COQUETTE BEAUTY CLINIQUE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea firmei Coquette Beauty Clinique SRL prin diversificarea gamei de servicii de dermatologie estetica oferite”, cod MySMIS 114333, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. ” Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de producþie si dezvoltarea serviciilor” – îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Nationala pentru Competitivitate.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2,689,556.55 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1,601,512.62 lei lei.

Obiectivele proiectului sunt: Obiectiv general al proiectului il constituie dezvoltarea activitatii Coquette Beauty Clinic S.R.L. prin diversificarea serviciilor de dermatologie estetica oferite in municipiul Constanta. Atingerea obiectivului va determina cresterea competitivitatii solicitantului Coquette Beauty Clinic S.R.L., in vederea consolidarii pozitiei pe piata a acestuia în domeniile competitive identificate în Strategia Naþionala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii 2.2. ” Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de producþie si dezvoltarea serviciilor” – îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Nationala pentru Competitivitate.

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni: respectiv de la data 01.03.2017 până la data 31.03.2019

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Localizarea proiectului: Municipiul Constanța, str. Mircea cel Batrân, nr. 43, Județul Constanța
Persoană de contact: Neagu-Sadoveanu Ștefan – Administrator
Telefon/fax: 0723232920

(Visited 62 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.