Actualitate

Vrei să te angajezi la CERONAV sau ANR? Zeci de posturi sunt disponibile și scoase la concurs. Lista completă și condițiile de angajare

CERONAV și ANR scot la concurs zeci de locuri de muncă. În articol găsiți lista completă a posturilor și condițiile specifice de angajare.

Scris de 
 pe data 
8 februarie, 2019

Inspector de specialitate III – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, grad III în cadrul Serviciului Programe europene și IMO.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în domeniul economic;
vechime în muncă de minimum 6 luni;
certificat ECDL – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
13 martie 2019, ora 10.00: proba interviu

Inspector de specialitate I și inginer I – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

inspector de specialitate, grad I, în cadrul Biroului achiziții publice;
inginer, grad I, în cadrul Biroului construcții-investiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

inspector de specialitate, grad I:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
experiență. în domeniul achizițiilor publice de minimum 1 an.
inginer, grad I:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în studii tehnice;
vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni;
experiență în domeniul construcții/investiții și achiziții de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
07 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Șef birou și șef serviciu – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante de:

șef Birou Construcții – investiții;
șef Serviciu Logistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

șef Birou construcții-investiții:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în studii tehnice;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
vechime în funcții de conducere de minimum 5 ani;
experiență în domeniul construcții/ investiții și achiziții de minimam 3 ani.

șef Serviciu logistică:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în economie;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni:
vechime în funcții de conducere de minimum 5 ani;
experiență în domeniul administrativ, contractare, bugete de minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
04 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
05 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcţii contractuale – Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Direcția Tehnică:

inspector specialitate, gradul IA – Inspectoratul Tehnic A.N.R. Galați – 1 post:
nivelul studiilor studii tehnice superioare de lungă durată (facultate tehnică, institut de marină, academia navală, universitate maritimă) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază: inginer electrotehnică/electromecanică;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani;
cerințe specifice: posesor carnet de conducere categoria B.

inspector specialitate, gradul III – Inspectoratul Tehnic A.N.R. Galați – 1 post:
nivelul studiilor: studii tehnice superioare de lungă durată (facultate tehnică, institut de marină, academia navală, universitate maritimă) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – inginer;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni;
cerințe specifice – posesor carnet de conducere categoria B.

Serviciul Investiții Achiziții Publice

referent specialitate, gradul I – 1 post:
nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
specialitatea de bază: profil tehnic (construcții civile/instalații).
alte specializări – cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani. din care minimum 3 ani în domeniul achizițiilor publice.

Compartimentul Audit Public Intern:

auditor superior – 1 post:
nivelul studiilor; studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază: economie, inginerie economică, juridic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani.
Cerințe specifice: candidatul trebuie să aibă avizul favorabil al structurii de audit constituită la nivelul organului ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor). Pentru obținerea avizului candidatul va depune la Compartimentul Audit Public Intern din A.N.R., un dosar care va cuprinde următoarele documente:

curriculum vitae;
o declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni,
o lucrare în domeniul auditului public intern;
2 scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.
Avizul se va elibera în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii dosarului.

auditor principal -1 post:
nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază: economie, inginerie economică, juridic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani.
Cerințe specifice suplimentare:
candidatul trebuie să aibă avizul favorabil al structurii de audit constituită la nivelul organului ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor).
Pentru obținerea avizului candidatul va depune la Compartimentul Audit Public Intern din ANR, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
curriculum vitae;
o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni.
o lucrare în domeniul auditului public intern:
2 scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.
Avizul se va elibera în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.

Căpitănia Zonală Constanța:

Căpitănia Portului Constanța:

căpitan port debutant/Serviciul siguranța navigației (2 posturi):
nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul naval;
specialitatea de bază: transport maritim și pe căi navigabile interioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime;
cerințe specifice – posesor camei de conducere auto categoria B;
cunoștințe de limba engleză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
06 martie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
12 martie 2019, ora 10.00 – interviul.

Inspector de specialitate (3 posturi) – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

inspector de specialitate, grad I, în cadrul Serviciului logistică;
inspector de specialitate, grad II, în cadrul Serviciului logistică;
inspector de specialitate, grad III, în cadrul Serviciului logistică

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de inspector de specialitate, grad I:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
experiență în relații publice și contractare.

Pentru postul de inspector de specialitate, grad II:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,
vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni.

