Administraţie

Primăria comunei Nicolae Bălcescu, anunț de angajare posturi contractuale vacante de execuție

PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA, ANUNTA:

Scris de 
 pe data 
8 decembrie, 2021

                     PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA cu sediul in str. Carol I, nr.26, comuna Nicolae Balcescu, Jud. Constanta, in conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si ale art. 7 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, organizeaza in data de 30.12.2021, ora 10.00, la sediul primariei, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 2 posturi contractuale vacante de executie, astfel:

  • 1 post, referent I, din cadrul compartimentului cultura, post pentru care candidatii vor indeplini urmatoarele conditii specifice:
  • Studii: – medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • Vechime in specialitatea studiilor –  minim un an.
  • 1 post, muncitor calificat I, din cadrul compartimentului PSI/Situatii de urgenta, post pentru care candidatii vor indeplini urmatoarele conditii specifice:
  • Studii: – generale sau medii;
  • Certificat calificare in domeniul PSI/Situatii de urgenta.

     Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Nicolae Balcescu,  str. Carol I, nr.26, loc. Nicolae Balcescu, Jud. Constanta, pana in data de 22.12.2021, ora 16.00 si vor cuprinde in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008.

     Bibliografia/tematica pentru concurs vor fi afisate pe site-ul Primariei www.primaria-nbalcescu.ro si la avizier.

     Selectia dosarelor pe baza indeplinirii conditiilor de participare are loc in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

     Interviul se va desfasura la sediul Primariei comunei Nicolae Balcescu in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

     Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241.257016 zilnic intre orele 9.00-15.00, persoana de contact:  Grigoruță Daniela, inspector resurse umane.

Actualitate