Asistent medical PL – Spitalul Orăşenesc Aleşd, Județul Bihor

Spitalul Orăşenesc Aleşd, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical, specialitatea medicină generală (PL) – la Camera de gardă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală, sanitară postliceală sau echivalentă/ diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime ca asistent medical în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
16 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Asistentă medicală – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistentă medicală – la Dermatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
11 martie 2020, ora 09.00: proba practică;
16 martie 2020, ora 09.00: proba interviu

Asistent medical principal Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal specialitatea medicină generală – Unitatea Primiri Urgențe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă absolvire a școlii sanitare postliceale;
grad principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
09 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
11 martie 2020, ora 10.00: proba interviu;

 

Asistent medical principal – Spitalul Clinic C.F. Nr.2 din Bucureşti

Spitalul Clinic C.F. Nr.2 din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical principal – Cabinet Neurologie-Ambulatoriul Integrat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
absolvent studii medii, postliceale de specialitate;
5 ani vechime în specialitate;
examen pentru obținerea gradului de principal;
cunoștințe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
18 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

asistent medical – specialitatea medicină generală (8 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
asistent medical principal – specialitatea medicină generală (3 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 142);
asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 108);
asistent medical – specialitatea radiologie (4 posturi) (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 108);
muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș (telefon 021/319.30.51 – 61, interior 594).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– asistent medical – specialitatea medicină generală (8 posturi):
nivel de studii – postliceale;
diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului.
vechime – minimum 6 luni ca asistent medical generalist (să nu dețină gradul principal ca asistent medical generalist).

asistent medical principal – specialitatea medicină generală (3 posturi):
nivel de studii – postliceale;
diplomă de școală sanitară postlicealâ sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
diplomă de bacalaureat;
adeverință examen grad principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – grad principal în medicină generală, avizat și valabil la data concursului;
vechime – minimum 5 ani ca asistent medical generalist.

asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant:
nivel de studii – superioare;
diplomă de licență în specialitatea nutriție și dietetică, însoțită de suplimentul descriptiv;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical generalist licențiat în nutriție și dietetică, avizat și valabil la data concursului;
vechime: -.

asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare:
nivel de studii – postliceale;
diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical balneofizioterapie și recuperare, avizat și valabil la data concursului;
vechime: -.

asistent medical – specialitatea radiologie (4 posturi):
nivel de studii – postliceale;
diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea radiologie; diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical – radiologie, avizat și valabil la data concursului;
vechime: minimum 6 luni ca asistent medical – specialitatea radiologie (să nu dețină gradul de asistent medical principal – specialitatea radiologie).

muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș:
nivel de studii – minimum generale: curs/certificat de calificare în meseria de lăcătuș;
act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării: nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
vechime – minimum 3 ani – maximum 6 ani la data angajării, în meseria de lăcătuș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;

asistent medical – specialitatea medicină generală, asistent medical principal – specialitatea medicină generală, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică – debutant, asistent medical – specialitatea radiologie:
10 martie 2020, ora 09:00, proba scrisă;
17, 18 și 19 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.

asistent medical debutant – specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare:
10 martie 2020, ora 12:30, proba scrisă;
17, 18 și 19 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.

muncitor calificat III (lăcătuș) – treapta profesională muncitor calificat IV – calificarea lăcătuș:
10 martie 2020, ora 09:00, proba practică;
17 martie 2020, ora 09:00, proba interviu.

