Calendarul înscrierii durează până pe 26 martie, iar înscrierile se pot face, fie direct la școala pe care părinții o doresc, fie completând un formular online, disponibil pe www.edu.ro.

Pentru a evita aglomerarea elevilor în școli cu renume, autoritățile au impus un nou program de înscriere care vizează, în primul rând, ocuparea locurilor din școlile apropiate domiciliului copiilor înscriși.

Așdar, părinții își pot înscrie copilul la școala arondată domiciliului lor (şcoala de circumscripţie), elevul fiind înscris automat. Pentru a afla școala de circumscripție, aceștia pot vizita școlile din apropierea locuinței lor, site-urile acestora, dar și site-ul inspectoratului școlar.

Desigur, părinții pot opta pentru înscrierea copilului la altă școală decât cea de circumscripție, însă acest lucru va fi posibil numai dacă, după prima etapă de înscriere, vor mai exista locuri disponibile.

Pentru efectuarea înscrierilor, ce încep mâine, 8 martie, la fiecare unitate ce oferă învățământ primar, va fi organizată, până pe 12 martie, Ziua porților deschise, un eveniment în cadrul căruia părinții pot cere informații în legătură cu ceea ce îi interesează, fie legat de unitatea de învățământ, fie legat de regulile de înscriere.

De asemenea, până la data de 23 martie, se pot organiza evaluări psihosomatice la cererea părinților care doresc să-și înscrie copiii în clasa zero, chiar dacă aceștia nu împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2018, rezultatele acestor evaluări fiind comunicate după 26 martie.

În acest context, înscrierile vor evolua astfel:

Prima etapă:

8 martie 2018 – Completarea cererilor tip de înscriere în clasa pregătitoare. Cererile trebuie vlidate la școala la care se solicită înscrierea, de luni până vineri, între orele 8:00-18:00.

27 martie 2018  Repartizarea la școlile de circumscripție a copiilor pentru care parinții au solicitat acest lucru în cerere

27-28 martie 2018 Admiterea sau respingerea la școlile care nu sunt de circumscripție, în funcție de numărul de locuri rămase libere și de criteriile generale și specifice de departajare
29 martie 2018 – Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror parinți au cerut înscrierea la altă școală, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri, și care și-au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție
30 martie 2018 Afisarea în școli și pe site-urile inspectoratelor școlare a listei elevilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă

A doua etapă:

11 aprilie 2018 – Afisarea în școli și pe site-urile inspectoratelor școlare a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar
12-18 aprilie 2018 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinți
23 aprilie 2018  Afișarea la fiecare școală a listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare
24 aprilie – 4 mai 2018  Soluționarea de către inspectoratul școlar a cereriilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo scoală

Pentru înscrierea celor mici, părinții au nevoie de următoarele documente:

  1. Cerere-tip de înscriere
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercita autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
  3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criteriile de departajare pe care şcolile le aplică, dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri

– existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei

– copilului orfan de ambii părinţi;

– existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă

Cum se realizează înscrierea elevilor în şcolile private

Înscrierea copiilor în şcolile private încep tot pe 8 martie şi se desfăşoară până pe 26 martie. Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditata şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat.

În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

 

(Visited 369 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.