Funcții contractuale – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de :

Posturi vacante din aparatul funcţional:

1 post inspector specialitate I la Biroul Resurse Umane:
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
curs inspector resurse umane;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

1 post economist I A la Biroul Resurse Umane:
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

1 post economist I A la Serviciul Contabilitate:
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

1 post economist I A la Compartiment Inventariere:
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

1 post economist I A la Serviciul de Statistică şi informatică Medicală:
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

1 post statistician medical principal (M) la Serviciul de Statistică şi Informatică Medicală:
diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
examen pentru obţinerea gradului principal;
curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale;
4 ani vechime în funcţia de statistician medical.

1 post registrator medical debutant (M) – Secţia Clinică Cardiologie – Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni:
1 post registrator medical (M) – Secţia Clinică Psihiatrie;
1 post registrator medical (M) – Compartiment Reumatologie;
1 post registrator medical (M) – Farmacie;
1 post registrator medical principal (M)- Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi;
1 post registrator medical principal (M) – Compartiment Clinic Oftalmologie;

1 post registrator medical principal (M) – Laborator Clinic Radiologie şi Imagistică Medicală – Compartiment Computer:
registrator medical debutant (M):
diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.

registrator medical (M):
diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
6 luni vechime în funcţia de registrator medical;
curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.

registrator medical principal (M):
diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
examen pentru obţinerea gradului principal;
4 ani vechime în funcţia dc registrator medical;
curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
14 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
20 noiembrie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Asistent medical debutant – Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă şcoală sanitară postliceală;
vechime minimă în muncă – nu este necesar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
15 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
20 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea, cu sediul în Oradea, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

10 posturi de îngrijitoare
– 1 post la Sectia Clinica Pediatrie I
– 1 post la Centrul de Sanatate Mintala Adulti
– 1 post la Spitalizare de zi
– 2 posturi la Secţia Anestezie-Terapie Intensivă
– 5 posturi la Secţia Clinică Oncologie Medicală
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din din Regulamentul-cadru

Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoală generală
nu necesita vechime

2 posturi de brancardier – în cadrul Nucleului de brancardieri
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoală generală
nu necesita vechime

3 posturi de fizicieni debutanţi – la Laboratorul de Radioterapie
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
diploma de licenţă în specialitate

1 post de economist gradul IA – la Serviciul R.U.O.N.S.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
diplomă de licenţă;
– 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

2 posturi de soferi II – la Serviciul Administrativ, Tehnic, Transport, -Compartiment conducatori auto
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru
Condiţii specifice de participare la concurs:
permis de conducere pentru sofer profesionist (categoria B si C)
diploma de absolvire a invatamantului mediu sau profesional de specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
pentru îngrijitoare :
proba practică: 14.11.2018, ora 08:30
interviu: 20.11.2018, ora 08:30

pentru brancardieri :
proba practică: 14.11.2018, ora 12:00
interviu: 20.11.2018, ora 12:00

pentru fizicieni debutanti :
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
interviu: 20.11.2018, ora 10:00

pentru economist gradul IA:
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
interviu: 20.11.2018, ora 10:00

pentru soferi II:
proba scrisă: 14.11.2018, ora 10:00
proba practică: 20.11.2018, ora 10:00
interviu: 26.11.2018, ora 10:00

Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“, Oradea, cu sediul în Oradea, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 5 posturi de infirmiere:
2 posturi la Secţia Clinică Chirurgie Generală
1 post Ia Secţia Clinică Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică
1 post la Secţia Clinică Pediatrie 1
1 post la Secţia Clinică Nefrologie
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoala generală;
curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate;

• 9 posturi de infirmiere debutante;
7 posturi la Secţia Anestezie – Terapie Intensivă
2 posturi la Secţia Clinică Oncologie Medicală
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul -cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
şcoala generală;
nu necesită vechime.

• 2 posturi de inginer debutant – specialitatea ştiinţe inginereşti aplicate sau inginerie electronică sau ingineria sistemelor/automatică şi informatică industrială sau inginerie electrică sau ingineria calculatoarelor şi tehnologia informaţiei şi alte specializări echivalente – la Laborator Radioterapie.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
diplomă de licenţă în specialitate;

• 1 post de inspector de specialitate debutant – specialitatea ingineria mediului – la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
diplomă de licenţă în specialitate.