Funcții contrctuale – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

PE SPITAL:
Asistent medical, specialitatea medicina generală, 13 posturi vacante după cum urmează:

Asistent medical cu studii postliceale – 10 posturi vacante;
Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

Asistent medical debutant cu studii postliceale – 3 posturi vacante;
Vechime ca asistent medical – nu e cazul;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

Infirmieră 10 posturi vacante
Vechime ca infirmieră minim 6 luni;
Scoală generală;
Curs de infirmiere autorizat;

Infirmieră debutantă 4 posturi vacante
Nu necesita vechime în funcţie;
Scoală generală;
Curs de infirmiere autorizat;

Brancardier 7 posturi vacante:
Şcoală generală;
Nu necesita vechime în funcţie
Curs de brancardieri autorizat;

Îngrijitoare 6 posturi vacante:
Şcoală generală;
Nu necesita vechime în funcţie

BLOC OPERATOR CENTRAL:
Asistent medical, specialitatea medicina generală, 5 posturi vacante după cum urmează:

Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale – 4 posturi vacante;
Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

Asistent medical cu studii postliceale – 1 post vacant;
Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

Infirmieră 4 posturi vacante
Vechime ca infirmieră minim 6 luni;
Scoală generală;
Curs de infirmiere autorizat;

Îngrijitoare 4 posturi vacante:
Şcoală generală;
Nu necesita vechime în funcţie

SECȚIA CLINICĂ A.T.I. II – 5 posturi vacante:
Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale
Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
Experienta profesionala intr-o sectie/compartiment cu paturi de ATI/TI minim 2 ani;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

SECȚIA CLINICĂ A.T.I. II – ANESTEZIE – 6 posturi vacante:
Asistent medical specialitatea medicina generală cu studii postliceale
Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
Experienta profesionala intr-o sectie/compartiment cu paturi de ATI/TI minim 6 luni;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;

CENTRUL DE HEMODIALIZĂ – 2 posturi vacante:
Asistent medical principal specialitatea medicina generală cu studii postliceale
Vechime ca asistent medical minim 5 ani;
Experienta profesionala intr-o structura similara minim 2 ani;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
Certificat de grad principal specialitatea medicină generală;

STAȚIA CENTRALĂ DE STERILIZARE – 1 post vacant
Asistent medical specialitatea medicina generală cu studii postliceale
Vechime ca asistent medical minim 6 luni;
Experienta profesionala intr-o structura similara minim 6 luni;
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

17.02.2020 – 28.02.2020 – înscrierea candidaţilor de luni până joi între orele 0800 – 1600 şi vineri între orele 0800 – 1400
02.03.2020 ora 1400 – selecţie dosare
03.03.2020 ora 1000 – afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului ( www.suub.ro )
03.03.2020, ora 1000 – 04.03.2020 ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor
05.03.2020, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor
11.03.2020, ora 0900 – susţinerea probei scrise la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1
12.03.2020, ora 1200 – afişarea rezultatelor probei scrise (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului www.suub.ro)
12.03.2020, ora 1200 – 13.03.2020, ora 1200 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise
16.03.2020, ora 1200 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa
17.03.2020, ora 0900 – susţinerea probei practice/ interviu la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj1
18.03.2020, ora 1000 – afişarea rezultatelor probei practice/ interviu (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului www.suub.ro)
18.03.2020, ora 1000 – 19.03.2020, ora 1000 – formularea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/interviu
20.03.2020, ora 1000 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică/interviu
20.03.2020, ora 1200 – afişarea rezultatelor finale (se va afişa la sediul SUUB – Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului www.suub.ro ).

Asistent medical (21 posturi) – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti. Str. Sf. Ecaterina nr. 3. sectorul 4, scoate la concurs următoarele posturi contractuale, vacante, pentru reţeaua cabinetelor medicale şcolare, după cum urmează:

4 posturi de asistenți medicali principali, cu studii postliceale specialitatea medicină generală;
17 posturi de asistenți medicali, cu studii postliceale specialitatea medicină generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform Hotărârii nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019; certificat grad principal (pentru posturile de asistent medical principal);
5 ani vechime în specialitate (pentru posturile dc asistent medical principal);
minimum 6 luni vechime în specialitate (pentru posturile de asistări medical).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
09 martie 2020: proba scrisă;
13 martie 2020: proba interviu.

