Actul normativ a fost elaborat pentru punerea in aplicare a Legii nr. 149/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 530 din 27 iunie 2018, dupa consultari cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul de aparare, ordine publica și securitate naționala, in vederea aplicarii unitare a prevederilor acestei legi.

Prin aplicarea noilor prevederi, este recunoscuta activitatea soldatilor si gradatilor profesionisti si a preotilor militari ca vechime in serviciul militar, similar cu situația aplicabila pana in prezent cadrelor militare.

Astfel, Semnul onorific se confera pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, prin ordin al ministrului apararii nationale pentru cadrele militare și preoții militari, respectiv prin ordin al șefului Statului Major al Apararii sau al directorului general al Directiei generale de informatii a apararii, dupa caz, pentru soldații și gradații profesioniști.

Pentru personalul militar și asimilat in activitate, durata perioadei serviciului in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale in vederea conferirii Semnului onorific In Serviciul Patriei se calculeaza in ani impliniti pana la data de 31 august a anului in care personalul este propus in acest sens. De asemenea, se iau in calcul și perioadele in care personalul militar și asimilat transferat in structurile Ministerului Apararii Nationale si-a desfasurat activitatea, anterior transferului, in alte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. Structurile de resurse umane din fiecare unitate militara vor analiza situația persoanelor indreptațite pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei și vor inainta documentele necesare in acest sens.

Pentru personalul militar și asimilat, in rezerva sau retragere, durata activitatii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale in vederea conferirii Semnului onorific In Serviciul Patriei se calculeaza in ani impliniti pana la data la care acesta a incetat raporturile de serviciu cu Ministerul Apararii Naționale. Cererile pentru eliberarea documentelor necesare in vederea stabilirii perioadei la care se face referire vor fi depuse la centrul militar/județean/de sector pe raza caruia domiciliaza solicitantul. Cererile vor fi insoțite de cartea de identitate, livretul militar și de documente care atesta vechimea in serviciul militar (carnet de munca și/sau adeverința eliberata de unitatea militara la trecerea in rezerva) – in original și copie.

Dupa analizarea dosarelor și parcurgerea procedurilor, centrele militare vor elibera solicitanților documentele care atesta conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei, cu care beneficiarii se vor prezenta la casa de pensii la care au deschise drepturile de pensie militara, in vederea depunerii cererii de recalculare a pensiei. In situația in care personalul nu are inca deschis dosarul de pensie militara, drepturile conferite de Semnul onorific vor fi valorificate la momentul depunerii respectivului dosar.

Ce spune legea

Legea care modifică acte normative din domeniul apărării, care prevede că soldaţii şi pensionarii militari cărora li s-a acordat Semnul onorific “În Serviciul Patriei”, primesc un spor de 10%, 15% şi 20% din cuantumul pensiei.

“Soldaţii şi gradaţii profesionişti pensionari militari cărora li s-a conferit Semnul onorific ‘În Serviciul Patriei’ pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislaţiei în vigoare”, se arată în Legea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, adoptată de Senat pe 22 mai, în calitate de for decizional.

“Semnul onorific “În Serviciul Patriei” se conferă ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale”, mai arată proiectul adoptat de senatori şi promulgat de şeful statului.

Legea reglementează aceleaşi condiţii şi ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri cărora le-a fost acordat Semnul onorific “În Serviciul Patriei”, precum şi personalului contractual care ocupă funcţii de preot militar.

Propunerile nominale pentru conferirea Semnul onorific “În Serviciul Patriei” se trimit miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale, până pe data de 31 august a fiecărui an şi numărul persoanelor care îndeplinesc condiţiile până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.

Distincţia poate fi conferită acestora în număr nelimitat, conform Legii adoptate de Parlament şi promulgată de Klaus Iohannis.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pensionarii militari sunt: “vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani; rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin “bun” sau “bine”, după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii patru ani”, potrivit sursei citate.

Conform Legii promulgate de preşedintele României, aceştia pot primi şi “bilete de tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii: gratuit pentru pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist; cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului, potrivit criteriilor şi condiţiilor stabilite prin ordin al ministrului Apărării Naţionale”.

(Visited 16.074 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.