Administraţie

Primăria Nicolae Bălcescu, anunț public

Scris de 
 pe data 
7 septembrie, 2023

COMUNA  NICOLAE  BALCESCU,  titular al  proiectul: ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, LOTIZARE ZONA NORD, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA”,  propus a fi amplasat in comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, intravilan, aleea Nucilor partial, strazile: Carierei partial, Tineretului, Zefirului, Margaritarelor, Orhideelor, Hortensiei, Amurgului, Biruintei, Crizantemelor judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta : NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23,  judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 , precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

    Etichete:


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/constant/public_html/wp-content/themes/constanta/single.php on line 120

Actualitate