Asistent medical generalist PL și infirmieră (3 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

asistent medical generalist (PL);
infirmieră (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (PL):
nivelul studiilor – absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de stadii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime ca asistent medical în specialitate.
infirmieră (2 posturi):
nivelul studiilor – absolvent de școală generală;
certificat de absolvire curs de infirmieră (original și copie xerox), organizat de O.A.M.M.R. din România sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală, resurse umane și certificare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 martie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
11 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
17 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, Judeţul Cluj organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical cu PL în laboratorul de analize medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sau studii de licență în specialitatea asistent medical de laborator;
6 luni vechime în specialitatea laborator analize medicale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 martie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
13 martie 2020: proba practică;
17 martie 2020: proba interviu.

Asistent medical, asistent medical principal și infirmieră – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

asistent medical PL, specialitatea medicină generală – Camera de gardă;
asistent medical principal PL, specialitatea laborator – Laborator analize medicale;
infirmieră – Secția Clinică Boli Infecțioase Copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical PL, specialitatea medicină generală:
diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea postului;
6 luni vechime ca asistent medical, specialitatea medicină generală.

asistent medical principal PL, specialitatea laborator:
diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea postului;
examen pentru obținerea gradului principal în specialitatea postului;
5 ani vechime ca asistent medical, specialitatea medicină de laborator.

infirmieră:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
09 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
13 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical debutant – Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant – Secția Pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postiiceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de școală postEceală prin echivalare;
membru al O.A.M.M.R.;
nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 13.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
12 martie 2020, proba interviul.

Asistent medical generalist, asistent de laborator și îngrijitoare (11 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist (8 posturi);
asistent de laborator;
îngrijitoare (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (8 posturi):
nivelul studiilor – școala postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
asistent de laborator:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.
îngrijitoare (2 posturi):
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
17 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.

 

Asistent medical (PL) – Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de asistent medical (PL) – Baza de Agrement Șugaș Băi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii sanitare postliceale;
cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene -nivel bază;
nu se solicită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
11 martie 2020, proba interviu.

Asistent medical PL – Spitalul Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj

Spitalul Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical, cu studii postliceale – specialitatea generalist – Cabinet ortopedie-traumatologie – ambulatoriul integrat Spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale de asistent medical – specialitatea generalist;
să aibă minimum 6 luni vechime în specialitate;
să aibă gradul de asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 martie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
16 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical PL în specialitatea balneofizioterapie – Spitalul Municipal Orăştie, județul Hunedoara

Spitalul Municipal Orăştie, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical cu studii postliceale în specialitatea balneofizioterapie la Compartiment Recuperare Medicină Fizică și Balneară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea balneofizioterapie;
6 luni vechime în specialitatea balneofizioterapie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 februarie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
10 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – Spitalul Orăşenesc Haţeg, Judeţul Hunedoara
Spitalul Orăşenesc Haţeg, Judeţul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist debutant, în cadrul Secției Chirurgie Generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
vechime minimă – nesolicitată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 februarie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
12 martie 2020, ora 10:00: proba practică;
16 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist (4 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor vacante, de:

asistent medical generalist, la Bloc operator IV (Ortopedie – traumatologie);
asistent medical generalist (3 posturi), la Bloc operator V (Urologie).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist;
nu necesită vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
09 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
12 martie 2020, ora 13.00: proba practică;
18 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ,

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent de școală postliceală sanitară,
fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2020, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist – Spitalul General C.F. Ploieşti, Județul Prahova

Spitalul General C.F. Ploieşti, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist – Secția Medicina Internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare;
vechime în specialitate – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
11 martie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
13 martie 2020, ora 09:00: proba practică;
17 martie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia”, Mizil, județul Prahova

Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia”, Mizil, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist în cadrul Secției Medicină internă + ambulatoriu integrat – perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare;
vechime în specialitate – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020, ora 13.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist principal – Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj

Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: diplomă de asistent medicul generalist, cu studii superioare și principal;
vechime – minimum 5 ani;
cunoștințe operare PC – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
06 aprilie 2020, ora 12:00: proba practică.

