Iată lista completă a locurilor de muncă scoase la concurs pentru cadrele medicale:

Asistent medical principal PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceală prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
 • 5 ani vechime ca asistent medical;
 • examen pentru obţinerea gradului principal.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 20 august 2018, ora 10:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 august 2018, ora 10:00: proba practică.

Director medical și director finnaciar contabil (2 posturi) – Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici”, Ştefăneşti
Criterii specifice pentru director medical:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Pentru director financiar contabil:

 • suni absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Calendarul concursului:

 • proba scrisă – 30.08.2018, ora 10.00;
 • susţinerea proiectului de specialitate – 04.09.2018, ora 10.00;
 • interviul de selecţie – 04.09.2018, ora 14.00.

Asistent medical pediatrie – Spitalul de Pediatrie din Piteşti, Județul Argeș 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 august 2018, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău
1 post asistent medical principal, studii posiliceale, vechime 5 ani ca asistent medical şi examen pentru obţinerea gradului principal, Bloc Operator;
1 post asistent medical cu studii superioare, vechime 6 luni ca asistent medical, Bloc Operator;
1 post de asistent medical debutant, studii postliceale, vechime nu se solicită. Spitalizare de zi.

 

Asistent medical debutant (PL) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sanitar de specialitate sau echivalent,
 • nu este necesară dovada vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 august 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 22 august 2018, ora 11.00: proba practică;
 • 23 august 2018, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu“, din Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii – studii postliceale
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 august 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 august 2018, ora 09:00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 09:00: proba interviu.

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

20 posturi de referent, gradul I (M), 7 posturi de referent, gradul II (M) şi 12 posturi de inspector, gradul II (M) în cadrul Serviciului Medical Suport Spitale;
1 post de şef serviciu, gradul II (S), 1 post de inspector de specialitate I (S) şi 2 posturi de inspector de specialitate II (S) în cadrul Serviciului Promovarea Sănătăţii şi Punctul Focal:
1 post de inspector de specialitate IA (S) în cadrul Serviciului Resurse Umane;
1 post de inspector de specialitate IA (S) şi 1 post de inspector de specialitate I (S) în cadrul Serviciului Medicină Şcolară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 august 2018, ora 14.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
21 august 2018, proba scrisă;
27 august 2018, proba interviu.
Ora şi locul de desfăşurare al concursului (proba scrisă şi proba interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.assmb.ro în data de 16.08.2018, respectiv 22.08.2018.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu“, din Bucureşti,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 august 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 august 2018, ora 09:00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical, referent specialitate (5 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
• 3 posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, cu studii post liceale (PL ) fără vechime în specialitate, in cadrul:
Secţiei CI. A.T.I.- 1;
Secţiei CI. Pediatrie III – 2.

• 1 post temporar vacant dc asistent medical debutant, in specialitatea laborator/ medicină generală, cu studii postliceale PL, fără vechime în specialitate, în cadrul Laboratorului Analize Medicale – 1;

• 1 post temporar vacant de referent de specialitate, gradul III, cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă in profil tehnic, economic sau juridic, cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni, în cadrul Serviciului Aprovizionare-Achiziţii – 1.

Îngrijitor la domiciliu (6 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.) Cluj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale sau studii medii dovedite cu adeverinţă sau certificat de absolvire, după caz;
candidaţii să deţină atestat/certificat de calificare sau echivalent în ocupaţia de îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu sau îngrijitor la domiciliu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 august 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical debutant PL  – Direcţia Publică de Proiecţie Sociala Târgu Jiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) absolvent/ă de şcoală sanitară postliceală;
b) certificat de membru O.A.M.M.R.;
c) avizul pentru autorizarea exercitării profesiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 16:00: depunerea limită pentru depunerea dosarelor,
21 august 2018, ora 10:30: proba scrisă;
23 august 2018, proba interviu.

Asistent comunitar medical principal  – Primăria Comunei Dănești, Județul Harghita
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii medii liceale/postliceale în domeniul sanitar în specialitatea asistentă medicală asistenţa medico-socialâ absolvită cu diplomă;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
vechimea în specialitatea Studiilor – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical și infirmieră (3 posturi)  – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
un post asistent medical specialitatea igienă la compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale;
un post vacant de infirmieră la Bloc Nașteri;
un post vacant de infirmieră la Secţia Clinică RMFB.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 16.00: data limiotă pentru depunerea dosarelor;
22 august 2018, ora 08:00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 08:00: proba interviu.

 

Asistent medical generalist (5 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 15:30: termen limită de depunere a dosarelor;
22 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
24 august 2018, ora 08:30: proba interviu.

Asistent medical și îngrijitoare (4 posturi) – Spitalul Orăşenesc Sinaia, Județul Prahova
asistent medical:
1 post cu normă întreagă la Secţia Pediatrie;
1 post cu normă întreagă la Laboratorul de Analize Medicale.
îngrijitoare:
2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare la Compartimentul Chirurgie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 august 2018, ora 10.00: proba practică;
28 august 2018, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical generalist de laborator – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postlîceală în specialitatea laborator;
debutant, fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
13 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postlîceală în specialitatea laborator;
debutant, fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 septembrie 2018: proba practică, ora şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs;
28 septembrie 2018: proba interviu, ora şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs.

Asistent medical, infirmiere, îngrijitoare curățenie (15 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială, Satu Mare
• 4 posturi asistent medical – studii postliceale absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specialitatea asistenţă medicală;
• 8 posturi infirmiere – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
• 3 posturi îngrijitoare curăţenie – studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 august 2018, ora 14.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
27 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

 

Asistent medical generalist principal PL – Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) sunt absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, specializarea asistent medical generalist;
b) au promovat examenul de grad principal;
c) 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
d) certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. şi avizul anual pe 2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
23 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (6 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
30 august 2018, ora 10.00: proba practică;
04 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – U.A.T. Rădăuţi , Judeţul Suceava
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 august 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
24 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 august 2018, ora 12:00: probă interviu;

Îngrijitoare, infirmieră (4 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi
• 2 (două) posturi îngrijitoare – Compartiment chirurgie plastică
• 1 (un) post îngrijitoare – Secţia chirurgie generală
• 1 (un) post infirmieră – Compartimentul cardiologie

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 august 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 30 august 2018, ora 11.00: interviul.

Infirmier, brancardier (8 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
• 7 (şapte) posturi infirmier (Secţia Clinică Chirurgie Generală II – 1 post, Secţia Clinică Gastroenterologie – 2 posturi, Secţia Clinică Medicină Internă I – 2 posturi, Secţia Clinică Medicină Internă II -1 post, Secţia Clinica Pediatrie -1 post);
• 1 (un) post brancardier (Secţia Clinică ORL).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 august 2018, ora 15:30: termen limită de depunere a dosarelor;
27 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
29 august 2018, ora 08:30: proba interviu.

 

Infirmier și îngrijitoare (3 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

 • un post de infirmier, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Pediatrie;
 • un post de îngrijitoare curăţenie, pe perioadă nedeterininată, în cadrul Secţiei Boli infecţioase;
 • un post de îngrijitoare curăţenie, pe perioadă nedeterininată, în cadrul Secţiei Neurologie.

Director financiar contabil – Spitalul Orăşenesc “Dr. Alexandru Borza”Abrud

Condiţii de participare:

 • nivelul studiilor superioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalul Orăşenesc „Dr. Alexandru Borza“, Abrud, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Spitalul Orăşenesc „Dr. Alexandru Borza“, Abrud.

(Visited 22.196 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.