Social

Vrei să lucrezi la stat? Armata și Primăriile Constanța, Cernavodă, Năvodari și Eforie fac angajări. Care sunt condițiile

Administrațiile publice din județul Constanța, precum și unitățile militare fac angajări în această perioadă, scoțând la concurs peste 30 de locuri. Cei care sunt interesați pot găsi mai jos condițiile de participare în vederea ocupării unui post.

Scris de 
 pe data 
29 octombrie, 2018

Funcții contractuale (3 posturi) – Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța
Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post – asistent social principal – studii superioare de lungă durată în domeniul asistenţei sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, treaptă de competenţă profesională principal, vechime necesară în specialitatea studiilor minimum 5 ani – Centrul de zi pentru copii;
1 post inspector de specialitate – studii superioare de lungă durată în domeniul socio-euliural, gradul II, vechime necesară în specialitatea studiilor minimum 1 an, constituie avantaj activitatea cu grupurile de copii – Centrul de zi pentru copii;
1 post – coordonator personal de specialitate – studii sanitare postliceale, grad principal, vechime necesară în specialitatea studiilor minimum 5 ani- Creşanr. 20.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector asistent – Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța
Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent,din cadrul Compartimentului Învestiții, Achiziții Publice, Urbanism, Disciplina în Construcții, Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţiilor civile, industriale şi agricole;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
24 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Consilier debutant – Primăria Municipiului Constanţa
Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51, pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant în cadrul Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Direcţia tehnic administrativ, astfel:
• consilier, gradul debutant (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de licenţă, absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, administrative, inginereşti, economice,
nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Secretar al comunei – Primăria Comunei Lipniţa, judeţul Constanţa
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lipniţa, judeţul Constanţa.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Inspector (3 posturi) – Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție temporar vacantă, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Agenţia Fiscală nr. 3;
inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Agenţia Fiscală nr. 6;
inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Agenţia Fiscală nr. 6.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – inspector, clasa I, grad profesional principal;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – inspector, clasa I, grad profesional asistent;
cunoştinţe m domeniul tehnologiei informaţiei: Word, Excel – nivel bază;
competenţe lingvistice de comunicare în limbi străine – limba engleză, nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 octombrie 2018, între orele 09:00 – 10:00: perioada pentru depunerea dosarelor;
05 noiembrie 2018, ora 10:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei: Word, Excel – nivel bază și testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine: limba engleză – nivel bază;
06 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a unei şcoli postliceale sanitare,
vechime în specialitate – minimum 6 luni ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 octombrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
07 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
09 noiembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa
Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte şi Proceduri Achiziţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Administrator financiar și secretar unitate de învăţământ (3 posturi) – Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa
Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a funcțiilor vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de:

administrator financiar, grad II/studii superioare (1 post) din cadrul Compartimentului Contabilitate;
administrator financiar, treapta II/studii medii (2 posturi) din cadrul Compartimentului Contabilitate;
secretar unitate de învăţământ, treapta I/studii medii(1 post) din cadrul Compartimentului Secretariat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator financiar, grad II/studii superioare (1 post) din cadrul Compartimentului Contabilitate:
studii superioare;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.
administrator financiar, treapta II/studii medii (2 posturi) din cadrul Compartimentului Contabilitate:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.
secretar unitate de învăţământ, treapta I/studii medii(l post) din cadrul Compartimentului Secretariat:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor – strada Fulgerului nr. 1, Constanţa;
14 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
20 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Administrator financiar II (4 posturi) – Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa
Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a funcțiilor vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de:

administrator financiar, grad II, studii superioare (1 post) din cadrul Compartimentului Personal;
administrator financiar, treapta II, studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Planificare;
administrator financiar, treapta II/studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Logistică;
administrator financiar, treapta II/studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator financiar, grad II, studii superioare (1 post) din cadrul Compartimentului Personal:
studii superioare;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.
administrator financiar, treapta II, studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Planificare:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.
administrator financiar, treapta II/studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Logistică:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.
administrator financiar, treapta II/studii medii (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziţii:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a învăţământului liceal;
vechimea în muncă în specialitatea postului – 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor – strada Fulgerului nr. 1, Constanţa;
13 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
19 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Informatician – Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza“, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – superioare în domeniul informaticii;
vechime – 5 ani în domeniu şi cel puţin 3 ani în învăţământ;
are cetăţenie română;
nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
are capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
14 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
14 noiembrie 2018, ora 12:00: proba practică;
14 noiembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Funcții publice (5 posturi) – Primăria Orașului Cernavodă, Judeţul Constanța
Primăria Orașului Cernavodă, Judeţul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

Serviciul Tehnic – Compartimentul Tehnic Investiţii – referent de specialitate, clasa II, grad superior- 1 post;
Serviciul Tehnic – Compartimentul Tehnic Investiţii referent, clasa III, grad superior – 1 post;
Serviciul Patrimoniu şi Cadastru – inspector, clasa I, grad debutant -1 post;
Serviciul Strategie şi Proiecte – inspector, clasa I, grad superior -1 post;
Compartiment Protecţie şi Asistenţă Socială – inspector, clasa I, grad asistent -1 post.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Mediator şcolar – Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii şi cursuri de mediator şcolar (sau în curs de calificare);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2018 – data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Actualitate