neli Constantinescu.

Condițiile necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist prevăzute de legislația actuală sunt :

  •  Solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
  • Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
  • Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
  • Solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
  • Solicitanții trebuie să prezinte disponibilitatea pentru a primi în plasament cel puțin doi copii;
  • Solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
  • Solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

Actualitate