• 1 post de inginer specialist IA – specialitatea inginerie civilă şi instalaţii sau inginerie electrică sau ingineria energetică sau inginerie mecanică sau inginerie şi management – la Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul-cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
diplomă de licenţă în specialitate;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

• 3 posturi de muncitor calificat IV, telefonist – la Serviciul Administrativ, Tehnic, Transport – Atelier întreţinere, reparaţii.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din Regulamentul -cadru.
Condiţii specifice de participare la concurs:
certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

proba scrisă în data de 09.11.2018. ora 09.00;
proba practică în data de 15.11.2018. ora 09.00;
interviul în data de 21.11.2018. ora 09.00;

Asistent medical de farmacie, infirmieră, îngrijitoare (3 posturi) – Spitalul Municipal Dorohoi
• un post de asistent medical de farmacie, în cadrul farmaciei cu circuit închis;
• un post de infirmieră, în cadrul Secţiei Neurologie;
• un post de îngrijitoare, în cadrul farmaciei cu circuit închis.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 11:00, proba scrisă/test grilă;
22 noiembrie 2018, ora 11:00, proba interviu.

Inspector specialitate (2 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

1 post inspector specialitate I, 6 ani şi 6 luni vechime minimă în specialitate, studii superioare tehnice sau economice;
1 post inspector de specialitate III, 6 luni vechime în specialitate, studii superioare economice

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
15 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
20 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical de radiologie debutant – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale,
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă,
diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 noiembrie 2018, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12;
15 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal generalist, asistent medical generalist (3 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical principal generalist în secţie pediatrie,
asistent medical generalist – 2 posturi

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal generalist
studii postliceale/superioare,
vechime minimum 5 ani.
asistent medical generalist
studii postliceale/superioare,
vechime minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 09:30: proba scrisă;
15 noiembrie 2018, ora 09:30: proba practică;

Director de îngrijiri – Spitalul Județean de Urgentă “Dr.Pompei Samarian” Călăras
Condiții de participare:

a) sunt asistenți medicali generaliști principali;
b) au cel puțin 2 ani vechime că asistenți medicali generaliști principali;
c) sunt absolvenți de invătămant universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licentă/absolvire.
Concursul se va desfăsura la sediul unitătii, astfel :

Depunerea dosarelor de concurs pană la 05.11.2018 – ora 16.00 ;
Selecția dosarelor depuse și afișare rezultate selecție : 06.11.2018
Depunedere contestații selecție dosare 07.11.2018 – ora 16.00
Afișare rezultatele cotestatii selecție dosare: 08.11.2018
Test-grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului 13.11.2018 ora 11.00;
Afișarea rezultatelor la test grilă /lucrare scrisă 14.11.2018
Depunere contestații la test grilă/lucrare scrisă 15.11.2018 –ora 16.00
Afișare rezultate contestații test grilă/lucrare scrisă 16.11.2018
Susținerea proiectului/ lucrării de specialitate pe o temă aleasă de candidat din domeniul de activitate al postului-19.11.2018 –ora 10.00, afișarea rezultatelor
Interviul de selecție 20.11.2018 –ora 10.00, afișarea rezultatelor
Afișarea rezultatelor finale 21.11.2018 ;
Depunerea contestațiilor la rezultatele finale 22.11.2018 – ora 16.00
Afișare rezultate după contestații la rezultatele finale 23.11.2018

Asistent medical generalist PL și asistent medical debutant PL – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca
asistent medical generalist (PL) în cadrul Staţiei de Sterilizare;
asistent medical debutant (PL) în specialitatea balneofizioterapie şi masaj – în cadrul Laboratorului de recuperare medicină, fizică şi balneologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
asistent medical generalist PL:
16 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
asistent medical debutant PL:
16 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă, sau orală+practică pentru situaţiile în care candidaţii înscrişii sunt nevăzători;
22 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist principal (PL) – 1 post vacant pe durată nedetenninată în cadrul Secţiei Clinice Recuperare Cardiologie;
asistent medical generalist principal (PL) – 1 post vacant pe durată nedetenninată în cadrul Secţiei Clinice Recuperare Medicină, Fizică şi Balneologie I.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G, nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani vechime ca asistent medical în specialitate;
cunoştinţe de operare pe calculator.

