Social

Tichetele sociale de 250 lei pentru alimente pentru familiile cu copii din Nicolae Bălcescu

Persoanele îndreptățite sunt așteptate la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu pentru a completa cererea.

Scris de 
 pe data 
10 iunie, 2022

Familiile cu copii și cu venituri reduse care locuiesc pe raza comunei Nicolae Bălcescu, precum și persoanele fără adăpost vor beneficia de tichete sociale emise pe suport electronic pentru alimente și mese calde în cuantum de 250 lei, acordat o dată la două luni.

Beneficiari ai acestui program sunt:

  • familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • persoanele fără adăpost, astfel cum sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare;

Persoanele îndreptățite sunt așteptate la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu pentru a completa cererea.

Sumele acordate se pot utiliza doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiarii care se încadrează în categoria pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 1500 lei vor fi indentificati prin Casa Națională de Pensii Publice/ casele de pensii sectoriale.

​Celelalte categorii vor fi identificate de Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv:

– persoanele copii și adulti încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri mai mici sau egale cu 1500 lei;

– familiile beneficiare de venit minim garantat;

– familiile beneficiare de alocatia de sustinerea familiei.

Actualitate