Iată lista locurilor scoase la concurs și condițiile de participare:

Asistent medical și muncitor (2 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov

asistent medical studii, postliceale – medicină generală, la secţia OG I, minimum 2 ani vechime în funcţia de asistent medical;
asistent medical principal, studii superioare – medicină generală, la Secţia OG IV, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical, infirmieră, economist IA (7 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează :

• 1 post contractual vacant de asistent medical studii post liceale – medicină generală, la Bloc naştere, minimum 1 an vechime în funcţia de asistent medical;
• 2 posturi contractual vacante de asistent medical principal, studii post liceale – medicină generală, la Secţia ATI, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical, curs de transfuzii absolvit;
• 1 post contractual vacant de asistent medical studii post liceale – medicină generală, la Staţia Sterilizare, fără condiţii de vechime;
• 1 post contractual vacant de infirmieră, studii generale, curs de infirmieră absolvit, la Secţia Neonatologie TI, fără condiţii de vechime;
• 1 post contractual vacant de infirmieră, studii generale, curs de infirmieră absolvit, la Bloc operator, minimum 5 ani vechime în funcţia de infirmieră;
• 1 post contractual vacant de economist IA – şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, diplomă de licenţă în specialitatea serviciului, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în funcţia de economist, minimum 2 ani vechime în specialitatea serviciului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
21 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
24 septembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Infirmieră și asistent medical generalist (2 posturi) – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa“, Bucureşti

1 post infirmieră debutantă – Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie;
1 post asistent medical generalist – Secţia chirurgie generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 septembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
13 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
17 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical (30 posturi) – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti. Str. Sf. Ecaterina nr. 3. sectorul 4, scoate la concurs următoarele posturi contractuale, vacante, pentru reţeaua cabinetelor medicale şcolare de medicină generală:

• 29 posturi de asistenţi medicali specialitatea medicină generală sau pediatrie cu studii postliceale;
• 1 post de asistent medical debutant specialitatea medicină generală sau pediatrie cu studii postliceale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2018, ora 14.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
20 septembrie 2018, proba scrisă;
26-27 septembrie 2018, proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante de asistent medical generalist (Ambulatoriu de Specialitate Stomatologie).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă – str. Gh. Marinescu nr. 50;
19 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant și infirmier (4 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, satul Greci, judeţul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, specialitatea Medicină Generală, din cadrul Secţiei Psihiatrie I;
infirmier, grad profesional debutant, nivel studii G. din cadrul Secţiei Psihiatrie I;
infirmier, grad profesional debutant, nivel studii G, din cadrul Secţiei Psihiatrie II;
infirmier, nivel studii G, din cadrul Compartimentului Ergoterapie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi stabilite ulterior.

Asistent medical principal, îngrijitoare (3 posturi) – Spitalul Municipal Câmpina

1 post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterm mată, cu normă întreagă, pentru Secţia Medicină Internă;
• 1 post de îngrijitoare curăţenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secţia Medicină Internă;
• 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicina generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secţia Pediatrie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2018, ora 13.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
19 septembrie 2018. ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical generalist și moașă (3 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

2 posturi de asistenţi medicali generalişti, cu PL, minimum 6 luni experienţă sau vechime ca asistent medical, durată determinată, post temporar vacant în secţia de obstetrică ginecologie;
1 post de moaşă, studii superioare de moaşă, minimum 6 luni experienţă sau vechime ca asistent medical cu studii superioare, durată determinată, post temporar vacant m Secţia de obstetrică ginecologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
14 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical debutant – Spitalul Municipal Fălticeni

Spitalul Municipal Fălticeni, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical debutant, Secţia Obtetrică Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de asistent medical generalist;
vechimea nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical principal (2 posturi) – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” București

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” cu sediul în strada Independenței nr. 103 sector 5 Bucureşti, organizează examen/concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de asistent medical principal (studii postliceale în domeniul laborator sau generalist cu specializare ulterioară laborator cu certificat de absolvire), vechime în specialitate – minimum 5 ani ca asistent medical în laborator de analize medicale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 septembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
02 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical principal (6 posturi) – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” București

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” cu sediul în strada Independenței nr. 103 sector 5 Bucureşti, organizează examen/concurs pentru ocuparea a 6 (şase) posturi vacante de asistent medical principal (studii postliceale în domeniul laborator sau generalist cu specializare ulterioară laborator cu certificat de absolvire), vechime în specialitate – minimum 5 ani ca asistent medical în laborator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 septembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 10.30: proba practică;
02 octombrie 2018, ora 10.30: proba interviu.

Asistent medical, infirmieră, îngrijitoare (8 posturi) – Spitalul Municipal Fălticeni

Spitalul Municipal Fălticeni, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical debutant, Secţia pneumoftiziologie;
• 2 posturi infirmieră, Secţia medicină internă;
• 2 posturi infirmieră, Secţia chirurgie generală;
• 1 post infirmieră, Compartiment primiri urgenţe;
• 1 post infirmieră debutantă, Secţia cardiologie;
• 1 post de îngrijitoare, Secţia medicină internă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical, infirmieră, îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi

• 2 posturi asistent medical debutant cu studii postliceale pentru Secţia Clinică Medicină Internă I – specialitatea medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postiiceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,

• 1 post asistent medical principal PL, pentru Secţia Clinică Medicină Internă I – specialitatea medicină generală, minimum 5 ani vechime ca asistent medical, diplomă de şcoală sanitară postiiceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, diplomă grad principal;

• 1 post infirmieră pentru Secţia Clinică Medicină Internă I – şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, minimum 6 luni vechime în activitate.

• 1 post îngrijitoare cu sau fără vechime în activitate pentru Secţia Clinica Medicină Internă I – studii – şcoală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
02 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
03 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical principal PL – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Compartiment dietetică:
asistent medical principal PL, specialitatea dietetică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, între orele 13.30-15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist (P.L.) – Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă – test grilă;
28 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
03 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (PL) – Spitalul Orăşenesc Horezu

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
01 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

(Visited 17.646 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.