Actualitate

Locuri de muncă la stat pentru constănțeni. Iată posturile disponibile in instituțiile publice din Constanța

Constănțenii care sunt în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție o ofertă bogată de posturi în instituțiile publice din județul și municipiul Constanța. Iată lista completă a posturilor scoase la concurs în această săptămână și a condițiilor de angajare.

Scris de 
 pe data 
26 august, 2019

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de director general adjunct, grad II, studii universitare de lungă durată economice/juridice/administrație publică si functia de medic veterinar, debutant, studii superioare de lungă durată (medicină veterinară), vechime în muncă și în specialitate 0 ani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de director general adjunct sunt:

· Studii universitare de lungă durată economice/juridice/administrație publică.

· Perfecționări (specializări) studii postuniversitare în managementul proiectelor/management în domeniul instituțiilor publice.

. Vechime în muncă în domeniul studiilor 5 ani.

· Vechime în muncă și în specialitatea necesară (funcție/post/structura de conducere instituție publică) 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

· 30 august 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

· 09 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;

· 16 octombrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa organizează de asemenea concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de medic veterinar, debutant, studii superioare de lungă durată (medicină veterinară), vechime în muncă și în specialitate 0 ani.

Conditii generale

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 august 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

20 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

26 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de îmbunătățiri Funciare Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1 post inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud;

• 1 post muncitor calificat I în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord.-punctul de lucru SPB Seimeni;

• 1 post muncitor calificat IV în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord – punctul de lucru SPB Ghindărești+conductă refulare.

Condiţiile specifice sunt:

• pentru postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud sunt necesare studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul de studii Inginerie civilă și instalații – Specializarea: Amenajări și Construcții Hidrotehnice/îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală sau domeniul de studii Agronomie – Specializarea: Agricultură. Cunoștințe operare certificate prin atestat/adeverință/certificat cursuri operare PC nivel mediu (World, Excel și internet). Vechimea minimă în specialitate trebuie să fie între 0 luni – 6 luni în funcție;

• pentru postul de muncitor calificat I în cadrul Unității dc Administrare Constanța Nord – punctul de lucru SPB Seimeni este necesară următoarea pregătire: școala generală (8-10 ani) + diplomă de calificare cursuri cu profil electric/electromccanic/mecanic, eliberată conform prevederilor legale la momentul emiterii și atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie mai mare de 2 ani vechime în profesie;

• pentru postul de muncitor calificat IV în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord – punctul dc lucru SPB Ghindărești+conductă refulare este necesară următoarea pregătire: școala generală (8-10 ani) + diplomă de calificare cursuri cu profil electric/electromecanic/mecanic, eliberată conform prevederilor legale la momentul emiterii și atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie între 0 luni – 6 luni vechime în profesie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 august 2019: termen limită de depunere a dosarelor;

• pentru postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Unității de Administrare Constanța Sud, comisia dc concurs își va desfășură activitatea la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța din, Str. Zburătorului nr. 4, astfel:

– selecția dosarelor în data de 02.09.2019, ara 10.00;

– proba scrisă în data de 06.092019, ora 10.00;

– proba interviu în data de 12.09.2019, ora 10.00.

• pentru posturile de muncitori calificați în cadrul Unității de Administrare Constanța Nord, comisia de concurs își va desfășură activitatea astfel:

– selecția dosarelor în data de 02.092019, ora 10.00, la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța, din Str. Zburătorului nr. 4;

– proba practică în data de 06.09.2019, ora 13.00, la sediul SRP1 Bas arabi, Poarta Albă;

– proba interviu în data de 12.09.2019, ora 10.00, la sediul Filialei Teritoriale de îmbunătățiri Funciare Constanța din Str. Zburătorului nr. 4.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, temporar vacante, astfel:

1 post de logoped, pe durată determinată până la data de 14.07.2020 conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Autism

1 post de educator, pe durată determinată până la data de 16.04.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 29.06.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina

1 post de inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată determinată până la data de 06.07.2019, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată determinată până la data de 20.02.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sf. Andrei Negru Vodă

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 13.04.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Techirghiol

1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată determinată până la data de 05.03.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 14.02.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 23.08.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B

1 post de infirmier, pe durată determinată până la data de 10.07.2020, conform art. 84 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Luca Negru Vodă

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – (zona Halta Traian, vis-a-vis de Str. Interioară 2);

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1 post vacant asistent medical generalist S la Compartiment de asistență medicala de urgență și transport medical asistat – Substația Mihail Kogălniceanu;

• 1 post vacant asistent medical generalist debutant S la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Mihail Kogălniceanu;

• 1 post vacant asistent medical generalist debutant PL la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Mihail Kogălniceanu;

• 1 post vacant asistent medical generalist S la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Năvodari.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical generalist S:
diplomă de licență in specialitate:
6 luni vechime ca asistent medical:
concurs pentru ocuparea postului.

• asistent medical generalist debutant S:
diplomă de licență în specialitate;
concurs pentru ocuparea postului.

• asistent medical generalist debutant PL:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 august 2019, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor;

06 septembrie 2019, ora 09:00 – proba scrisă;

11 septembrie 2019, ora 12:00 – proba practică;

16 septembrie 2019, ora 09:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

 

Actualitate