Asistent medical și asistent medical debutant (3 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, județul Sălaj

Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, județul Sălaj organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Serviciului resurse umane – programe de dezvoltare, Compartimentul asistență medicală școlară, de:

asistent medical (2 posturi);
asistent medical debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical (2 posturi):
studii de specialitate – studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
vechime în muncă – minimum 1 an ca asistent medical;
certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
asistent medical debutant:
studii de specialitate – studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
vechime în muncă – nu este necesară;
certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
09 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
11 martie 2020: proba interviu.

Asistent medical generalist (2 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist (2 posturi), astfel:

1 post asistent medical generalist, în cadrul Secției Clinice Pneumologie I;
1 post asistent medical generalist, în cadrul Secției Pneumologie II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

specialitatea – asistent medical generalist;
certificat O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
10 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (2 posturi) – Spitalul Orășenesc Cisnădie, județul Sibiu

Spitalul Orășenesc Cisnădie, cu sediul în Cianadie, Str. Băilor nr. 23, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de asistent medical generalist – 2 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – superioare/colegiu/postliceale specializarea asistență medicală generală;
vechime – fără vechime;
certificat care atestă calitatea de membru O.A.M.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
17 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale sanitare prin echivalare;
nu se solicită vechime în muncă.
*Taxă concurs – 200 lei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 martie 2020, ora 12:00: proba scrisă;
18 martie 2020, ora 12:00: proba practică.

Funcții contractuale (14 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de:

operator registrator medical de urgență debutant – 1 post;
asistent medical debutant (PL) – 8 posturi;
infirmieră debutantă – 2 posturi;
brancardier – 1 post;
îngrijitoare – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

operator registrator medical de urgență debutant – diplomă de studii medii;
asistent medical debutant (PL) – diplomă de școală postliceală sanitară;
infirmieră debutantă – școală generală;
brancardier – școală generală;
îngrijitoare – școală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi stabilite ulterior.

Asistent medical – Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava
Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 70 din Statul de Funcții, la Secția Psihiatrie Cronici II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale;
vechime minimum 6 luni ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
09 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
13 martie 2020, ora 09.00: proba interviu/practică.

Asistent medical de farmacie – Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
condiții de vechime – 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 martie 2020, ora 10:00: probă scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant și infirmier (2 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr. 797/1997.
condiții de vechime – nu este cazul.
infirmier:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 martie 2020, ora 10:00: probă scrisă – asistent medical debutant;
17 martie 2020, ora 12:00: probă scrisă – infirmier;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist și îngrijitor curățenie (4 posturi) – Spitalul Orăşenesc Măcin, Județul Tulcea
Spitalul Orăşenesc Măcin, Județul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

asistent medical generalist, în cadrul Stației de sterilizare pe perioadă determinată de 1 an;
asistent medical generalist, în cadrul Camerei de gardă, pe perioadă determinată de 1 an;
asistent medical generalist, în cadrul Compartimentului neonatologie, pe perioadă determinată de 1 an;
îngrijitor curățenie, în cadrul Compartimentului medicină internă, pe perioadă determinată de 1 an.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist în cadrul Stației de sterilizare, pe perioadă determinată de 1 an:
studii: absolvent(ă) a liceului sanitar sau școală postliceală sanitară;
specializare – asistent medical generalist;
vechime – nu este cazul.
asistent medical generalist, în cadrul Camerei de gardă, pe perioadă determinată de 1 an:
studii: absolvent(ă) a liceului sanitar sau școală postliceală sanitară;
specializare – asistent medical generalist;
vechime – nu este cazul.
asistent medical generalist, în cadrul Compartimentului neonatologie, pe perioadă determinată de 1 an:
studii: absolvent(ă) a liceului sanitar școală postliceală sanitară;
specializare – asistent medical generalist;
vechime – nu este cazul.
îngrijitor curățenie, în cadrul Compartimentului medicină internă, pe perioadă determinată de 1 an:
minim școala generală;
vechime – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
10 martie 2020, ora 14.00 – proba interviu.

Asistent medical generalist (3 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist – Secția Gastroenterologie (2 posturi);
asistent medical generalist – Secția O.RL.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licență în specialitate;
vechime nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
09 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
11 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

 

(Visited 28.443 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.