Asistent medical principal PL – Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal, cu nivel de studii postliceale, specialitatea medicină generală, în cadrul staţiei centrale Târgu Jiu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
01 februarie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Funcții contractuale (25 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

asistent medical generalist – 2 posturi; studii superioare; debutant fără condiţii de vechime;
asistent medical generalist – 9 posturi; studii postticeale; debutant fără condiţii de vechime;
kinetoterapeut – 1 post; diplomă de licenţă în specialitate, 6 luni vechime în specialitate;
infirmier debutant – 11 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime;
brancardier – 1 post, studii generale, fără condiţie de vechime;
registrator medical – 1 post: diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, orele 11.00-14.00 (vineri – orele 11.00-13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
asistent medical generalist, kinetoterapeut, infirmier debutant și brancardier:
04 februarie 2019, ora 08.00: proba scrisă (test grilă) – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019, ora 08.00: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.
registrator medical:
04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019: proba practică (operare calculator) – str. Clinicilor nr. 3-5;
13 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.

Funcții contractuale (124 posturi) – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, pentru reţeaua cabinetelor medicale şcolare:

1 post de asistent medical principal cu studii superioare specialitatea medicină generală sau pediatrie;
1 post de asistent medical cu studii superioare specialitatea medicină generală sau pediatrie;
45 posturi de asistenţi medicali principali cu studii postliceale specialitatea medicină generală sau pediatrie;
72 posturi de asistenţi medicali cu studii postiiceaie specialitatea medicină generală sau pediatrie;
5 posturi de asistenţi medicali debutanţi cu studii postliceale specialitatea medicină generală sau pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate (pentru posturile cu studii superioare);
diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.MA.M.R însoţit de aviz şi adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hotărârii nr. 35/2015 a O.A.M.G.MA.M.R.;
certificat grad principal (după caz);
poliţă asigurare malpraxis în termen;
5 ani vechime în specialitate (pentru posturile de asistent medical principal);
minimum 6 luni vechime în specialitate (pentru posturile de asistent medical).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 ianuarie 2019, ora 14.00: termen limită de depunere a dosarelor;
23 ianuarie 2019, proba scrisă;
30 ianuarie 2019, proba interviu.

Funcții contractuale (5 posturi) – Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” din București

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post asistent medical radiologie principal (PL), Laborator radiologie sediul central:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
adeverinţă grad principal în specialitatea postului;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical radiologie.

1 post asistent medical gencralist principal (PL), ambulator de specialitate, Cabinet Gastroenterologie:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
adeverinţă grad principal în specialitatea postului;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical generalist.

1 post statistician (M), Serviciul statistică şi informatică medicală:
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
minimum 6 luni vechime în activitate, în sectorul sanitar;
curs operare calculator.

1 post muncitor calificat tr. I electrician (G), Personal Întreţinere sediul Otopeni:
şcoală generală;
calificare în specialitatea postului;
vechime minimum 9 ani în meserie.

1 post economist specialist IA (S), Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale:
diplomă de licenţă;
vechime minimum 6 ani şi 6 luni în specialitate;
curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări sau va urma cursul de perfecţionare menţionat mai sus.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
30 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Infirmieră și îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Secţia Recuperare Neuromotorie, de:

Secţia Clinică Recuperare Medicală Neurologie:

