Argumentare – obiectivele urmarite in cadrul actualizarii Planului Urbanistic General al Comunei Nicolae Balcescu, sunt urmatoarele :optimizarea relatiilor comunei in teritoriu; valorificarea potentialului natural , economic si umam; organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii; stabilirea si delimitarea zonelor functionale; stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitive de construire; stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora; modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare; evidentierea tipului de proprietate in intravilan; stabilirea obiectivelor de utilitate publica; stabilirea modului de utilizare a ternurilor si a conditiilor de conformare si realizare a acestora; valorificarea potentialului touristic; stabilirea reglementarilor si servitutilor urbanistice ce vor fi applicate in utilizarea terenurilor; modificarea suprafetei intravilanului comunei; stabilirea si delimitarea unitatilor teritoriale de referinta/zone functionale; modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare ( alimentarea cu apa si canalizare; alimentarea cu energie electrica; alimentarea cu gaze; circulatia rutiera); gestionarea corespunzatoare a gunoiului de grajd; protectia mediului si sanatatea populatiei, stabilirea zonelor de protectie pentru siturile arheologice, activitati economice –amplasarea incintelor zootehnice care necesita zone de protectie, in extravilan, la distante prevazute de legislatia in vigoare
Initiator: COMUNA NICOLAE BALCESCU

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

Privind intentia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL si REGULAMENTUL LOCAL al comunei Nicolae Balcescu, judetul Constanta

In perioada 17.09.2018 – 11.10.2018

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este: Petcu Lilieana
Comentariile /observatiile/ propunerile pot fi depuse la sediul primariei Nicolae Balcescu, judetul Constanta din strada Carol I, nr.26 –compartiment urbanism.
Observatiile sunt necesare in vederea punerii in dezbatere publica a propunerilor, stabilirea unei prime versiuni a planului urbanistic general.
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei NICOLAE BALCESCU, in termen de 15 de zile de la data formularii acestora.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare:
1. Etapa de informare si consultare – realizata prin prezentul anunt in perioada 17.09.2018 – 11.10.2018
2. Etapa implicarii publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic general, in perioada 12.10.2018 – 27.11.2018 prin consultarea documentatiilor aferente elaborarii PUZ-ului, de catre persoanele interesate.
3. Etapa implicarii publicului in etapa propunerii finale – in care, in urma parcurgerii tuturor celorlalte opinii vor fi elaborate variantele finale ale planului, ulterior intocmindu-se un raport al informarii si consultarii publicului ce va face parte integranta din documentatiile de aprobare PUG-ului.
4. Etapa monitorizarii implementarii PUG-ului si a regulamentului local.

Primar,
TIMOFTE DUMITRU

(Visited 255 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.