Director medical – Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

Criteriile specifice sunt următoarele:

pentru directorul medical:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director – director medical – al unității se va organiza în data de 26.11.2019, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 27.11.2019, ora 09.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 11.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

1 post economist IA(S) la Serviciul Financiar:
diplomă de licență în domeniul științe economice;
6 ani șî 6 luni vechime în specialitate.
1 post economist I (S) la Serviciul Achiziții Publice. Contractare:
diplomă de licență în domeniul științe economice;
3 ani și 6 luni vechime în specialitate.
1 post consilier debutant (S), la Compartimentul Marketing, Promovare Servicii Medicale, Secretariat.
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul fundamental științe sociale, ramură de științe: juridice, administrative, economice, sociologie, precum și științe ale comunicării;
1 post muncitor necalificat 11 (G), la Biroul Aprovizionare – Transport – muncitori necalificați – aprovizionare manipulare:
diplomă de absolvire a școlii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2019, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Director de îngrijiri – Spitalul Municipal Câmpulung

Criteriile specifice de participare la concurs:

sunt asistenți medicali generaliști principali;
au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma, de licență/ absolvire.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri se va organiza în data de 19.11.2019, ora 12.00 – proba scrisă, 21.11.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție. Ia sediul administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung.

Asistent medical generalist – Primăria Comunei Mărgineni, Judeţul Bacău

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – scoală postliceală sanitară;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Director financiar – contabil și director medical – Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, judeţul Bihor
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

director medical:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
director – financiar contabil:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 10.00: proba/testul-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
21 noiembrie 2019, ora 10.00: proba de susținere a proiectului/lucrării de specialitate pe tema aleasă din domeniul de activitate a postului;
21 noiembrie 2019, ora 12.30: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Centrul de Sănătate Multifuncţional Bratca
Centrul de Sănătate Multifuncţional Bratca, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 (un) post de asistent medical – specialitatea medicină generală în Compartiment Spitalizare de Zi, studii PL, vechime minimum 6 luni în specialitate;
• 1 (un) post de asistent medical – specialitatea medicină generală în Cabinet Neurologie – Ambulatoriu de Specialitate, studii PL, vechime minimum 6 luni în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (PL) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
certificat de membru eliberat O.A.M.G.M.A.M.R. Bistrița-Năsăud și avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist (demonstrabil pe carte de muncă sau similar), împlinite la data depunerii dosarului de concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 noiembrie 2019: ora 10.00: proba scrisă/practică;
21 noiembrie 2019: ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical, asistent medical principal și infirmieră (6 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1 post contractual vacant de asistent medical principal, studii superioare medicină generală, la Bloc Naștere, minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical;
1 post contractual vacant de asistent medical principal, studii postliceale medicină generală, la Bloc Naștere, minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical;
2 posturi contractuale vacante de asistent medical, studii postliceale – medicină generală la Bloc Naștere, fără condiții de vechime în funcția de asistent medical;
1 post contractual vacant de infirmieră, la Secția OG II, studii generale, curs de infirmieră absolvit, minimum 6 luni vechime în funcția de infirmieră;
1 post contractual vacant de infirmieră, la Secția NN-II, studii generale, curs de infirmieră absolvit, fără condiții de vechime în funcția de infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
26 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
25 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
28 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Îngrijitoare – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale,
fără condiţii de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 noiembrie 2019, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Îngrijitoare (3 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale,
fără condiţii de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 1 post contractual vacant de asistent medical, studii postliceale – medicină generală. Secția NN I, minimum 4 luni vechime în funcția de asistent medical;
• 1 post contractual vacant de asistent medical, studii postliceale – medicină generală, Secția NN I, minimum 1 an vechime în funcția de asistent medical;
• 1 post contractual vacant de asistent medical principal, studii postliceale – medicină generală. Secția NN TI minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (2 posturi) – Centrul de Sănătate Multifuncţional „Sfântul Nectarie” din București

