Social

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei COQUETTE BEAUTY CLINIQUE SRL“ prin diversificarea gamei de servicii de dermatologie estetică oferite“ SMIS 114333

COQUETTE BEAUTY CLINIQUE SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei COQUETTE BEAUTY CLINIQUE SRL prin diversificarea gamei de servicii de dermatologie estetică oferite”, cod SMIS 114333, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. ” Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Scris de 
 pe data 
2 martie, 2020

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectiv general

Dezvoltarea activității COQUETTE BEAUTY CLINIQUE S.R.L. prin diversificarea serviciilor de dermatologie estetică oferite în Municipiul Constanța.
Obiective specifice

1 Creșterea nivelului de dotare tehnică a firmei prin achiziția a 8 echipamente medicale, a unui pachet software și a unui sistem de panouri solare termice până la sfârșitul perioadei de implementare;
2 Crearea unui loc de muncă cu norma întreagă, pe perioadă nedeterminată, destinat persoanelor din grupuri defavorizate;
3 Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, servicii de management de proiect, servicii de informare și publicitate, servicii de recertificare a sistemului de management al calității, servicii de certificare de produs/serviciu și servicii de participare la târguri/expoziții internaționale (participare, transport și cazare).

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii

Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, implementarea proiectului a condus creșterea gradului de ocupare al forței de muncă prin locul de munca nou creat în timpul proiectului, a contribuit la îmbunătățirea calității vieții, populația beneficiind de servicii de dermatologie estetică de o înaltă calitate. În cadrul proiectului au fost achiziționate 8 echipamente medicale, un pachet software și un sistem de panouri solare termice;

Valoarea totală a proiectului: 2.689.556,55 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 658.632,03 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.601.512,62 lei, din care
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.361.285,73 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 240.226,89 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 01.03.2017 – 31.03.2020

Informații suplimentare se pot obține la:
Localizarea proiectului: Municipiul Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 43, Județul Constanța
Persoană de contact: Neagu-Sadoveanu Ștefan – Administrator
Telefon/fax: 0723 232 920

 

Actualitate