Actualitate

Militarii răniți în misiune, indemnizații lunare de 11.000 lei. 1000 lei  în plus la pensie și 500 lei în timpul activității pentru veteranii din teatrele de operații

Vești bune pentru militarii care au participat în teatrele de operațiuni și pentru cei care au fost răniți în misiuni. Parlamentul este la un pas să aprobe o lege specială, care îi recompensează pe militari, idiferent de grad și funcție, chiar și cu sume de de 11.000 lei lunar, plus multe alte facilități.

Scris de 
 pe data 
10 iulie, 2020

De asemenea, militarii care au participat, cel puțin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni primesc calitatea de „Veteran din teatrele de operații”, dar și o indemnizație lunară neimpozabilă de 25% din salariul minim, iar la pensie o indemnizație de 1000 lei lunar.

Potrivi evidențelor MApN, în momentul de față sunt aproximativ 12.000 de veterani din teatrele de operații trecuți în rezervă și aproximativ 28.000 de veterani aflați încă în activitate, la care se mai adaugă încă 10.000 proveniți din structurile MAI, care vor beneficia de prevederile acestei legi.

Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat a a fost aprobat de Senat și va intra în curând la vot în Camera Deputațiulor, care este for decizional. Apoi, legea merge la promulgare și intră în vigoare.

Această lege prevede o serie de recompense, indemnizații, facilități și servicii de care vor beneficia militarii participanți la misiuni, militarii răniți în misiuni, precum și familiile acestora în caz de deces sau invaliditate.

Astfel, militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reședință la/de la locul de muncă, închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice,  o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune și televiziune, a abonamentului lunar de telefonie și a transportului lunar, ce se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestuia împuternicit prin procură.

De aceleași drepturi beneficiază  și personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice.

Personalul militar rănit sau care suferă de invaliditate  trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituţiei de care aparține, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

Unul dintre cele mai importante prevederi ale legii este că militarii invalizi și civilii invalizi beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:

  1. a) pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute;
  2. b) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
  3. c) pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut.

Salariul mediu brut pe economie în 2020 este de 5.426 lei. Ceea ce înseamnă câștiguri doar de pe urma acestei indemnizații de aproape 11.000 lei/ lunar pentru un militar cu gradul I de invaliditate.

De asemenea, militarii invalizi și civilii invalizi, încadrați în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

Foarte important, militarii invalizi și civilii invalizi pot cumula indemnizația de invaliditate cu pensia sau solda/salariul cuvenit, în cazul în care desfășoară activitatea ca angajați sau cu veniturile suplimentare realizate din activități independente.

Totodată, personalul participant rănit în cadrul acțiunilor militare, misiunilor și operațiilor, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice și/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două câştiguri salariale medii brute.

Personalul participant care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operații » și care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice în urma participării la acțiuni militare, misiuni și operații, beneficiază de următoarele drepturi:

  1. a) dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;
  2. b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru personalul în activitate;
  3. c) o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 1000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere;

Familia militarilor invalizi și a civililor invalizi beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

  1. a) transferul sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ preuniversitar sau universitar din subordinea instituţiilor din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini, în condițiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
  2. b) acordarea de burse de studii lunare pentru copii, de către instituţiile din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Bursele se plătesc lunar pentru copiii personalului participant încadrat în gradele I, II și III de invaliditate, prin aplicarea unui coeficient de 1,0 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata;
  3. c) încadrarea copiilor și/sau a soțului în funcții militare/similare, după caz, în cadrul instituţiei din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;
  4. d) încadrarea copiilor și/sau a soțului în posturi de personal civil contractual în cadrul instituţiei sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerințele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs.

Urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de  o indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut, acordarea de burse de studii lunare pentru copiii  acestora în cuantum egal cu valoarea rezultată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câştigului salarial mediu brut.

De asemenea, părinții personalului armatei decedat ca urmare a participării în acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de un sfert din indemnizația stabilită.

 

Citește AICI legea așa cum a fost aprobată de Senat

 

Actualitate