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale cu diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical;
certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională;
vechime m specialitate 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Registrator medical (6 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – studii medii;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 13.00: proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Asistent medical de farmacie/debutant PL (4 posturi) – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti
• 2 posturi de asistent medical de farmacie (PL) în cadrul Farmaciei;
• 2 posturi de asistent medical de farmacie debutant (PL) în cadrul Farmaciei.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical de farmacie (PL): diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, 6 luni vechime ca asistent medical de farmacie, certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea nr. 35/04.12.2015, concurs pentru ocuparea postului;

• asistent medical de farmacie debutam (PL): diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R, adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R în conformitate cu Hotărârea, nr. 35/04.12.2015. concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
26 noiembrie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Infirmieră C.P.U. (2 posturi) – Spitalul Clinic „Colţea“, Bucureşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii PL,
grad principal,
5 ani vechime în specialitate.
Taxa înscriere concurs 100 lei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

asistent medical generalist debutant – Cabinetul Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;
asistent medical generalist debutant – Cabinetul Oftalmologie – Ambulatoriu Integrat;
asistent medical generalist – Compartimentul Anestezie Terapie Intensivă;
asistent medical generalist debutant – Compartimentul Anestezie Terapie Intensivă;
asistent medical generalist – Bloc Operator Chirurgie Generală;
infirmieră debutantă – Secția Clinică Obstetrică Ginecologie;
infirmieră – Secția Clinică Obstetrică Ginecologic – Sala de nașteri;
infirmieră debutantă – Secția Clinică Medicină Internă;
îngrijitoare – Compartimentul Anestezie Terapie Intensivă;
îngrijitoare – Camera de gardă;
brancardier – Compartunentul Anestezie Terapie Intensivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de școală sanitară postliceală;
concurs pentru ocuparea postului.
asistent medical generalist:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de școală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate;
concurs pentru ocuparea postului.
infirmieră debutantă:
școală generală;
concurs pentru ocuparea postului.
infirmieră:
școală generală;
curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiera organizat de furnizori autorizați;
6 luni vechime în specialitate;
concurs pentru ocuparea postului.
îngrijitoare:
școală generală;
concurs pentru ocuparea postului.
brancardier:
școală generală;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Funcțiilor contractuale – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de:

2 posturi asistent medical generalist, studii postliceală/superioare, fără vechime;
1 post asistent medical generalist, studii postliceală/superioare, vechime – minimum 1 an;
1 post asistent medical generalist, studii postliceală/superioare, vechime – minimum 1 an în Laborator cardiologie intervențională;
4 posturi registrator medical, studii medii, fără vechime;
1 post brancardier, studii medii/generale, fără vechime;
6 posturi infirmieră, curs infirmieră, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
20 noiembrie 2019, ora 09.30: proba practică.

Funcții contractuale – Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti

Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

șef serviciu evaluare și statistică medicală, 1 post;
șef serviciu administrativ, 1 post;
economist specialist, gradul IA – Serviciul R.U.N.O.S., 1 post:
economist specialist, gradul II – Serviciul R.U.N.O.S., 1 post;
referent, treapta IA (M) – Serviciul R.U.N.O.S., 1 post;
economist specialist, gradul IA – Serviciul Aprovizionare, 2 posturi;
expert.gradul II (specialitate economică) – Serviciul Achiziții, 3 posturi:
referent de specialitate, gradul I (specialitate juridică) – Serviciul Achiziții, 1 post:
referent de specialitate, gradul II (specialitate tehnic) – Serviciul Achiziții, 1 post;
consilier juridic, gradul IA – Compartimentul juridic, 1 post;
consilier juridic, debutant – Compartiraesitul Juridic, 1 post;
referent de specialitate debutant – Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, 1 post;
referent de specialitate gradul III – Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, 1 post;
inginer debutant specializare echipamente și sisteme medicale – Serviciul Tehnic, 1 post,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale,
experiență în activitatea de manipulare și administrare a animalelor de cel puțin 2 ani,
condiții de vechime de minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul din București, str. Traian Vuia nr. 6, sectorul 2 – Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică, la etajul 2. Facultatea de Farmacie;
25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu – la sediul din București, str. Traian Vuia nr. 6, sectorul 2 – Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică, la etajul 2. Facultatea de Farmacie.

