Actualitate

AMVVD face precizări: „Asociația noastră nu dă și nu ia drepturi pentru că nu are competență”

 Luând la cunoştinţă despre informaţiile apărute în spaţiul public, pentru o corectă informare, Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilități face următoarele precizări:

Scris de 
 pe data 
17 decembrie, 2018

OUG 82/2006 a creat cadrul legislativ pentru militarii care au participat la misiuni în afara teritoriului național. Faptul că ulterior a fost amendată prin diverse ordonanţe care au creat niște drepturi altor categorii de personal decât aceleia pentru care a fost concepută, a oferit posibilitatea de a lăsa loc de interpretare. Astfel, prin amendamentele la OUG 82/2006 s-a dorit a se sprijini și categoriile de efective care acţionează, în diferite situaţii, pe teritoriul naţional, lucru anormal având în vedere că raţiunea ordonanţei este îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaționale de securitate, NATO și UE, unde România este parte, prin participarea cu personal militar și civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.

A se avea în vedere că, spre exemplu, nu putem pune pe aceeaşi linie sau palier acţional, un exerciţiu sau o misiune desfăşurată pe teritoriul statului român comparativ cu misiunile desfăşurate în teatrele de operaţii. Vorbind aici de gradul de pericol existent, în sensul OUG82/2006, misiunile sau exerciţiile desfăşurate în România nu se pot subsuma gradului de pericol ridicat, similar cu teatrele de operaţii.

Având în vedere aceste lucruri, Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentanții săi, împreună cu Asociația A.M.V.V.D., au ajuns la concluzia că este necesară, şi de dorit, împărțirea celor două tipuri de acțiuni militare, în acţiuni derulate pe teritoriul naţional și acţiuni derulate în afara teritoriului naţional. De asemenea, s-a avut în vedere şi crearea cadrului legal pentru fiecare tip de acţiune derulată.

Această rațiune are în vedere și faptul că personalul militar care a participat la misiuni în ţară este deja beneficiar al legislației interne, inclusiv cu privire la accidentele de muncă sau decesele survenite  în legătură cu serviciul.

Facem precizarea că proiectul NU MINIMALIZEAZĂ aportul personalului care participă la misiuni sau exerciţii pe teritoriul naţional, ci doar doreşte o clarificare a drepturilor fiecăruia, separat, astfel încât să nu dea naștere la excese în interpretare și, nu în ultim rând, pentru ca personalului participant la misiuni externe să nu i se încalce sau să i se creeze discriminări faţă de legislația internațională şi chiar cea naţională.

Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea resimțită la nivelul organismului militar privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la misiuni, întrucât OUG 82/2006 nu a avut în vedere toate categoriile de forţe componente ale sistemului național de apărare, ordine publica și siguranță națională, fapt pentru care Asociația A.M.V.V.D. a iniţiat acest proiect de lege.

Aşa cum precizam mai sus, Asociația A.M.V.V.D. doreşte o delimitare clară între cele două tipuri de misiuni, dat fiind raţionamentul ordonanţei şi al pericolului real. Orice încercare de a atrage oprobiul publicului asupra intenţiilor asociaţiei noastre nu face decât să slăbească puterea de acţiune şi să creeze o ruptură în societatea militară. Considerăm că drepturile personalului participant la acţiuni militare sunt esenţiale, în însăşi existenţa noastră, şi de aceea vom lupta pentru a crea un cadru legislativ modern, european şi euroatlantic, bazat, nu pe simpatii sau antipatii, cu pe realităţile cu care ne confruntăm.

  1. Îi solicităm doamnei Costea Lavinia DOVADA AFIRMAȚIILOR DUMNEAEI, respectiv actul pe care susține că AMVVD l-a transmis în acea forma susținută de dânsa.
  2. VĂ COMUNICĂM faptul că Asociația A.M.V.V.D. nu dă și nu ia drepturi pt că nu are în competență.
  3. VĂ COMUNICĂM, de asemenea, că Asociația A.M.V.V.D. nu a avut niciodată și nici nu are în intenție atingerea drepturilor văduvelor și orfanilor celor căzuți în teatrele de operații sau pe teritoriul național.
  4. Propunerile înaintate de noi se referă strict la drepturile Veteranilor participanți în TO, fără nici o referire la alte categorii.
  5. Orice drept dobândit, juridic nu poate fi luat, deci doamna Costea Lavinia se lansează în afirmații defăimătoare mai mult decât e nevoie și preia fraze scoase din context.

 

 

Actualitate