Denumirea postului:
asistent medical generalist principal cu studii superioare -1 post vacant pe durata nedetenninată în cadrul Secţiei Clinice Recuperare Medicină, Fizică şi Balneologie II.
Condiţii specifice de participare ia concurs:
nivelul studiilor diplomă de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani vechime ca asistent medical în specialitate;
cunoştinţe de operare pe calculator.
Denumirea postului:
asistent medical generalist (PL) – 1 post vacant pe durată uedeterminată în cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale Cardiovasculare şi Angiografie.
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor; absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 6 luni vechime ca asistent medical în specialitate;
cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
13 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
19 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Unitatea de primire a urgenţelor, de:

1 post de asistent medical generalist cu studii superioare;
1 post de asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
2 posturi de infirmieră debutantă;
1 post de îngrijitoare;
1 post de brancardier;
1 post de secretar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
16 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Infirmieră (2 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: şcoala generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare;
vechime – minimum 6 luni vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
13 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
15 noiembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
19 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Infirmier debutant, îngrijitoare (14 posturi) – Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei
Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 12 posturi de infirmier debutant pe secţiile spitalului;
• 2 posturi de îngrijitoare în Ambulatoriul Integrat al spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
16 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu/practică;

Director îngrijiri – Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni
Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt asistenţi medicali generalişti principali;
au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director îngrijiri se va organiza şi desfăşura la sediul unităţii astfel:

proba scrisă în data de 12.11.2018, de la ora 10.00;
susţinerea proiectului de specialitate în data de 15.11.2018, de la ora 10.00;
interviul de selecţie în data de 15.11.2018, de la ora 12.00.

Funcții contractuale (3 posturi) – Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt
Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale vacante, de :

1 (unu) post vacant – asistent medical debutant -specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la secţia boli cronice;
1 (unu) post vacant – asistent medical – specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la cabinet obstetrică-ginecologic;
1 (unu) post vacant – asistent medical principal – specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la cabinei medicină internă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical debutant – specialitatea laborator – Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea laborator;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică +interviu.

Funcții contractuale (3 posturi) – Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt
2 (două) posturi vacante infirmieră-compartiment obstetrică- ginecologie;
1 (unu) post vacant infirmieră – debutant-secţia chirurgie generală.

Funcții contractuale (8 posturi) – Spitalul Orăşenesc Băicoi, judeţul Prahova
Spitalul Orăşenesc Băicoi, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

1 (unu) post de fiziokinetoterapeut în Cabinetul de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (baza de tratament);
1 (unu) post de kineroterapeut în sata de kinctoterapie din cadrul Compartimentul ui Recuperare. Medicină Fizică şi Balneologie:
1 (unu) post de asistent medical principal specialitatea balneofiziotcrapic în Compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie;
1 (unu) post de asistent medical specializarea nutriţie şi dietetică
1 (unu) post de asistent medical specializarea igienă şi sănătate publică
1 (unu) post de asistent medical gencralist în Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 (unu) post de asistent medical generalist în Secţia Medicină Internă
1 (unu) post de asistent medical generalist debutant în Secţia Medicină Internă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
14 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Funcţii contractuale (11 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante de:

bioinginer medical – 1 post;
magaziner – 1 post;
muncitor calificat I (electrician) – 1 post;
muncitor calificat I (instalator apă canal) – 2 posturi;
muncitor calificat II (electrician ascensoare) – 1 post;
muncitor calificat III (zidar) – 1 post;
muncitorcalificat III (liftier) – 1 post;
muncitor calificat IV (liftier) – 3 posturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical principal și îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava
Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

un post de asistent medical principal la compartimentul management al calităţii serviciilor medicale;
un post de îngrijitoare curăţenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
14 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă (toate posturile);
14 noiembrie 2018, ora 13:00: proba practică (doar pentru îngrijitoare curăţenie);;
14 noiembrie 2018, ora 15:00: proba interviu (toate posturile).

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Orăşenesc Horezu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
fără vechime în specialitate;
aviz medical de specialitate psihologică.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
14 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
20 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

 

 

 

(Visited 20.877 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.