Asistent medical debutant – Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Păulescu” din Bucureşti
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 noiembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 10.00 proba practică;
26 noiembrie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” din Bucureşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
studii finalizate cu absolvirea școlii postliccale sanitare;
certificat de membru eliberat de A.M.G.M.A.M.R.;
certificat de grad principal specialitatea obstetrică ginecologie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, între orele 09.00–13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică.

Șofer autosanitară II (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
3 ani vechime ca şofer profesionist (categoriile B și C);
certificat de ambulanţier.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă);
28 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (32 posturi) – Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

13 posturi asistent medical generalist debutant PL;
1 post asistent medical generalist PL;
1 post asistent medical principal S;
1 post infirmier debutant;
5 posturi îngrijitoare;
5 posturi infirmier;
1 post brancardier;
1 post autopsier;
1 post manipulant bunuri;
1 post muncitor necalificat I;
1 post muncitor calificat II – electrician,
1 post spălătoreasă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă – Str. Croitorilor nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră, etajul 4;
02 și 03 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu – la sediul Administrativ, str. Constanța nr. 5, Sala de ședințe, etajul 2.

Asistent medical generalist debutant PL, infirmier și îngrijitoare (33 posturi) – Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

18 posturi asistent medical generalist debutant PL;
9 posturi infirmier;
6 posturi îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală.
infirmier:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
6 luni vechime în activitate.
îngrijitoare:
școala generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă – Str. Croitorilor nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră, etajul 4;
22 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu – la sediul Administrativ, str. Constanța nr. 5, Sala de ședințe, etajul 2.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca

 Auditor gradul I: 1 post, Diplomă de licenţă ştiinţe economice eliberată de instituţie de învăţământ superior acreditată de lege şi diplome şi foi matricole eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate de lege precum şi furnizorii de formare profesională autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru atestarea competenţelor profesionale în domeniile Cadrului de competenţe, respectiv: Audit intern, Managementul riscului, control intern şi guvernanţă, Management, Contabilitate, Finanţe publice, Tehnologia informaţiei, Drept; 4 ani vechime în specialitate şi 4 ani vechime în funcţia de auditor
 Şef serviciu Tehnic, aparatură medicală şi mentenanţă: 1 post; Diplomă de licenţă domeniu tehnic; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Şef serviciu Evaluare şi statistică medicală: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Şef birou Comunicare: 1 post; Diplomă de licenţă comunicare şi relaţii publice; 3 ani vechime în domeniul studiilor
 Şef birou Tehnic-inginer: 1 post; Diplomă de licenţă domeniu tehnic; 5 ani vechime în domeniul studiilor
 Şef birou Transport: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice; 5 ani vechime în domeniul studiilor
 Economist specialist IA la Serviciul Achiziţii publice-contractare: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Economist II la Serviciul Achiziţii publice-contractare: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 luni vechime în specialitate
 Referent de specialitate III la Birou informatică: 1 post; Diplomă de licenţă informatică economică; 6 luni vechime în specialitate
 Economist specialist IA la Serviciul financiar-contabilitate: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Economist specialist IA la Birou Finanţări: 1 post; Diplomă de licenţă ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Inginer specialist IA la Compartiment întreţinere aparatură medicală: 1 post; Diplomă de licenţă inginerie medicală, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Inginer specialist IA la Compartiment întreţinere aparatură medicală: 1 post; Diplomă de licenţă bioinginerie medicală, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 Fizician debutant la Compartiment întreţinere aparatură medicală: 1 post; Diplomă de licenţă fizică medicală, fără condiţie de vechime
 Registrator medical: 2 posturi; Diplomă de bacalaureat; 6 luni vechime în activitate
 şef formaţie muncitori: 1 post, Diplomă de bacalaureat, certificat de calificare instalaţii, 3 ani vechime în specialitate
 şofer la Birou transport: 1 post, permis de conducere categoriile B, C, fără condiţie de vechime
 portar: 1 post, Certificat de calificare/atestat, examen psihologic
 curier: 1 post, studii generale, fără condiţie de vechime
 muncitor calificat-telefonist: 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de vechime
 muncitor calificat-instalator: 5 posturi, certificat de calificare, fără condiţie de vechime
 muncitor calificat bucătar: 4 posturi, certificat de calificare, examen coprologic si coproparazitologic, fără condiţie de vechime
 muncitor necalificat bloc alimentar: 5 posturi, examen coprologic si coproparazitologic, fără condiţie de vechime
 manipulant bunuri bloc alimentar: 3 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime
 muncitor calificat-lăcătuş mecanic neutralizator deşeuri: 1 post, fără condiţie de vechime
 muncitor necalificat neutralizator deşeuri: 2 posturi, fără condiţie de vechime
 spălătoreasă: 6 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, perioada pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 08.00/09.00 proba scrisă/practică;
25 noiembrie 2019, proba interviu.

