Majoritatea școlilor din municipiul Constanța se află în mijlocul unei campanii de consultare a părinților pentru a decide sistemul în care se va desfășura procesul educațional în contextul pandemiei de coronavirus.

Propunerile au în vedere reducerea numărului de elevi în clasă, reducerea timpului petrecut la școală sau chiar mutarea orelor doar în on-line, fiecare unitate de învățământ particularizând variantele în funcție de dotări, spații, număr de elevi sau număr de clase.

Însă, majoritatea școlilor au mers pe 3 mari variante:

Varianta 1

Școala on-line, cu excepția claselor pregătitoare și claselor I, claselor a VIII-a și claselor a XII-a

Varianta 2

Clasele vor fi împărțite în 2 grupe. Grupe de maxim 15 elevi, cel mult 4 activități pe zi ciclul primar, 5 activități pe zi ciclul gimnazial, 6 activități pe zi liceul. Orele vor fi de 30 de minute. Grupele se vor succede în aceeași zi (exemplu: Grupa 1 program 8.00-10.00; Grupa 2 program 10.30-12.30

Varianta 3

Clasele vor fi împărțite în 2 grupe de maxim 15 elevi fiecare. Orele se vor desfășura normal, iar grupele vor veni la școală prin rotație la interval de 1 săptămână. Orele de clasă vor fi transmise în sistem on-line și pentru elevii care stau acasă astfel încât activitatea de predate să nu se repete.

Măsuri obligatorii de respectat în unitățile de învățământ începând cu data de 14 septembrie.

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

 • Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
 • Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
 • Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);
 • Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
 • Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă
 • Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
 • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
 • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 • Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior

Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.

Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

 Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:

● Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;
● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
● Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
● Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
● Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;
● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

Organizarea accesului în unitatea de învățământ

● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
● Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
● Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc);
● Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
● Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
● Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.

Purtarea măștii de protecție

● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
● Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

(Visited 4.780 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.