Potrivit portalului Posturi Vacante în Administrația Publică din România, în județul și municipiul Constanța sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Casier (2 posturi) – Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa

Condiții de participare:

 • studii medii;
 • vechime 1 an în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, județul Constanța, bd. Mamaia nr. 255, telefon: 0241/481.240.

Artist circ debutant M – Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, județul Constanța, bd. Mamaia nr. 255, telefon: 0241/481.240.

Director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Auditor superior – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
 • cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, contabilitate financiară, audit financiar;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Refererent asistent – Primaria Comunei Agigea, Judeţul Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Agigea, Judeţul Constanța, telefon 0241.738. 172, e-mail secretariat@primaria-agigea.ro.

Inspector principal – Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştințe de operare PC – nivel de bază;
 • cunoștințe de limbă străină – limba engleză, nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iunie – 13 iunie 2018, între orele 09:00 – 10:00: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2018, ora 10:00: probele suplimentare, testarea cunoştinţelor de operare calculator: Word, Excel – nivel bază şi testarea cunoștințelor de limbă străină: limba engleză – nivel bază;
 • 19 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, bd. Tomis nr. 112, județul Constanța, telefon 0241/488.564, e-mail sru@spit-ct.ro.

Inspector specialitate IA – Centrul de Zi Agigea

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul ştiinţelor economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 iulie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Zi Agigea, Aleea Teilor nr. 4, judeţul Constanţa, telefon 0241/737.170.

Secretar – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, Costineşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu;

Relaţii suplimentare se obţin la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, Costineşti, cu sediul în satul Costineşti, Strada Gării nr. 1, judeţul Constanţa, tel. 0731081699/ 0241734102.

Economist IA și garderobier – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. economist IA;
 2. garderobier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist IA:
  • nivelul studiilor – studii superioare;
  • vechimea în specialitatea studii lor necesare ocupării postului – cel puţin 6 ani şi 6 luni.
 • garderobier:
  • nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. asistent medical generalist (2 posturi);
 2. asistenţi medicali pr. (2 posturi);
 3. registrator medical;
 4. ghipsar debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist (2 posturi):
  • nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • asistenţi medicali pr. (2 posturi):
  • nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.
 • registrator medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • ghipsar debutant:
  • nivelul studiilor – şcoală generală;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Șef serviciu – Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef serviciu Agenţia Fiscală nr. I.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • cunoştinţe în domeniul tehnologiei informaţiei: Word, Excel – nivel bază;
 • competenţe lingvistice de comunicare în limbi străine: limba engleză – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2018, între orele 09:00-10:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2018, ora 10:00: probele suplimentare, testarea cunoştinţelor de operare calculator: Word, Excel – nivel bază şi testarea cunoștințelor de limbă străină: limba engleză – nivel bază;
 • 05 iulie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Consilier, gradul I – Primăria Municipiului Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat manager proiect;
 • cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare;
 • nivel mediu atestat cu certificat de absolvire;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Mass Media, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi);
 • inspector, clasa I, grad profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea comunicare şi relaţii publice, jurnalism;
 • cunoştințe de operare PC – nivel bază, atestate cu documente doveditoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 iulie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr 51, județul Constanța, telefon 0241.488.137, e-mai resurse.umane@primaria-constanta.ro.

(Visited 7.172 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.