1 post de infirmieră – pe perioadă nedeterminată;
1 post de îngrijitoare – pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră:
studii generale;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliştî. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizai de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Faroilied şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
vechime – minimum 6 luni vechime în activitate.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitoare:
studii: generale;
nu se solicita vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
31 ianuarie 2019, ora 09:00: proba practică;
04 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Ftziokinetoterapeut – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de ftziokinetoterapeut – Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului vacant – fîziokinetoterapeut – diplomă de licenţă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
23 ianuarie 2019: testarea psihologică (nu constituie probă de concurs);
29 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
31 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist și infirmieră (8 posturi) – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa“, Bucureşti
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa“, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1 post asistent medical generalist principal – PL – Secţia Clinică Alergologie şi Imunologie;
1 post asistent medical generalist principal – PL – Bloc Operator;
1 post asistent medical generalist – PL – Secţia Clinică Medicină Internă;
2 posturi asistent medical generalist debutant – PL – Secţia Neonatologie;
1 post asistent medical generalist debutant – PL – Bloc Operator;
2 posturi infirmieră debutantă – Secţia Neonatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal – PL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
concurs pentru ocuparea postului;
5 ani vechime ca asistent medical.
asistent medical generalist – PL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
concurs pentru ocuparea postului;
6 luni vechime în specialitate.
asistent medical generalist debutant – PL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
concurs pentru ocuparea postului;
fără vechime.
Infirmieră debutantă:
diploma de absolvire a şcolii generale;
concurs pentru ocuparea postului;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
01 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal (2 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime minimă în muncă 6 ani şi 6 luni, 1 post studii superioare sanitare şi un post şcoală postliceală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 ianuarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 ianuarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
04 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical PL – Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu”, Luduş, județul Mureș
Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu”, Luduş, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical PL, la Secţia Chirurgie generală.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
diploma de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare.
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;
adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de OA.M.G.M.A.M.R.;
fără condiţii de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 ianuarie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
31 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical PL – Spitalul Orăşenesc „Dr. Valer Russu”, Luduş, județul Mureș
Spitalul Orăşenesc „Dr. Valer Russu”, Luduş, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical PL, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Neonatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma de şcoală sanitară postliccală sau echivalentă;
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare.
Condiţii specifice:
certificat de membru al O.A.M.G.MA.M.R,;
adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.MA.M.R.;
minimum 6 luni vechime în compartiment sau Secţie nconatologio.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
01 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“, Bucureşti
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale (cerinţe: diplomă de şcoală sanitară postliccală; 6 luni vechime ca asistent medical, concurs pentru ocuparea postului), în cadrul Laborator de Explorări Funcţionale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 14.00:data limită pentru depunerea dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
31 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist, infirmieră, muncitor calificat, îngrijitor (18 posturi) – Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“, Bucureşti
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 4 posturi de asistent medical generalist principal cu studii postliceale (cerinţe: diplomă de şcoală sanitară postliceală; examen grad principal; 5 ani vechime ca asistent medical, concurs pentru ocuparea postului):
• 4 posturi de asistent medical generalist eu studii postliceale (cerinţe: diploma de şcoală sanitară postliceală; 6 luni vechime ca asistent medical, concurs pentru ocuparea postului);
• 1 post de asistent medical generalist debutant cu studii superioare (cerinţe: diplomă de studii superioare . concurs pentru ocuparea postului);
• 1 post de asistent medical debutant de farmacie cu studii postliceale (cerinţe: diplomă de şcoală sanitară postliceală, concurs pentru ocuparea postului);
• 1 post de infirmieră (cerinţe; şcoală generală, curs de infirmiere, 6 luni vechime în activitate, concurs pentru ocuparea postului);
• 3 posturi de infirmieră debutantă (cerinţe: şcoală generală, curs de infirmiere, concurs pentru ocuparea postului);
• 1 post de muncitor calificat bucătar III (cerinţe: şcoală generală, diplomă de bucătar, 3 ani vechime în meserie, concurs pentru ocuparea postului);
• 1 post de muncitor calificat bucătar IV (cerinţe: şcoală generală, diplomă de bucătar, concurs pentru ocuparea postului);
• 2 posturi de îngrijitor (cerinţe: şcoală generală, concurs pentru ocuparea postului).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 14.00:data limită pentru depunerea dosarelor;
29 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
31 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

 

Funcții contractuale (35 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante:

• 14 posturi asistent medical generalist. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului cel puţin 6 luni.

• 2 posturi asistent medical pr.Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.

• 1 post asistent dietetica. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitara sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.

• 1 post asistent medical şef. Condiţii de participare:
nivelul studiilor şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului cel puţin 5 ani.
asistent medical generalist pr

• 1 post fizician medical deb.Condiţii de participare:
nivelul studiilor-diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;

• 2 posturi registrator medical Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni.

• 1 post şofer autosanitara II. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist în unitate sanitară.

• 8 posturi infirmiere. Condiţii de participare
nivelul studiilor – 8 clase + curs infirmiera;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

• 3 posturi îngrijitoare. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 2 posturi muncitor necalificat. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
01 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (8 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, respectiv execuție, vacante, de:

şef serviciu Achiziţii publice-contractare – 1 post; diplomă de licenţă ştiinţe economice; 3 ani vechime în domeniul achiziţiilor publice şi în specialitate;
şef birou Administrativ – 1 post; diplomă de licenţă ştiinţe juridice; 6 ani vechime în specialitatea studiilor, 2 ani vechime în funcţii de conducere;
inginer II, Birou tehnic – întreţinere, 1 post, diplomă de licenţă în instalaţii, 6 luni vechime în specialitate;
economist specialist IA Serviciul Financiar-contabil, 1 post, diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
şef formaţie muncitori, 1 post, diplomă de bacalaureat, certificat de calificare instalaţii, 3 ani vechime în specialitate;
muncitor calificat – instalator, 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de vechime;
muncitor calificat – sudor, 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de vechime;
muncitor necalificat neutralizator deşeuri, 1 post, fără condiţie de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 ianuarie 2019, orele 11.00-14.00 (vineri – orele 11.00-13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
şef serviciu, şef birou, inginer II și economist specialist IA:
01 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă – str. Clinicilor nr. 3-5;
07 februarie 2019: proba practică (operare calculator) – str. Clinicilor nr. 3-5;
13 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.
șef formaţie muncitori, muncitor calificat – instalator, muncitor calificat – sudor și muncitor necalificat neutralizator deşeuri:
01 februarie 2019, ora 08.00: proba practică – str. Clinicilor nr. 3-5;
06 februarie 2019: proba interviu – str. Clinicilor nr. 3-5.

(Visited 6.943 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.