Asistent medical principal (specialitate radiologie) – Spitalul Orăşenesc Buhuşi, județul Bacău

Spitalul Orăşenesc Buhuşi, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal de specialitate radiologie, la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare cu specializarea radiologie;
vechime în specialitate minimum 6 ani;
grad profesional, asistent medical principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
18 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical principal (2 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoala postliceală sanitară;
5 ani vechime minimă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
22 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical principal (3 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal, 2 posturi şcoala postliceală sanitară, 1 post studii superioare sanitare, 5 ani vechime minimă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
23 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical, îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Bucureşti
Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 2 (două) posturi asistent medical principal compartiment gastroenterologie, nivel studii PL
• 1 (un) post asistent medical debutant Secţie chirurgie generală II nivel studii PL
• 1 (un) post asistent medical debutant Secţie clinica chirurgie generală I, nivel studii PL
• 1 (un) post îngrijitoare Clinica ORL

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
23 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
25 octombrie 2018, ora 11.00: interviu.

Asistent medical PL principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, de asistent medical PL principal – perioadă nedeterminată – la Complexul de Servicii Comunitare nr. 2, Buzău.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă – specialitatea asistent medical generalist pediatrie;
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
certificat de grad principal emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 octombrie 2018, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical PL debutant și asistent medical PL principal (5 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, la Serviciul Cabinete Medicale, după cum urmează:

asistent medical PL debutant (două posturi);
asistent medical PL grad principal (trei posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical PL debutant (două posturi):
studii postliceale absolvite (certificat de competenţe profesionale) sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical: nu este necesară.
asistent medical PL grad principal (trei posturi):
studii postliceale absolvite (certificat de competenţe profesionale) sau echivalent;
certificat grad principal;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 octombrie 2018, 0ra 17.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
23 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă – etaj 2, sala de şedinţă;
25 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical și infirmier (6 posturi) – Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor “, Cluj-Napoca
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor “, Cluj-Napoca, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

2 posturi asistent medical generalist PL;
1 post infirmier debutant;
3 posturi infirmier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist PL:
studii – diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime in specialitate.

infirmier debutant:
şcoala generală.

infirmier:
şcoală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 octombrie 2018, ora 11.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 octombrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
19 octombrie 2018, ora 11.00 – proba interviu.

Asistent medical radiologie – Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“, județul Constanța
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical radiologie în Compartimentul Computer Tomograf din Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală, studii postliceale sanitare de radiologie, minimum 6 luni vechime în specialitatea radiologie -1 post.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 octombrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
18 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
23 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică;
29 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist și îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“, Galaţi
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“, Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Traian nr. 393, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post de asistent medical generalist, cu studii superioare;
3 posturi de asistent medical generalist, cu studii postiiceale;
1 post de îngrijitoare cu studii generale, conform H.G. 286/23.03.2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical, cu studii superioare (S):
diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea nu este obligatorie.

asistent medical cu studii postliceale (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
6 luni vechime în specialitate,

îngrijitoare:
şcoală generală;
vechimea nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical – Serviciul de Asistenţă Medicală al Municipiului Galaţi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi ai: facultăţii de asistenţă medicală, colegiului medical universitar, şcolii postliceale sanitare;
specialitatea asistent medical generalist / pediatrie;
vechimea în specialitatea studiilor: nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 octombrie 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
15 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical, registrator medical și fochist (3 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cu urmează:

1 post vacant de asistent medical la Centrul de Sănătate Mintală:
1 post vacant de registrator medical la Secţia Obstetrică-Ginecologie;
1 post vacant de fochist (muncitor IV categoria I) la Serviciul Tehnic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 octombrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor
16 octombrie 2018, ora 08:00: proba scrisă;
19 octombrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22, Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diplomă de Studii postliceale prin echivalarc conform H G. nr. 797/1997 sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate;
adeverinţă /certificat de confirmare în gradul profesional principal;
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului;
adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R filiala Sibiu;
vechime: nespecificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 octombrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
18 octombrie 2018, ora 09.00, proba scrisă;
19 octombrie 2018, ora 09.00, proba practică;
19 octombrie 2018, ora 12.00, proba interviu.

Funcții contractuale (13 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, județul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

• Asistent medical generalist debutant-2 posturi pentru Secţia clinică de gastroenterologie;
• Asistent medical licenţiat generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică de gastroenterologie;
• Asistent medical licenţiat generalist debutant – 1 post pentru Compartimentul de medicină internă – Secţia clinică gastroenterologie;
• Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică chirurgie toracică;
• Fizician medical debutant – 1 post în cadrul Laboratorului de radioterapie;
• Inginer II (profil tehnic) – 1 post pentru Serviciul Tehnic şi Administrativ – Birou tehnic;
• Muncitor calificat III – electrician – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;
• Muncitor calificat III – instalator sanitar – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;
• Muncitor necalificat – 1 post – pentru întreţinere spaţii verzi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
17 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Psiholog stagiar (2 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de psiholog stagiar – 2 posturi, astfel:

• Secţiei clinică oncologie medicală – 1 post,
• Centrul de sănătate mintală – adulţi – 1 post.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate;
nu necesită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 octombrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
19 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
24 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga
Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

asistent medical, specialitatea medicină generală, grad principal – Secţia de ortopedie-traumatologie:
se pot înscrie la concurs candidaţi cu grad profesional de până la gradul profesional existent în statul de funcţii, indiferent de nivelul studiilor absolvite P.L., S.S.D., S;
liceul cu diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
vechime în specialitate – minimum 5 ani;
examen de grad principal.

asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, gradaţia 0 (2 posturi):
Unitatea de transfuzie sanguină – 1 post;
Camera de gardă – 1 post:
se pot înscrie la concurs candidaţi cu grad profesional de până la gradul profesional existent în statul de funcţii, indiferent de nivelul studiilor absolvite P.L., S.S.D., S;
diplomă de licenţă în specialitute/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797.1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
fără vechime în specialitate.

asistent medical debutant, specialitatea balneotizioterapie /balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, gradaţia 0 – Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie masoterapie:
se pot înscrie la concurs candidaţi cu grad profesional de până la gradul profesional existent în statul de fUncţii, indiferent de nivelul studiilor absolvite P.L., S.S.D., S);
diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/ diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
fără vechime în specialitate.

infirmieră debutantă, gradaţia 0, studii G – Secţia de ortopedie-traumatologie:
şcoală generală;
fără vechime în specialitate.

îngrijitoare curăţenie, cu studii G – Secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie:
şcoală generală;
fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
19 octombrie 2018, ora 11:00: test grilă din tematica afişată;
24 octombrie 2018, ora 11:00: proba practică.

 

 

(Visited 10.736 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.