Elementele de noutate se referă la:

 • acordarea unui spor la stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate în condiții deosebite, după data de 01.04.2001, de 4 luni pentru fiecare an realizat în condiții deosebite, față de 3 luni conform reglementării anterioare);
 • reducerea vârstei standard de pensionare aferentă perioadelor încadrate în condiții deosebite de muncă și pentru perioade mai mici de 6 ani;
 • reducerea mai mare a vârstei standard de pensionare, conform tabelului nr.1 de la art.55, alin. (1) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cei care doresc să-și depună dosarul de pensionare, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • acte de vechime:
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • actele de stare civilă ale solicitantului:BI/CI; certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie); livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.
(Visited 1.693 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.