Administraţie

Noi investiții în comuna Nicolae Bălcescu: canale colectoare, drumuri adiacente și podețe de trecere

După aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, proiectul poate fi depus spre finanțare la Ministrul Dezvoltării.

Scris de 
 pe data 
30 iunie, 2021

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat, cu 15 voturi pentru, în cadrul ședinței din 29 iunie, a proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice DALI și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Canale colectoare, drumuri adiacente și construire podețe de trecere în satele Nicolae Bălcescu, Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța.

Proiectul a fost demarat după ce investiția de introducerea a rețelei de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu este aproape de finalizare, iar lucrările de asfaltare a străzilor este în plină campanie.

Având în vedere că utilitățile și infrastructura sunt în curs de implementare, Primăria caută soluții de finanțare pentru amenajarea canalelor colectoare, a drumurilor adiacente și a podețelor de trecere.

După aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, proiectul poate fi depus spre finanțare la Ministrul Dezvoltării.

Actualitate