Constanța

Vrei să te angajezi în Spitalul Județean Constanța sau funcționar în primărie? Sunt disponibile zeci de posturi

Spitalul Județean Constanța și primăriile din județ scot la concurs, în această săptămână, zeci de locuri de muncă.

Scris de 
 pe data 
26 februarie, 2019

Consilier juridic superior – Primăria Municipiului Medgidia, Județul Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea Drept;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
07 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Consilier şi referent (8 posturi) – Primăria Municipiului Medgidia, Județul Constanța
Primăria Municipiului Medgidia, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Consilier, I, grad profesional debutant. Compartiment Informatică;
Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Urbanism;
Consilier, I, grad profesional debutant, Serviciul Cultură;
Referent, III, grad profesional debutant, Compartiment Urbanism;
Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Disciplină în Construcții;
Consilier, I, grad profesional superior, Compartiment Monitorizare Servicii Publice;
Referent, III, grad profesional debutant, Compartiment Executări Silite;
Consilier, I, grad profesional debutant, Serviciul Cultură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Consilier, I, grad profesional debutant. Compartiment Informatică:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Urbanism:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Consilier, I, grad profesional debutant, Serviciul Cultură:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Referent, III, grad profesional debutant, Compartiment Urbanism:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Disciplină în Construcții:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Consilier, I, grad profesional superior, Compartiment Monitorizare Servicii Publice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Referent, III, grad profesional debutant, Compartiment Executări Silite:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Consilier, I, grad profesional debutant, Serviciul Cultură:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Muncitor de întreținere/fochist – Şcoala Gimnazială Nr. 1 comuna Limanu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii generale (învățământ obligatoriu de 10 ani sau diplomă de bacalaureat);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
18 martie 2019, ora 11:00: proba practică;
18 martie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Asistent medical debutant (2 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia
Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• asistent medical debutant – Căminul de Bătrâni;
• asistent medical debutant – Creșa nr. 3.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă, de absolvire a școlii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;
vechime – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 martie 2019, ora 18.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
25 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
27 martie 2019, ora 12:00: proba interviu;

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
27 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Administrator patrimoniu – Şcoala Gimnazială nr. 10, „Mihail Koiciu„ Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – superioare, economist/inginer/subinginer (conform Legii nr. 1/2011);
vechime în domeniu sau într-un domeniu apropiat cerințelor postului minimum I an;
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (gestiune);
cetățenie română;
fără antecedente penale;
constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, Igienă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
19 martie 2019, ora 09.30: proba practică;
19 martie 2019, ora 13.30: proba interviu.

Șef serviciu – Primăria Orașului Ovidiu, Județul Constanța

Primăria Orașului Ovidiu, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de șef serviciu – la Serviciul Achiziții, Investiții, Programe și Proiecte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 martie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Poliţist local asistent – Poliția Locală a Municipiului Medgidia, Județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Inspector (2 posturi) – Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa
Primăria Oraşului Eforie, Judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Compartimentului Urbanism si Disciplina in Construcţii din subordinca Arhitectului Şef, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional asistent;
inspector, clasa I, gradul profesional principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţelor inginereşti (inginerie civilă şi instalaţii), arhitectură sau urbanism;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – inspector, clasa I, grad profesional asistent.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – inspector, clasa I, grad profesional principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 martie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistenți medicali generaliști, îngrijitoare, economist I (6 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, după cum urmează:

• 4 posturi asistenți medicali generaliști
• 1 post îngrijitoare.
• 1 post economist I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 4 posturi asistenți medicali generaliști. Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post îngrijitoare. Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post economist I. Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
27 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Inspector, clasa I gradul profesional superior – Primăria Orașului Techirghiol, Județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Asistent medical generalist, infirmiere, brancardieri, îngrijitoare (29 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante:

• 12 posturi asistent medical generalist. Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni;
cu studii aprofundate – specializare în îngrijiri paleative.

