Social

Anunț de angajare SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BĂLCESCU

Concurs de angajare în cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu.

Scris de 
 pe data 
22 iunie, 2022

SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BĂLCESCU organizează în data de18.07.2022 ora 9.00, proba practică a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminatăa unui post de șofer (autobasculantă), gradul I, funcție contractuală de execuție vacantă în cadrul Compartimentului Salubrizare, post pentru care candidații vor îndeplini următoarele condiții specifice:

  • studii medii sau gimnaziale;◦ permis de conducere categoria C+E;
  • experiență – minim 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu din str.Carol I, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, până la data de 08.07.2022 ora 16.00 şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.nr. 611/2008.

Selecția dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare are loc în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Proba practică se desfăşoară la sediul Serviciului Local de Salubrizare din str. Plopilor nr. 43,localitatea Dorobanțu, județul Constanța, în data de 18.07.2022 ora 9.00, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna Ștefan Mariana, șef serviciu

Actualitate