Administraţie

Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – anunț de angajare

Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – anunț de angajare

Scris de 
 pe data 
22 martie, 2022

SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BĂLCESCU organizează în data de 14.04.2022 ora 9.00, proba practică a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:

1 post de muncitor calificat (instalator tehnico-sanitar), gradul 1, post pentru care candidații vor îndeplini următoarele condiții specifice:

  • studii medii sau gimnaziale și certificat de calificare profesională în meseria de instalator tehnico-sanitar sau echivalent;
  • experiență în domeniu – minim 1 an;

2 posturi de muncitor necalificat, gradul I, fără condiții specifice de studii și de vechime în muncă;

1 muncitor necalificat fără sporuri (femeie de serviciu), fără condiții specifice de studii și de vechime în muncă.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu din str. Carol I, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, până la data de 05.04.2022 ora 16.00 şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008.

          Selecția dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare are loc în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

          Proba practică se desfăşoară la sediul Serviciului Local de Salubrizare din str. Plopilor nr. 43, localitatea Dorobanțu, județul Constanța, în data de 14.04.2022 ora 9.00, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna Ștefan Mariana, șef serviciu.

Actualitate