Constanța

„Soluția” lui Chițac: Locurile de parcare din fața blocurilor, scoase la licitație. Taxa de parcare înlocuită cu vinietă anuală

Primăria Constanța a pus în dezbatere publică noul Regulament de Organizare și Funcționare al Parcărilor Publice de pe raza municipiului Constanța.

Scris de 
 pe data 
27 ianuarie, 2021

Conform noului Regulament, constănțenii care doresc un loc de parcare rezidențial vor fi nevoiți să participe la licitație cu ceilalți vecini. În zona centrală a orașului nu se va putea parca mai mult pentru 2 ore, iar în celelalte zone ale orașului, parcările cu plată vor putea fi folosite doar după plata unei viniete valabilă 30 de zile, 3 luni sau 1 an.

Primarul Vergil Chițac, unul dintre cei mai mari contestatari ai taxelor de parcare impuse de vechea administrație, a definitivat noul regulament al parcărilor de pe raza municipiului Constanța.

Noul regulament aduce modificări majore în organizarea și funcționarea parcărilor din Constanța, atât a celor cu plată, cât și a celor rezidențiale.

Licitație pentru un loc de parcare în fața blocului

Potrivit primarului Vergil Chițac, constănțenii care vor dori un loc de parcare în fața blocului vor trebui să participe la licitație în situația în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor de parcare disponibile. Și cum Constanța are un deficit de aproximativ 100.000 locuri de parcare, licitația va deveni regula și nu excepția.

Conform regulamentului elaborat de Primăria Constanța, în parcările de reședință se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament.

Persoanele care solicită un loc de parcare de reședință trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să dețină în proprietate sau folosință o locuință situat la mai puțin de 30 m de parcarea unde solicită loc
  • să dețină în proprietate sau folosință un autoturism având ITP valabil
  • să nu figureze în evidențe SPIT cu impozite, taxe sau amenzi scadente sau neachitate
  • să nu aibă datorii la întreținere

Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor de parcare de reședință disponibile, atribuirea locurilor de parcare se va face prin licitație organizată de Primăria Constanța, în colaborare cu asociațiile de proprietari.

Comisia de licitație de atribuire a locurilor de parcare va fi formată din:
Președinte – personal din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice
Membru – personal din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice
Membru – președintele asociației de proprietari
Secretar – administratorul asociației de proprietari.

Cererea și documentele necesare în vederea participării la licitație vor fi depuse cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ținerea licitației.

Prețul de pornire al licitației va fi egal cu cuantumul taxei anuală stabilită prin hotărâre de consiliu local. Pasul de licitație va fi de 10 lei, iar locul de parcare va fi alocat persoanei care oferă suma cea mai mare.
Autorizația de rezervare parcare de reședință este valabilă 5 ani și se vizează anual.

Poți să parchezi în oraș doar după plata unei viniete anuale

Foarte important, locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de 50 m de hoteluri, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – vor fi atribuite acestora în baza unui contract de închiriere.

Potrivit Regulamentului, în municipiul Constanta se instituie 2 zone de taxare.

Zona 1

Este permisă parcare doar pentru 2 ore cu plata tarifului de parcare. Tichetul de parcare va fi eliberat de parcometru sau personal desemnat. Sau se va plăti prin sms.

Zona 2

Pentru ocuparea locurilor de parcare publică cu plată utilizatorii vor achita taxa de parcare curentă pe bază de vinietă. Taxa de parcare curentă se achită anticipat prin achiziționarea vinietei, care conține numărul de înamtriculare al autovehiculului și perioada de valabilitate.

Turiștii și persoanele care nu au domiciliu în Constanța dar doresc să utilizeze locurile de parcare pot achiziționa vinieta anuală sau vinieta cu durata limitată.

Vinieta anuală poate fi achiziționată de la ghișeele SPIT, stații PECO, Poșa Română.

Vinieta cu durată limitată se eliberează pe o perioadă de 30 de zile sau 3 luni.

Regulamentul poate fi consultat integral AICI

Actualitate