Pentru postul de inspector de specialitate, grad III:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
19 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa
Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale;

referent specialitate, grad III, Biroul Coordonare Programe -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – specializări prevăzute în domeniul fundamental cod 40 științe sociale, conform H.G. nr. 575/2015 cu modificările și completările ulterioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
Cerințe specifice – cunoștințe de limba engleză nivel avansat scris, citit, vorbit.

Direcția Inspecții Siguranță și Securitate Navală:

Șef birou, Biroul ISM/ISPS/DISSN -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani în domeniul naval.
Cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;
cursuri specifice siguranță și securitate maritimă;
cursuri Codul ISM, Codul ISPS.

inspector specialitate, grad IA, Serviciul PSC – FSC/DISSN – 2 posturi;

-nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval (marină punte/mașină) sau construcții nave;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani.
Cerințe specifice:
criterii minime conform ari. 22 alin. (1) și (5) din H.G. nr. 811/2010;
posesor carnet de conducere categoria B;
cunoștințe de limba engleză în domeniul de activitate.

Direcția Tehnică:
inspector specialitate, grad IA, Inspectoratul Tehnic ANR Constanța -1 post:
nivelul studiilor – studii tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
specialitatea de bază – absolvent de facultate tehnică, institut/ acadcmie/universitate maritimă, cu diplomă de inginer;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani.
Cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;
cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
cunoștințe de limba engleză sau franceză – nivel mediu.

Serviciul Investiții Achiziții Publice:
referent specialitate, grad II -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența;
specialitatea de bază – profil tehnic (construcții civile/instalații).
alte specializări – cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani, din care minimum 3 ani în. domeniul achizițiilor publice.

Biroul Secretariat Relații Publice:
referent specialitate, grad IA -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – științe economice/administrație și afaceri/linobi și literaturi străine/științe politice/litere;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani,
Cerințe specifice – limba engleză nivel mediu/avansat alte limbi străine opțional.

Căpitănia Zonală Constanța:

economist, grad IA, Serviciul Financiar Contabilitate -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani;

căpitan port, gradul I, Serviciul siguranța navigației – Zona nord, C.P. Constanța – 2 posturi:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 3 ani în domeniul naval:
fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim.
Cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B:
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;

căpitan port specialist, Serviciul siguranța navigației – Zona sud C.P. Constanța – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 6 ani în domeniul naval:
fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim managerial.
Cerințe specifice:
posesor carnet dc conducere categoria B:
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;

ofițer port, treapta I, Căpitănia Port Mangalia -1 post:
nivelul studiilor – medii;
vechime minimum 3 ani in funcția de ofițer maritim portuar sau timonier.
Cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;

căpitan port, specialist. Căpitănia Port Cernavodă – l post:
nivelul studiilor – studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 6 ani în domeniul naval:
fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim managerial.
Cerințe specifice:
posesor carnet dc conducere categoria B;
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;

căpitan port, debutant. Oficiul de Căpitănie Jurilovca – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.
Cerințe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;
cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Căpitănia Zonală Galați

referent specialitate, grad III, Serviciul financiar contabilitate administrativ -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază: economic, tehnic, juridic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 luni.
Cerințe specifice:
cunoștințe de operare PC.

Căpitănia Zonală Giurgiu

referent specialitate, debutant, Căpitănia Portului Călărași -1 post;
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul juridic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
Cerințe specifice;
cunoștințe de operare PC.

Căpitănia Zonală Tulcea

economist, grad II, Serviciul financiar contabilitate administrativ -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.
Cerințe specifice – cunoștințe de operare PC;

referent specialitate, grad II, Serviciul financiar contabilitate administrativ – 1 post;
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în studiile superioare necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.
Cerințe specifice – cunoștințe de operare PC;

căpitan port debutant, Biroul VTMIS – 2 posturi:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.

căpitan port debutant, Căpitănia Portului Sulina – 1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul naval;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

căpitan port debutant. Compartimentul VTMIS, CP. Drobeta-Turnu Severin -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul navigație și transport maritim și fluvial;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.

căpitan șef de port, Căpitănia Portului Orșova -1post;
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – transport fluvial pe căi navigabile interioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 4 ani.

șef oficiu, Oficiul Căpitănie Bechet -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază. – transport fluvial pe căi navigabile interioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.

căpitan port, debutant, Oficiul de Căpitănie Timișoara -1 post:
nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
specialitatea de bază – domeniul navigație și transport maritim și fluvial;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
26 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
01 martie 2019, ora 10.00 – interviul.

Actualitate