Funcții contractuale – Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

2 posturi de șofer autosanitară I, la Stația Centrală Cluj-Napoca;
1 post de șofer autosanitară I la Substația Dej;
1 post de șofer autosanitară I, la Substația Turda;
1 post de șofer autosanitară II, la Substația Gherla.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
26 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist și operator registrator urgență debutant – Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist cu studii S:
diplomă de licență în specialitatea asistență medicală generală;
cel puțin 6 luni vechime m specialitate.
operator registrator urgență debutant:
diplomă de studii medii;
certificat de radiotelefonist sau telefonist;
cunoștințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
26 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
asistent medical PL, la Compartimentul Cardiologie;
asistent medical PL la Ambulatorul Integrat – Cabinet Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2019, ora 09.00/11.30: proba scrisă;
19 noiembrie 2019, ora 10.30/13.00: proba practică;
19 noiembrie 2019, ora 11.00/13.30: proba interviu.

Asistent medical debutant generalist PL, asistent medical debutant balneofizioterapie PL, îngrijitoare și nămolar – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

asistent medical debutant generalist, studii PL;
asistent medical debutant, specialitatea balneofizioterapie, studii PL;
îngrijitoare;
nămolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru posturile de asistenți medicali debutanți:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului 797/1997;
diplomă de bacalaureat/certificat absolvire liceu;
certificat O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
pentru postul de îngrijitoare, nămolar:
școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

pentru asistenți medicali debutanți:
proba scrisă în data de 27.11.2019, ora 10.00;
proba interviu în data de 02.12.2019, ora 10.00.
pentru îngrijitoare și nămolar:
proba scrisă în data de 27.11.2019, ora 13.00;
proba interviu în data de 02.12.2019, ora 13.00.

Asistent medical generalist – Spitalul Municipal Gheorgheni

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul scos la concurs;
vechimea minimă – 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
26 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
28 noiembrie 2019, ora 09:00: proba practică/interviu.

Asistent medical – Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea BFT;
vechime – experiență minimum 1 an în domeniu cu specialitate asistent BFT.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 11:00: proba practică.

Asistent medical generalist, asistent medical radiologie și imagistică sau generalist și asistent medical balneofizioterapie sau generalist (20 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Județul Ialomița

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

1 post asistent medical generalist – Secția O.R.L. (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – Secția Interne (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Compartimentul Ortopedie și Traumatologie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Secția Chirurgie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Secția Cardiologie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Secția Pediatrie (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – Secția Obstetrică-Ginecologie (nu se solicită vechime);
3 posturi asistent medical generalist – Secția Neurologie (nu se solicită vechime):
4 posturi asistent medical generalist – U.P.U. (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical radiologie și imagistică sau generalist – Laborator Radiologie (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical balneofizioterapie sau generalist – Laborator M.F.B. (nu se solicită vechime).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea de asistent medical;
diplomă de bacalaureat;
abilități de utilizare a calculatorului;
certificat de membru privind, exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizația profesională pe anul în curs;
avizul de liberă practică valabil pe anul în curs sau adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică.