• 8 posturi infirmiere. Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase + curs infirmieră;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

• 4 posturi brancardieri. Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 5 posturi îngrijitoare. Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Administrator financiar I – Liceul Tehnologic Poarta Albă, județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
19 martie 2019, ora 12.30: proba interviu.

Arhitect șef – Primăria oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
atestat Registrul Urbaniştilor din România;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șef serviciu, grad II – Direcţia Cultură şi Sport Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă aferentă studiilor superioare – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2019, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
14 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Inspector de specialitate debutant – Direcţia Cultură şi Sport Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
nu necesită vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2019, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
14 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din Constanța

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

Sediul filiala Dobrogea (3 posturi):
Referent IA – Compartimentul Informatic – 1 post;
Referent I – Biroul Administrativ – 1 post;
Arhivar – Biroul Administrativ – 1 post;

Unitatea de Administrare Constanța Nord (3 posturi):
Muncitor calificat III – SPD Vadu Oii – 1 post; Muncitor calificat IV – SPD Vadu Oii – 1 post; Rectificare: (Conform M.O. nr. 200/22.02.2019, partea a III-a).
Muncitor calificat III – Canton Nicolae Bălcescu – 1 post;
Muncitor calificat IV – SRPA 1 – 2 M. Viteazu – 1 post;

Unitatea de Administrare Constanța Sud – 1 post:
Muncitor calificat III – SPD 1 Baciu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent IA, în cadrul Compartimentului Informatic, referent I în cadrul Biroului Administrativ și arhivar în cadrul Biroului Administrativ:
referent IA în cadrul Compartimentului Informatic de la sediul filialei:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe și atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel avansat (World, Excel, Power Point și internet);
cunoștințe în administrare rețele, servere, echipamente de rețea, administrare Sisteme (Windows Server, Linux), securitate sisteme informatice, soluții antivirus, soluții securitate informatică;
vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 2 ani în funcție.

referent I, în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe secretariat/birotică/asistent manager;
atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel mediu (World, Excel, și internet);
vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie între 1 an – 2 ani în funcție.

arhivar în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
curs de calificare – specializarea arhivar absolvit cu certificat acreditat la nivel național, cunoștințe;
atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel mediu (World, Excel, și internet);
vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 6 luni în funcție.

muncitor calificat:
absolvenți de cursuri cu profil electric/electromecanic/mecanic și să îndeplinească următoarele condiții privind nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

muncitor calificat III:
școală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil;
6 luni – 1 an vechime.

muncitor calificat IV:
școală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil;
0 luni – 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 martie 2019: termen limită de depunere a dosarelor;
referent IA, în cadrul Compartimentului Informatic, referent I în cadrul Biroului Administrativ și arhivar în cadrul Biroului Administrativ:
12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă – Constanţa, Str. Zburătorului nr. 4, etaj 2;
18 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.
muncitori calificați din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord și Unitatea de Administrare Constanța Sud:
12 martie 2019, ora 13:00: proba practică la sediul SRP1 Basarabi, Poarta Albă;
18 martie 2019, ora 10:00: proba interviu la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, din Constanţa, Str. Zburătorului nr. 4.

Expert Sl – Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
minimum 1 an vechime în specialitate;
cunoștințe avansate de operare calculator;
cunoștințe avansate de redactare a documentelor;
cunoștințe bune de contabilitate primară;
cunoașterea limbii engleze – nivel avansat, cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
disponibilitate la deplasări interne și internaționale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 martie 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
11 martie 2019, ora 09.00, proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector superior – Primăria Municipiului Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe economice, inginerie;
cunoștințe limba engleză, nivel mediu – prin proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, eliminatorie;
curs perfecționare în domeniul management proiect;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
15 martie 2019, ora 10.00 – proba de testare a competențelor lingvistice, eliminatorie;
18 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
20 martie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Inspector asistent – Primăria Comunei Amzacea, judeţul Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
20 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

 

 

Actualitate