Asistent medical PL – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, specialitate medicină generală;
vechime – minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă – Pavilionul Administrativ;
25 noiembrie 2019, ora 09:00: proba practică – Pavilionul Administrativ;
27 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu – Pavilionul Administrativ.

Asistent medical generalist (2 posturi) – Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu” din Iași

asistent medical generalist – PL, specialitate medicină generală, în cadrul Secției Clinică de Cardiologie;
asistent medical generalist – PL cu atribuții de registrator medical, în cadrul Compartimentului Evaluare și Statistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist – PL – Secția Clinică de Cardiologie:
nivelul studiilor – absolvent studii postliceale sanitare în specialitatea medicină generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 luni experiență în specialitate.
asistent medical generalist – PL, cu atribuții de registrator medical – Compartimentul Evaluare și Statistică Medicală:
nivelul studiilor – absolvent studii postliceale sanitare în specialitatea medicină generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime în specialitate;
experiență în utilizarea calculatorului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2019, ora 09.00/12.00: proba scrisă;
18 noiembrie 2019, ora 09.00/12.00: proba interviu.

Funcții contractuale (16 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante astfel:

• un post vacant de economist debutant la Serviciul R.U.N.O.S.;
• două posturi vacante de asistent medical generalist la Secția Obstetrică Ginecologie;
• un post vacant de asistent medical generalist cu studii superioare la Secția Clinică R.M.F.B.- Compartiment Recuperare Neurologică;
• două posturi vacante de asistent medical BFT la Laborator R.M.F.B.;
• un post vacant de asistent medical la Secția Chirurgie Generală I;
• un post vacant de asistent medical principal Secția Chirurgie Generală I;
• un post vacant de registrator medical la Centrul de Sănătate Mintală:
• un post vacant de infirmieră la Secția Obstetrică Ginecologic;
• un post vacant de infirmieră la Secția Obstetrică Ginecologie – Compartimentul Medicină Materno Fetală;
• un post vacant de infirmieră la Compartimentul Gastroenterologie;
• un post vacant de infirmier la Compartimentul Oncologie;
• un post vacant de brancardier la Secția Chirurgie Generală II;
• un post vacant de magaziner la Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare;
• un post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Tehnic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical generalist (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma bacalaureat;
diploma postliceală /diploma de licență a învățământului superior de specialitate;
6 luni vechime în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba de efort fizic
25 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică și interviu.

Asistent medical generalist debutant (8 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma bacalaureat;
diploma postliceală /diploma de licență a învățământului superior de specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba de efort fizic
25 noiembrie 2019, ora 09.00: proba practică și interviu.

Funcții contractuale (10 posturi) – Spitalul Municipal Sighişoara, Judeţul Mureş
Spitalul Municipal Sighişoara, Judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

moașa – 1 post:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea moașă;
adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
fără condiții de vechime.
asistent medical generalist – 6 posturi:
diplomă PL/SSD/S în specialitatea asistent medical generalist;
adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
fără condiții de vechime.
registrator medical – 3 posturi:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe de operare PC;
fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

proba scrisă în data de 21.11.2019. astfel:
ora 10.00 – pentru moașă și asistent medical:
ora 13.00 – pentru registrator medical.
proba practică în data de 27.11.2019, astfel:
ora 00 – verificarea abilităților practice moașă și pentru asistent medical;
ora 13.00 – verificarea cunoștințelor de operare PC pentru registrator medical;
interviul în data de 03.12.2019, astfel:
ora 10.00 – pentru moașă și asistent medical;
ora 13.00 – pentru pentru registrator medical.

Asistent medical debutant – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, județul Neamț
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
12 decembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Medical debutant (PL), asistent medical (PL), asistent medical debutant (PL) (3 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală, 1 (un) post contractual vacant de asistent medical (PL) – specialitatea medicină generală, la Secția Neonatologie și 1 (un) post contractual vacant de asistent medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală, la Compartimentul Terapie Intensivă – Secția Neonatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de asistent medical debutant:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de Studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
fără vechime;

• pentru postul de asistent medical:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specialitatea balneofizioterapie;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 decembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Asistent medical debutant (PL) (6 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 decembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specialitatea obstetrică ginecologie;
examen de grad principal;
5 ani vechime în activitatea de asistent medical, specialitatea obstetrică ginecologie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist debutant PL – Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii postliceale sanitare;
nu necesită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistenți medicali, infirmieră și brancardieri (8 posturi) – Spitalul Municipal Carei, Judeţul Satu Mare

Spitalul Municipal Carei, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de:

5 posturi de asistenți medicali;
1 post de infirmieră;
2 posturi de brancardieri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical:
diplomă de licență în specialitate;
diplomă de școală sanitară postlieeală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (Maipraxis medical).
infirmiere:
absolvent a cel puțin 8 clase primare;
certificat de absolvire a cursului de infirmiere;
brancardier:
absolvent a cel puțin 8 clase primare;
certificat de absolvire a cursului de infirmiere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
26 noiembrie 2019, ora 10.00, proba practică;
27 noiembrie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Asistent medical generalist debutant, infirmieră debutantă, îngrijitoare și brancardier (6 posturi) – Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Județul Teleorman

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Județul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

4 posturi asistent medical generalist debutant;
1 post infirmieră, 1 post infirmieră debutantă;
1 post îngrijitoare și 1 post brancardier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

4 posturi asistent medical generalist debutant:
absolvent al școlii postliceale specialitatea medicină generală sau echivalent în domeniu prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
fără vechime.
1 post infirmieră, 1 post infirmieră debutantă:
școală generală;
6 luni vechime pentru postul de infirmieră;
fără vechime pentru postul de infirmieră debutantă;
curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru postul de infirmieră;
1 post îngrijitoare și 1 post brancardier:
școală generală;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică/interviu.

Funcţii contractuale (9 posturi) – Spitalul Municipal Adjud, Județul Vrancea
Spitalul Municipal Adjud, Județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

asistent medical balneo-fizioterapie PL, Laborator recuperare medicină fizică și balneologie;
asistent medical generalist principal PL, Cabinet medicină internă;
asistent medical generalist principal PL, Compartimentul ATI;
infirmieră, Bloc operator;
infirmieră debutant, Compartimentul obstetrică ginecologie;
îngrijitoare, Compartimentul ortopedie traumatologie;
registrator medical, Fișier Ambulatoriu de specialitate;
muncitor, treapta II, calificare fochist la Centrală termică;
muncitor, treapta I, calificare instalator sanitar la Compartimentul întreținere clădiri și instalații.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical balneo-fizioterapie PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
diplomă bacalaureat;
vechime – 6 luni vechime în specialitate;
asigurare malpraxis valabilă;
certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat anual.
asistent medical generalist principal PL:
studii – diplomă de școala sanitară postliceală;
diplomă bacalaureat;
vechime – 5 ani vechime în specialitate;
asigurare malpraxis valabilă;
certificat membru A.M.G.M.A.M.R. vizat anual.
infirmieră:
studii – școală generală;
curs de infirmieră;
vechime – 6 luni vechime în activitate.
infirmieră debutant:
studii – școală generală;
curs de infirmieră;
vechime – fără vechime.
îngrijitoare:
studii – școală generală;
fără vechime.
registrator medical:
studii – diplomă de bacalaureat;
certificat de absolvire operator calculator;
vechime – 6 luni vechime în activitate.
muncitor, treapta II, calificare fochist:
studii – școală generală, profesională sau liceu:
certificate de calificare profesională – fochist;
autorizație I.S.C.I.R. pentru cazaneie de abur și apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din FT CR8-2009;
vechime – 6 ani vechime în meserie.
muncitor, treapta I, calificare instalator sanitar:
studii – școală generală, profesională sau liceu;
certificate de calificare profesională – instalator instalații tehnico-sanitare;
vechime – 9 ani vechime în meserie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
03 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

(Visited 24.011 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.